00Slavikova 7H9A9158

Zvýhodnené financovanie bytových domov

Financovanie obnovy bytového domu, takpovediac z vlastného vrecka, nie je veľmi reálne. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytových domov však majú viaceré možnosti jej financovania. Medzi ne patrí napr. bankový úver.
image 99599 25 v2

Možnosti obnovy balkónových konštrukcií

Častým problémom bytov v panelových bytových domoch je nedostatok priestoru na úzkych lodžiách. Riešením môžu byť balkónové konštrukcie, ktoré sa zavesia alebo predsadia pred lodžiu a zväčšia tak jej plochu.
image 98620 25 v1

Skúšky potrubia pri výstavbe a obnove budov

Pred uvedením vodovodného potrubia, ktorým sa bude privádzať pitná voda do budovy, do prevádzky treba vykonať vhodnú tlakovú skúšku a potrubie vydezinfikovať. Ak ide o už existujúce potrubie po obnove, vnútro potrubia sa zároveň musí …
image 96475 25 v1

Ďateľ a nová fasáda

Medzi najnovšie problémy, ktoré súvisia so zatepľovaním obvodových plášťov budov vonkajšími tepelnoizolačnými kontaktnými systémami (ETICS), patrí vytesávanie dutín do tepelnoizolačnej vrstvy ďatľami. Ako zabezpečiť efektívnu ochranu?