ASB Články na tému

fotovoltické panely

Systém fixácie je určený na montáž solárnych fotovoltických panelov na všetky typy striech s celkovým výkonom do 250 kW. Je vhodný na montáž fotovoltických modulov na strechy rodinných domov ako aj plochých striech priemyselných alebo administratívnych budov.

Hybridné systémy a možnosti ich pripojenia v domácnostiach a vo firmách pre TV, kúrenie, nabíjanie elektromobilov a hybridných automobilov.