ASB Architektúra Urbanizmus

Urbanizmus

Bývanie v satelite však nie je totožné s bývaním v meste. Prečítajte si zaujímavý pohľad architekta na bývanie v satelitnom sídlisku v článku Rodinný dom za každú cenu môže byť zlatou klietkou.

Partneri sekcie:

Nevýrazný priemyselný areál v Dúbravke je blízko k dôležitej transformácii. O premenu sa postará spoločnosť Axxence Slovakia s.r.o., ktorá rozšíri svoje doterajšie sídlo o ďalšiu budovu. Spoločnosť požiadala o stavebné povolenie ešte ku koncu minulého roka, mestská časť však udelila atraktívnemu projektu zelenú až v súčasnosti.

Andrej Sárközi -

Rezidenčnú výstavbu v transformovanej lokalite s dôrazom na ekologické formy bývania, kombináciu verejného, poloverejného a súkromného priestoru, s rešpektom voči existujúcemu prostrediu pripravuje developer YIT Slovakia v lokalite pri Viedenskej ceste v bratislavskej Petržalke.

Monika Voleková -