ASB Segment

Bývanie

Siebert,Talaš, Iuris Group, Bratislava,Bratislava - Devínska Nová Ves

Architekti A B.K.P.Š., Invest Product, Bratislava,Bratislava - Staré Mesto

A3 Architekti, Atrios, UBM Development, Dokončené, Bývanie, Bratislava, Bratislava - Nové Mesto

CAKOV & PARTNERS, Sympatia Group, Bratislava,Bratislava - Nové Mesto