Sídlo Slovenského národného múzea v Bratislave.

Budova Slovenského národného múzea je horúci kandidát na obnovu. Má problémy so statikou

Pod krídla Ministerstva kultúry (MK) SR patrí v centre Bratislavy veľa budov, ktoré vytvárajú obraz hlavného mesta a potrebujú rekonštrukciu. Slovenská národná galéria ju má sebou v cene takmer 49 miliónov eur, v príprave je obnova historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) na Hviezdoslavovom námestí tiež za desiatky miliónov eur.

Reštaurátorské práce v interiéroch a exteriéroch Reduty – Slovenskej filharmónie v susedstve dunajského nábrežia stáli 3,7 milióna eur a v súčasnosti sa realizuje oprava strechy. Horúcim kandidátom na komplexnú rekonštrukciu je sídelná budova Slovenského národného múzea (SNM) na Vajanského nábreží, ktorá je vo veľmi zlom stave. Skolaudovali ju v roku 1928 pre účely Zemedelského múzea.

Oprava strechy Slovenskej filharmónie v Bratislave
Oprava strechy Slovenskej filharmónie v Bratislave | Zdroj: archív redakcie

Peniaze na veľkú rekonštrukciu desiatky rokov neboli

Je sídlom Generálneho riaditeľstva SNM a tiež SNM – Prírodovedného múzea. Historická reprezentačná budova od architekta M. Harminca je neodmysliteľnou súčasťou nábrežia so sochou prvého československého prezidenta T. G. Masaryka. Len v uplynulom roku navštívilo jej expozície, výstavby a kultúrne podujatia vyše 60-tisíc návštevníkov z domova a zahraničia.

Vládny kabinet mal v stredu 6. septembra na programe informatívny materiál o rekonštrukcii sídla SNM. Píše sa v ňom, že budova nebola od konca 50. rokov 20. storočia zásadne opravovaná a jej technický stav sa postupne zhoršoval. Navyše, niektoré technológie sú v budove umiestnené už od jej vzniku. Od konca 80. rokov 20. storočia sa uvažovalo o rekonštrukcii budovy, pretože sa už začali prejavovať vážne technické problém. Z finančných dôvodov k nej doteraz neprišlo.

Problémom sú základy, otrasy aj vlhkosť

Projektový zámer rekonštrukcie z roku 2020 v prílohe vládneho materiálu konštatuje, že budova vykazuje statické poruchy. Základy má pravdepodobne na neuľahnutom násype, kyprých štrkopieskoch, ovplyvňuje ju aj seizmicita električkovej dopravy. Nosná konštrukcia objektu sa musí vyrovnať so zmenou teploty či s vysokou vlhkosťou od technologických zariadení aj s tlakom a so vzlínavosťou spodnej vody.

V objekte treba obnoviť elektroinštalácie, rozvody ústredného kúrenia, zdravotechnické inštalácie a ďalšie. Z bezpečných dôvodov teba opraviť osobný výťah. Vo veľmi zlom stave je aj fasáda z vonkajšej a vnútornej strany a musia ju priebežne sanovať, pretože často opadávajú celé bloky omietky.

Fasáda budovy Slovenského národného múzea v Bratislave
Fasáda budovy Slovenského národného múzea v Bratislave | Zdroj: archív redakcie

Budova už v roku 2020 nespĺňala požiadavky energetickej hospodárnosti, nie je systémové riešenie núteného vetrania a vzduchotechniky. Návrh predpokladal aj výstavbu nových objektov pre potreby SNM, ide o alternatívu, ktorá využíva dostupné pozemky MK SR.

Rezort kultúry objednal komplexný stavebný posudok, ktorý by mal byť ukončený na jeseň tohto roka. „Na základe uvedeného je možné konštatovať, že v priebehu niekoľkých rokov bude potrebné sídelnú budovu uzatvoriť, vysťahovať a následne komplexne zrekonštruovať,“ uvádza v predkladacej správe rezort kultúry.

Návrh harmonogramu obnovy Slovenského národného múzea v Bratislave
Návrh harmonogramu obnovy Slovenského národného múzea v Bratislave | Zdroj: Materiál na rokovanie vlády

Dlhá cesta k obnove

Ministerstvo navrhuje po ukončení predprojektových prác, medzi ktoré patrí statický posudok, BIM zameranie, architektonická štúdia a stavebný zámer, a po vypracovaní a zhodnotení štúdie uskutočniteľnosti Útvarom hodnoty za peniaze opäť predložiť návrh na rokovanie vlády.

Podľa odhadovaných celkových nákladov na projekt – alternatívy podľa projektového zámeru by si sídelná budova SNM s vybavením vyžiadala v cenách v roku 2020 náklady 49,8 milióna eur, výstavba nového depozitára 13,44 milióna eur a nové budovy na Žižkovej ulici 11,280 milióna eur. Spolu je to 74,52 milióna eur.

Podľa predbežného harmonogramu by sa verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu mohlo uskutočniť v rokoch 2024 až 2025 v cene 7,452 milióna eur a samotné stavebné práce a zariadenie priestorov by mohli byť v rokoch 2027 – 2033 za 66,18 milióna eur.

Historická budova Slovenského národného divadla
Historická budova SND. | Zdroj: Shutterstock

Rekonštrukcia čaká aj historickú budovu SND

Vláda sa v lete tohto roka zaoberala aj rekonštrukciou SND, keď koncom júna mala na programe podrobný informatívny materiál. Ikonická budova a ozdoba pešej zóny je zatvorená od roku 2019.

Z troch predložených návrhov obnovy na základe štúdie uskutočniteľnosti, ktorú predložilo SND a zhodnotil Útvar hodnota za peniaze, vybral rezort ako ekonomicky najefektívnejší kompromisný variant A v hodnote 50,8 milióna eur vrátane projektovej prípravy. Pracuje s cenami za prvý štvrťrok 2023, v cenách za druhý štvrťrok 2022 by to bolo 37,9 mil. eur bez DPH.