Občianske stavby

Deutsche Schule Bratislava presťahovala svoju materskú školu, základnú školu a gymnázium na novú adresu. Zriaďovateľom Deutsche Schule Bratislava je občianske Združenie rodičov Spoločnej nemecko-slovenskej školy v Bratislave. Deutsche Schule pôsobí […]

Základná škola Guliver celkom prirodzene zaujala aj odbornú obec a získala dve nominácie v súťaži CE ZA AR 2021 – v kategórii Občianske a priemyselné budovy a vo Fenoménoch architektúry. […]

Slovenská Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru pripravuje po dohode s českou partnerskou organizáciou preklad českých štandardov pre zelené strechy a ich „preklopenie“ do slovenských podmienok s využitím technických […]

Lokalita Rázsochy v Bratislave sa začína perspektívne plniť novou zástavbou, hoci aktuálne v stave príprav. Projekt Novej univerzitnej nemocnice Bratislava z plánu obnovy by mal dostať suseda – súbor obytných a polyfunkčných objektov so zázemím Rázsochy Residence.  Odpoveď je jednoduchá a kompliková zároveň. Bude to ten, ktorý lepšie zvládne procesy. V prípade nemocnice sú omnoho náročnejšie.

Monika Voleková -

Základným pilierom návrhu je vytvorenie gridu (šachovnice), ktorý nadväzuje na hlavný nosný systém budovy bývalej jazdiarne – dnešnej športovej haly. Grid je podľa polohy v rámci námestia vyplnený ekologickou funkciou. […]

Projekt rieši prestavbu mestskej krytej plavárne na národné olympijské centrum a prípravu na jeho plánované prepojenie s areálom susedného kúpaliska Červená hviezda. Cieľom je vybudovanie moderného športovo-relaxačného komplexu národného významu […]

Športovo-rekreačné centrum bude poskytovať priestory hlavne pre tréningový a súťažný tenis. Ústredným objektom areálu je tenisová hala a prevádzková budova. Zariadenie obsahuje ďalšie súvisiace funkcie, ktoré umožnia kondičnú prípravu hráčov, […]

Starý štadión v Prešove doslúžil a na jeho mieste v najbližších rokoch vyrastie nový, moderný futbalový stánok, ktorý bude slúžiť ako športovcom, tak aj fanúšikom. Nový naprojektovaný štadión má kapacitu […]

V meste Kežmarok sa nachádza historický priemyselný areál z roku 1860, pôvodne vybudovaný na výrobu ľanu. V súčasnosti prechádza areál rekonštrukciou a dostavbou, po ktorej pribudne pre verejnosť prístupný areál […]

Banskobystrický samosprávny kraj vyhlásil v apríli minulého roka súťaž na revitalizáciu budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene. Gymnázium by po konverzii malo slúžiť ako polyfunkčné centrum a […]

Kostrou urbanistického návrhu je využitie línií existujúceho torza aleje a priľahlých komunikácií, priestorového akcentu existujúceho komína kotolne a priľahlých areálov bytovej zástavby. Areál by mal vytvárať akustickú aj vizuálnu pohodu […]

Hlavným cieľom návrhu je vytvoriť športoviská pre budúce Centrum športu NSK, športový areál na šport, oddych a priestory pre športovcov, ako i služby doplnkového charakteru. Urbanistický návrh nadväzuje na predchádzajúce […]

Pôvodne panoramatické kino so stereozvukom na Paulínskej ulici z roku 1972 sa stane moderným kultúrnym centrom s väčšou sálou a variabilným javiskom. Návrh rekonštrukcie umožní prepojenie sály, foyer a ulice […]