Bratislava Kapitulská ulica

Na obnovu verejných a historických budov pôjde pre veľký záujem viac peňazí

O obnovu verejných a historických budov je veľký záujem, rozpočet sa preto bude navyšovať z pôvodných 120 miliónov eur až na 210 miliónov. Druhá výzva sa spustí na jeseň.

Ministerstvo dopravy vníma enormný záujem vo výzve na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov zo strany samospráv. V týchto dňoch suma žiadostí už prekročila pôvodne vyčlenenú sumu na výzvu 120 miliónov eur.

Rezort dopravy doteraz eviduje 138 žiadostí za takmer 136 miliónov eur. Pri 15 žiadostiach už boli žiadatelia informovaní, že splnili podmienky výzvy a pripravuje sa s nimi uzavretie zmlúv. Suma týchto žiadostí predstavuje takmer 14 miliónov eur. Ďalšie žiadosti sa priebežne vyhodnocujú.

„Hoci bola pôvodne stanovená alokácia prvej výzvy už naplnená, stále nám chodia vo veľkom počte ďalšie žiadosti. Aj preto v spolupráci s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou pripravujeme navýšenie tejto alokácie. Chceme tak pokryť naozaj vysoký záujem o tieto príspevky a vyzvať aj ďalšie mestá a obce či majiteľov budov, aby sa do výzvy zapojili,“ priblížil minister dopravy Pavol Lančarič.

Lívia Vašáková, podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov, žiadateľov ubezpečila, že ak sa prostriedky z Plánu obnovy vyčerpajú, podpora môže prísť z iného operačného programu.

Spätná väzba zo strany samospráv

„Podarilo sa nám vyrokovať s Európskou komisiou navýšenie alokácie na toto opatrenie na 210 miliónov eur a zároveň sme výzvu zatraktívnili na základe spätnej väzby zo strany samospráv. Presne takto si predstavujeme efektívny spôsob manažovania investícií z európskych prostriedkov,“ uviedla.

Za veľkým záujmom zo strany samospráv a ďalších verejných subjektov je vidieť aktivity zo strany ministerstva, ktoré okrem prebiehajúcej mediálnej kampane zorganizovalo aj rôzne školenia, workshopy a konferencie v rámci celého Slovenska.

„To, že sme prekročili sumu, ktorá bola vyčlenená v rámci prvej výzvy na obnovu budov, vnímame ako pozitívny signál od žiadateľov o jej správnom a atraktívnom nastavení. Verím, že sa nám vďaka tomu podarí nielen splniť, ale aj výrazne prekročiť stanovené ciele. V súčasnosti už pripravujeme aj spustenie druhej výzvy na obnovu budov, ktoré očakávame na jeseň 2023,“ doplnila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková.

Medzi schválenými žiadosťami je napríklad projekt mesta Sabinov, konkrétne rekonštrukcia budovy mestského úradu. Ten je z časti národnou kultúrnou pamiatkou. Dotáciu dostane i projekt Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zoznam schválených žiadostí nájdete zverejnený na webe ministerstva.

Ministerstvo dopravy SR