Verejné budovy plán obnovy

Obnova verejných budov sa zintenzívni, ministerstvo dopravy pripravilo nový plán

Partneri sekcie:

Ministerstvo dopravy vyhotovilo zoznam verejných budov, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Ich obnovu by malo zintenzívniť spustenie výzviev z nového programového obdobia eurofondov na roky 2021 až 2027.

Do zoznamu budov ústredných orgánov štátnej správy určených na obnovu sú v tomto roku zaradené budovy Ministerstva obrany SR s celkovou podlahovou plochou takmer 5-tisíc štvorcových metrov. Predpokladané náklady na obnovu budov sa vyšplhali na 3,7 milióna eur.

Úspora energie by mala dosiahnuť zhruba 306 kWh na štvorcový meter ročne, pričom financovanie je plánované zo štátneho rozpočtu. Vyplýva to z Plánu obnovy relevantných budov na rok 2023, ktorý Ministerstvo dopravy SR predložilo na medzirezortné pripomienkovanie.

Podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ z roku 2012 o energetickej efektívnosti majú členské štáty od 1. januára 2014 každoročne obnovovať 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných alebo chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy.

Miera obnovy vo výške 3 % sa vypočítava z celkovej podlahovej plochy budov s celkovou úžitkovou podlahovou plochou nad 250 metrov štvorcových, ktoré k 1. januáru daného roku nespĺňajú národné minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Ministerstvo dopravy vyhotovilo zoznam relevantných budov, ktoré k 31. decembru roka nespĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov. Súčet celkových podlahových plôch budov podľa zoznamu ku koncu roka 2022 predstavoval skoro 1,5 milióna metrov štvorcových. Plány obnovy relevantných budov boli doteraz spracované pre roky 2015 až 2022.

Rezort dopravy sa podieľal na príprave nového finančného nástroja zameraného na obnovu verejných budov z Plánu obnovy a odolnosti SR. V súčasnosti je zverejnená výzva, prostredníctvom ktorej verejné subjekty môžu financovať 100 % oprávnených nákladov na obnovu historickej a pamiatkovo chránenej verejnej budovy. Podmienkou je, aby obnovou dosiahnu úsporu aspoň 30 % primárnej energie. Po spustení výziev z nového programového obdobia eurofondov na roky 2021 až 2027 by sa obnova verejných budov mala ešte zintenzívniť.