ASB Články na tému

obnova budov

Na pomalé tempo obnovy verejných budov upozorňujú odborníci už dlhšie. Za pravdu im dal aj Najvyšší kontrolný úrad, ktorý si posvietil na štátne verejné budovy. Z výsledkov jeho kontroly vyplýva, že ak nezvýšime súčasné tempo, verejné budovy budeme obnovovať takmer tri desaťročia.

TASR -

Obce, samosprávne kraje a nimi zriadené rozpočtové organizácie môžu z verejných zdrojov získať príspevok na zvýšenie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov. Je určený na zateplenie, výmenu strechy, okien a dverí, ale aj na realizáciu dažďových záhrad a výsadbu stromov.

Sláva Štefancová -

Štátne budovy nestačí ozdraviť, treba ich efektívne spravovať a postaviť aj vlastné. Inak si mnoho úradov bude stále prenajímať priestory od súkromných firiem.

Monika Voleková -