ASB Články na tému

obnova verejných budov

Jeden z najkrajších verejných zámerov môže byť čoskoro realitou. Po 26 rokoch od zatvorenia kúpeľov Grössling sa projekt obnovy konečne približuje k výstavbe. Metropolitný inštitút prezradil, kedy očakáva vydanie stavebného povolenia, ako aj začiatok rekonštrukcie jediných bratislavských kúpelov a jednej z posledných neobnovených kultúrnych pamiatok mesta.

Andrej Sárközi -

V Pamiatkovej zóne Bratislavy postupne prechádzajú obnovou dlhé roky nezrekonštruované budovy. Tentokrát chce jednej z chránených stavieb prinavrátiť nový šat bratislavská Ekonomická univerzita. Ide o výrazný palácový objekt z 19. storočia a dôležitú stavbu historického centra, ktorej plánovaná rekonštrukcia môže skrášliť dnes sčasti zanedbanú lukratívnu ulicu mesta.

Andrej Sárközi -

Stovky miliónov eur, za ktoré sa bude rekonštruovať množstvo škôl. Nové eurofondy aj plán obnovy podporia obnovu materských, základných, stredných a vysokých škôl po celom Slovensku. Kvalitná obnova však nie je len o zateplení a výmene okien za plastové. Jej výsledkom by mali byť nielen nižšie účty za energie, ale aj kvalitné vnútorné prostredie s dobrými svetelnými podmienkami a prísunom čerstvého vzduchu.

Sláva Štefancová -

Vlhkosť a pleseň sú častým problémom starých budov. Podobne je tomu aj v historickom meštianskom dome na Námestí Majstra Pavla 47 v Levoči, ktorý chce mesto obnoviť. Celkové náklady na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky predstavujú viac ako tri milióny eur. Samospráva by ju chcela financovať z eurofondov.

SITA redakcia ASB -

Pod krídla Ministerstva kultúry (MK) SR patrí v centre Bratislavy veľa budov, ktoré vytvárajú obraz hlavného mesta a potrebujú rekonštrukciu. Slovenská národná galéria ju má sebou v cene takmer 49 miliónov eur, v príprave je obnova historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) na Hviezdoslavovom námestí tiež za desiatky miliónov eur.

Monika Voleková -

Záujem žiadateľov o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov už dosiahol sumu 566 miliónov eur. Je to trojnásobne viac oproti zvýšenej alokácií v prvej už uzavretej výzve v objeme 180 miliónov eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).

SITA -