Historická budova Slovenského národného divadla

Rezort kultúry chce znovu otvoriť historické SND v roku 2031. Cena obnovy je v desiatkach miliónov eur

Historická budova Slovenského národného divadla (SND) v centre Bratislavy je uzatvorená od roku 2019 a čaká na dôležitú rekonštrukciu.

Spolu s neďalekou budovou Slovenskej filharmónie slúžia aj ako reprezentácia štátu. Samostatné Slovensko si za 30 rokov svojej existencie nepostavilo moderný objekt na takýto účel. Zámer postaviť Národného kultúrne a kongresové centrum v Bratislave, s ktorým prišla vláda Petra Pellegriniho, sa neuskutočnil.

SND patrí do kompetencie rezortu kultúry, ktorý v stredu 28. júna predložil na vládne rokovanie o obnove podrobný informatívny materiál. Po rekonštrukcii komplexu Slovenskej národnej galérie, ktorý sa úspešne ukončil po šiestich rokoch na jeseň 2022, čaká ministerstvo ďalšia náročná investičná a projektová úloha.

Kultúrno-spoločenský stánok na Hviezdoslavovom námestí treba zrekonštruovať pre zlý technický stav, ako aj poškodené divadelné technológie a  morálnu zastarané vnútorných priestorov. Rekonštrukcia historickej budovy v súčasnom rozsahu je najvýhodnejšou alternatívou a zároveň je v zásobníku investičných zámerov a investičnom pláne rezortu. Budova divadla, ktorá je ozdobou a ikonou pešej zóny, má za sebou menšie rekonštrukcie z rokov 1904, 1934 a 1949 a jedinú zásadnú (1969 – 1972).

Z troch predložených návrhov obnovy na základe štúdie uskutočniteľnosti, ktorú predložilo SND a zhodnotil Útvar hodnota za peniaze, vybral rezort ako ekonomicky najefektívnejší kompromisný variant A v hodnote 50,8 milióna eur vrátane projektovej prípravy. Pracuje s cenami za prvý štvrťrok 2023, v cenách za druhý štvrťrok 2022 by to bolo 37,9 mil. eur bez DPH.

„Variant je hmotovo neutrálny a nepočíta s rozšírením ani inou zmenou figúry budovy. Kompromisný variant reálne nedokáže naplniť všetky aktuálne kapacitné požiadavky SND, najmä v prípade skúšobní orchestra a baletných sál,“ píše sa v materiále od ministerstva.

Pre porovnanie, variant B – obnova budovy a rozšírenie prístavby o skúšobňu orchestra – by si vyžiadal 53,8 mil., variant C – obnova a vybudovanie skúšobného pavilónu – 82,2 mil. eur.

Podľa návrhu časového harmonogramu sa v roku 2026 očakáva, že vláda opäť prijme uznesenie – súhlas so začatím rekonštrukcie hlavnej budovy po obstaraní a dodaní projektovej dokumentácie. Samotné práce sa majú realizovať v rokoch 2028 – 2029 a otvorenie budovy prvej slovenskej scény by malo byť v roku 2031.

Návrh časového harmonogramu

 • 2023 – 2024: Prípravné práce (zadania na verejné obstarávanie pre projektovú dokumentáciu, pamiatkový výskum a pod.)
 • 2024: Predloženie podkladov MF SR v rámci tvorby RVS na roky 2025 až 2027 – projektová dokumentácia
 • 2025: Obstaranie zhotoviteľa projektovej dokumentácie, architektonická súťaž (2,344 mil. €)
 • 2026: Odovzdanie projektovej dokumentácie s detailným výkazom výmer,
  Aktualizácia štúdie uskutočniteľnosti (2,244 mil. €)
 • 2026: Opätovné prijatie uznesenia vlády – súhlas so začatím rekonštrukcie hlavnej budovy SND
 • 2027: verejné obstarávanie na dodávateľa, príprava stavebného konania, inžinierske práce (0,5 mil. €)
 • 2028: Realizácia rekonštrukcie I. (15,264 mil. €)
 • 2029: Realizácia rekonštrukcie II. (15,264 mil. €)
 • 2030: Realizácia rekonštrukcie III. (15,264 mil. €)
 • 2031: Otvorenie HB SND (divadelná sezóna 31/32)