ASB GALA 2021

15. ročník prestížneho udeľovania cien

ASB GALA každoročne oceňuje spoločnosti a osobnosti, ktoré sú prínosom pre slovenské stavebníctvo, architektúru, ale aj pre mestá a obce. Pre svoj komplexný záber od developerov cez projektantov a architektov až po stavebné spoločnosti má pevné miesto medzi súťažami a oceneniami.

O tom, že ide o oceňovanie, ktoré reflektuje zmeny v oblasti stavebníctva, architektúry a developmentu, svedčí aj fakt, že sme v minulom roku zaviedli objektivizáciu kritérií a rozšírili kategóriu ASB Developer roka, v tomto roku podobné zmeny čakajú kategóriu ASB Stavebná firma roka. O podrobnostiach vás budeme informovať na tomto mieste.


Kategórie

Výročné ocenenia ASB GALA 2021 budú udelené v kategóriách:

ASB Osobnosť architektúry
a stavebníctva

Jedno ocenenie podľa hlasovania odbornej poroty a samostatná cena verejnosti.

NOMINÁCIE

ASB Stavebná firma
roka

Tri ocenenia podľa hlasovania odbornej poroty a samostatná cena verejnosti.

ASB Developer
roka – rezidencie

Ocenenia pre prvé tri miesta udelené na základe hlasovania odbornej poroty.

ASB Developer
roka – administratíva

Jedno ocenenie udelené na základe hlasovania odbornej poroty.

NOMINÁCIE

ASB Developer roka – priemysel a logistika

Jedno ocenenie udelené na základe hlasovania odbornej poroty.

NOMINÁCIE

ASB Developer roka – cena verejnosti

Jedno ocenenie pre všetky segmenty udelené na základe hlasovania verejnosti.

ASB GALA vám prinášajú

 • Hlavný usporiadateľ

  Časopis ASB
 • Hlavný odborný partner

  Deloitte

Odborní partneri

 • Exkluzívny partner
  pre zdravé bývanie

  Velux
 • Exkluzívny zelený developer
  pre logistické parky

  CTP
 • Exkluzívny partner
  pre pozemné staviteľstvo

  Metrostav Slovakia
 • Exkluzívny partner
  pre podporu rozvoja
  nájomného bývania

  ŠFRB
 • Exkluzívny
  automobilový partner

  Porsche

Reklamní partneri

Podujatie podporili

Mediálny partner