Ochrana osobných údajov

Riadne spracovanie vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležité. Preto kladieme dôraz na ich ochranu.

Zmena v ochrane osobných údajov
V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25.5.2018 účinnosť nariadenie EÚ (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Kto sme?
Spoločnosť JAGA GROUP, s.r.o., so sídlom Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 35 705 779, vznikla v roku 1993 a od začiatku sa formovala ako vydavateľ stavebníckej literatúry. Počas svojej existencie vydala viac ako 180 odborných i populárnych knižných titulov. Od roku 2002 JAGA vydáva aj časopisy. Okrem printových produktov spoločnosť prevádzkuje aj internetové portály aktualizované na dennej báze, a to , MojDom.sk a UrobSiSam.sk. Kompletnú aktuálnu ponuku printových produktov JAGA si môžete osobne pozrieť v kníhkupectve JAGA, ktoré sídli v budove Stavebnej fakulty na Ul. Imricha Karvaša 2 v Bratislave, alebo na stránke www.jaga.sk. Spoločnosť JAGA má svoje zastúpenie aj v Českej republike.

Ako prichádzame do styku s Vašimi osobnými údajmi
S Vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete, či už v súvislosti s kúpou tovaru alebo služby od nás (napr. predplatné Vami zvoleného titulu), účasťou na nami organizovanej spotrebiteľskej súťaži alebo v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom.

Prečo pracujeme s Vašimi osobnými údajmi?
Naším cieľom je poskytovať vám zaujímavý mediálny obsah a atraktívne služby. Aby sme Vám tieto vedeli poskytovať, či už ste náš predplatiteľ, účastník spotrebiteľskej súťaže, zamestnanec alebo obchodný partner, Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme Vám vedeli dodať kvalitný tovar alebo službu, alebo aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči Vám.

Či už na základe oprávneného záujmu alebo Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje aj na účely marketingu a na monitorovanie a analyzovanie Vašej činnosti na našich stránkach v súvislosti s užívaním našich online služieb.

Aké osobné údaje spracúvame?
Spracúvame Vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Ako dlho spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru účelu spracovania.

Podmienky ochrany osobných údajov

Podľa Nariadenia GDPR sme upravili podmienky ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v nižšie uvedených dokumentoch: