Verejné priestory

V meste Kežmarok sa nachádza historický priemyselný areál z roku 1860, pôvodne vybudovaný na výrobu ľanu. V súčasnosti prechádza areál rekonštrukciou a dostavbou, po ktorej pribudne pre verejnosť prístupný areál […]

Súčasťou projektu bude park, ako aj veľká relaxačná zóna, obnova kopca Agátka s malou hernou zónou a riešenie dvorov bytových domov na Clementisovej ulici. Najväčším highlightom rozsiahleho územia medzi Hlbokou […]

Projekt rieši vytvorenie nového obytného súboru v plánovanej obytnej zóne Prúdy v meste Trnava. Riešené územie je zo severnej a východnej strany ohraničené ornou pôdou využívanou na poľnohospodárske účely. V […]

Moderná trnavská štvrť, ktorá sa neustále vyvíja, je už dnes domovom pre 2 000 obyvateľov. Investor sľubuje mestský park s rozlohou 35 000 m² a k udržateľnosti prispieva aj 3 […]

Projekt sa nachádza 300 metrov od diaľničného zjazdu na Piešťany, 80 kilometrov od Bratislavy a 110 kilometrov od krajského mesta Žilina. Ponúka napojenie na ďalšie trhy nielen v strednej Európe. […]

Cieľom projektu je vytvoriť organizáciu územia a rozčleniť priestor na verejné, poloverejné a privátne plochy zelene, ako aj prvky relaxu vo voľnom priestore. Vo vnútrobloku riešeného územia sa počíta s […]

Investičný zámer počíta s urbanistickým zhodnotením nedostatočne využívaného uzavretého areálu Ústavu lekárskej kozmetiky medzi jazerom Veľký Draždiak a Chorvátskym ramenom. Keďže ide o významné územie z pohľadu širokej verejnosti, areál […]

Nové Lido prinesie do Petržalky okrem nových verejných priestorov, bývania a občianskej vybavenosti aj pracovné príležitosti. Súčasťou novej mestskej štvrte bude upravená a kultivovaná rekreačná zóna s prevažujúcim prírodným charakterom […]

Projekt vytvára mestské prostredie okolo námestia s priestormi pre komunitné centrum, kaviarne, obchody, supermarket, škôlku a okolo centrálneho parku so zachovaním existujúcich stromov, rozsiahlymi plochami zelene, športoviskami a detskými ihriskami.

Druhá fáza nadviaže sadovými úpravami na centrálny verejný park, ktorý je súčasťou prvej fázy. Dominantným prírodným prvkom parku je jazierko s prepojením na malé námestie s občianskou vybavenosťou. Súčasťou bude […]

Čerešne Residence sú rozdelené do troch blokov s priestranným dvorom. Nechýbajú priestory na trávenie voľného času – klubovňa, oddychová a workoutová zóna, ale aj krytý verejný priestor s pobytovými schodmi […]

Čerešne Plaza vynikajú invenčným zakomponovaním zelene do fasád, ale aj amfiteátrom, vodnou plochou, altánkom, streetbalovým ihriskom, kaviarničkami a prevádzkami na podporu lokálneho podnikania. Neprehliadnuteľnou dominantou bude námestie, prvé svojho druhu […]

Revitalizácia počíta s pretvorením časti ulice na pešiu zónu, pričom zachová dopravnú obsluhu k domovom obyvateľov. Projekt prináša nový pohľad na využitie verejných priestorov v rezidenčných štvrtiach mimo centra.

Vďaka obnove sa kúpalisko zväčší takmer o 3 300 m² novej plochy, zmodernizujú sa bazény, zrekonštruuje bufet, premiestnia sa športoviská a vďaka sezónnemu nafukovaciemu prístrešku sa plavecký bazén bude môcť […]

Jedna z budov v areáli bývalých muničných skladov na Peknej ceste – budova pôvodnej horárne – má opäť slúžiť ľuďom. Bývalá horáreň bude určená pre verejnosť ako pavilón na trávenie […]