ASB Stavebníctvo Správa budov

Správa budov

Partneri sekcie:

Odborná dvojdňová konferencia pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla – DOMUS, sa uskutoční 26. a 27. septembra 2023 v Grand Hoteli Bellevue v Starom Smokovci.

Združenie pre podporu obnovy bytových domov ako hlavný organizátor so svojimi partnermi pripravuje pre priaznivcov obnovy bytových domov na Slovensku svoje najväčšie podujatie. Bude ním 17. medzinárodná konferencia KOBD 2023. Uskutoční sa v dňoch 20. – 22. 11. 2023 v Grand hoteli Permon.

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v zimno semestri akademického roka 2023/202 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa bytového fondu. Akreditáciu udelilo MŠVŠ SR pod číslom POA 0473/2021/25/1.

redakcia ASB -

Kvalitu, bezpečnosť a funkčnosť nového zábradlia si zabezpečíte len originálnym výrobkom. Potrebné vlastnosti si vždy overte v certifikáte výrobku aj s prílohami.

Väčšina bytových domov na Slovensku má uzavreté poistenie, problémom však býva nízka poistná suma. Za ostatné dva roky sa trhová cena, ale aj náklady na výstavbu, nehnuteľností zmenili. To by sa malo premietnuť aj do poistenia. Správca musí mať poistenie tiež.

Od budúceho roka by na podporu obnovy bytových budov malo byť možné využívať finančné prostriedky Európskej únie v súčasnom programovom období 2021 až 2027. Zároveň sa má zrýchliť postup pri poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a možnosť odpustiť časť úveru.

SITA -

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) je významný predstaviteľ financovania obnovy bytového fondu na Slovensku. Už viac ako 26 rokov aplikuje overený a úspešný mechanizmus poskytovania finančných prostriedkov s cieľom poskytovať štátnu pomoc pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu.

Spoločnosť ista rozšírila svoje portfólio meracej techniky o kompaktný mechanický merač tepla a chladu sensonic 3 s integrovaným rádiovým modulom. Precízne meranie, kvalitné mosadzné materiály a bezproblémová výmena vďaka kapsľovému systému radia sensonic 3 medzi merače najvyššej kvality.

15. marca 2023 sa uskutočnilo 24. Valné zhromaždenie OZ ZPZ, na ktorom členovia hodnotili aktivity za predchádzajúci kalendárny rok. Súčasne odsúhlasili oblasti pôsobenia v roku 2023.