ASB Články na tému

železnice

Pri rastúcej inflácii totiž eurofondy a štátny rozpočet už stačiť nebudú. Zväz stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) na to poukázal v novej odbornej publikácii Využitie PPP v železničnej infraštruktúre, ktorú pripravili spolu s českými partnermi Asociáciou pre rozvoj infraštruktúry, Správou železníc a európskymi odborníkmi. Informovalo o tom tlačové oddelenie ZSPS.

redakcia ASB -

Na stav železničnej infraštruktúry, jej efektívnu údržbu a úzko súvisiace opravy sa v súčasnosti zameriava veľká pozornosť odbornej aj laickej verejnosti. Pre efektívne investovanie financií do údržby či obnovy železničnej infraštruktúry je však nevyhnutné poznať čo najlepšie stav jednotlivých prvkov tejto rozsiahlej siete.

Publikované v časopise Inžinierske stavby -

Infraštruktúra bratislavských železničných staníc je väčšinou v nedostačujúcom stave. Ich vizuál či funkcie sú ďaleko vzdialené súčasným potrebám dopravných uzlov, pričom najviac trpí Hlavná železničná stanica. V chabom stave je však aj stanica Vinohrady, ktorá v minulosti prešla istým zlepšením. Ako sa aktuálne zdá, čiastočnou premenou prejde aj v nasledujúcich mesiacoch.

Andrej Sárközi -

Článok predstavuje mostné objekty riešené v rámci stavby Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Poprad-Tatry (mimo) – Krompachy, traťový úsek Poprad-Tatry (mimo) – Markušovce (mimo), časť A.1 Poprad-Tatry (mimo) – Vydrník. Spoločnosť Valbek SK, spol. s r.o., pripravuje v súčasnosti projektovú dokumentáciu stavby v stupni dokumentácie pre realizáciu stavby. Celý proces prípravy modernizácie v uvedenom úseku sa začal už v roku 2006, momentálne sa predpokladá ukončenie realizácie v roku 2026.

Na stav železničnej infraštruktúry, jej efektívnej údržby a s tým úzko súvisiach opráv sa v súčasnosti zameriava veľká pozornosť odbornej aj laickej verejnosti. Pre efektívne investovanie financií do údržby či obnovy železničnej infraštruktúry je však nevyhnutné poznať čo najlepšie stav jednotlivých prvkov tejto rozsiahlej siete.

Príspevok prezentuje výstavbu novo navrhovaného areálu s názvom Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky. Stredisko sa realizuje v rámci pilotnej série výstavby obdobných areálov. Aktuálne sú vo výstavbe ďalšie dva, a to vo Zvolene a v Humennom. Predpokladaná lehota ukončenia ich výstavby je v tomto roku. Výsledkom bude zabezpečenie údržbového zázemia pre poskytovanie kvalitnej a ekologickej verejnej prepravy cestujúcich.

Pražské metro je jediným metrom v Českej republike a tvorí základ systému mestskej hromadnej dopravy v Prahe. Denne prepraví vyše milión cestujúcich a ročne ho využije niekoľko stoviek miliónov ľudí. Prvých pasažierov prepravilo už roku 1974, pričom vznikať začalo o osem rokov skôr. Dnes sa pražské metro rozširuje o štvrtú linku, ktorá prepojí južnú časť mesta s centrom za obdivuhodných 15 minút.

Andrej Sárközi -

V utorok tento zámer potvrdili Ministerstvo dopravy (MD) SR, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podpisom memoranda. Potenciál výstavby tratí má ešte preveriť štúdia uskutočniteľnosti. Hotová má byť koncom budúceho roka.

TASR -

Hlavným cieľom stavby bolo modernizovať existujúcu železničnú dopravnú cestu na úseku Púchov – Žilina tak, aby sa dosiahli parametre definované v platných medzinárodných dohodách. V súčasnosti už ukončená stavba predstavuje zatiaľ historicky, investične aj technicky najnáročnejší projekt modernizácie železničnej trate. Nominácia na Stavbu roka 2022 je tak zaslúžená.

Hlavným cieľom komplexnej rekonštrukcie traťových koľají č. 1 a č. 2 v úseku trate Trnovec nad Váhom – Tvrdošovce je zvýšenie technicko-prevádzkových parametrov trate.