ASB Články na tému

obnova bytových domov

Kvalitná obnova bytového domu zahŕňa obnovu stavebných častí a technických zariadení budovy, modernizáciu spoločných častí, výmenu výťahov, obnovu alebo výmenu balkónov či lodžií vrátane zábradlí alebo debarierizáciu, ale aj opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy a zabezpečenie kvality vnútorného prostredia.

Časopis Správa budov -

Kvalitu, bezpečnosť a funkčnosť nového zábradlia si zabezpečíte len originálnym výrobkom. Potrebné vlastnosti si vždy overte v certifikáte výrobku aj s prílohami.

Len nedávno redakcia ASB uverejnila komplexný článok, venujúci sa Obchodnej ulici – jej histórii, súčasnom úpadku či možnom vzkriesení. Obchodná má totiž obrovský potenciál, nateraz je však najpravdepodobnejšie, že sa bude rekonštruovať len po častiach. Práve jedna z takýchto obnov onedlho čaká bytový dom na Obchodnej 10.

Andrej Sárközi -

Poskytovanie štátnej podpory bývania bude od 1. januára budúceho roka fungovať s viacerými zmenami. Na obnovu bytových budov bude možné využívať aj finančné prostriedky Európskej únie v súčasnom programovom období 2021 až 2027.

SITA -

Hlavné mesto Slovenska sa dnes nemuselo volať tak, ako ho poznáme. Pred názvom Bratislava sa taktiež uvažovalo nazvať ho po 28. americkom prezidentovi – Woodrowi Wilsonovi. Ten sa totiž zaslúžil o vznik Československa v roku 1918. Dnes jeho čin pripomína okrem busty či plakety aj ulica, spájajúca Radlinského a Blumentálsku v centre Bratislavy. Práve na Wilsonovej ulici sa môže dočkať obnovenia dom, ktorý je roky v zúboženom stave.

Andrej Sárközi -

História Vazovovej ulice siaha až do 18. storočia, kedy túto oblasť obývalo len jedenásť ľudí. Dnes ide o rušnú časť Bratislavy, ktorá spája ďalšie frekventované ulice mesta. Známa je najmä radovými stavbami staršieho dáta, ktoré sa postupne obnovujú. Posledným neopraveným mohykánom je výrazný objekt na nároží Vazovovej a Krížnej, nového šatu sa dočká až teraz.

Andrej Sárközi -

Od budúceho roka by na podporu obnovy bytových budov malo byť možné využívať finančné prostriedky Európskej únie v súčasnom programovom období 2021 až 2027. Zároveň sa má zrýchliť postup pri poskytovaní podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a možnosť odpustiť časť úveru.

SITA -