Vchodový systém Liberty – evrópske unikum

Každý nový úspešný produkt má mať v sebe kus geniality... Môže sa o tom určite diskutovať, ale ak by ju nemal, tak prečo vlastne vznikol? Thomas Alva Edison, známy fyzik a vynálezca, predniesol: „Genialita je …

Montované športové haly

Montované športové haly pre vaše aktivity, ktoré vám pomôže zhotoviť spoločnosť AVG group. Postavíme športovú halu pre rôzne druhy športov, relaxu a odpočinku.

Stavba zažiari vďaka moderným oknám a vchodovým dverám

Na vizuálnu podobu nehnuteľnosti veľkou mierou vplývajú okná a vchodové dvere. Ich vhodne zvolenou kombináciou možno dotvoriť akýkoľvek architektonický štýl. Reprezentatívny a ucelený vzhľad dodajú stavbe moderné plastové profily Elegant.

Ochrana fotovoltických systémov pred bleskom a prepätím

Zriadenie fotovoltického systému je vždy spojené s relatívne vysokou investíciou, ktorá by sa, prirodzene, mala vrátiť v čo najkratšom čase. Preto je dôležité zabezpečiť nepretržitú prevádzku a spoľahlivosť celého systému.

Komín, ktorý znižuje energetickú náročnosť

Počas výstavby sa často vyskytne mnoho nečakaných komplikácií, ktoré je potrebné riešiť za pochodu. Aby ste si celý proces zjednodušili, treba všetko vopred dôkladne naplánovať, a to od úvodných výkopových prác až po zastrešenie stavby …

Krytina, ktorá zvyšuje komfort bývania a prináša úspory

Spoločnosť Terran Slovakia s.r.o., výrobca betónovej strešnej krytiny značky TERRAN je známa svojimi vysokokvalitnými výrobkami, ktoré patria k vyspelým produktom na trhu. Počas svojej existencie prešla viacerými dôležitými zmenami a rozšírila svoje portfólio, aby svojimi …

Bytový vodomer s odpočtom na diaľku

S príchodom nových technológií diaľkových odpočtov sa mení aj pohľad na výber bytových vodomerov. Okrem technických parametrov sa pozornosť správcov a vlastníkov budov upriamuje na energetický manažment a efektívnejšie spracovanie údajov o spotrebe. Vďaka digitalizácii …