Objekt od prístupovej komunikácie.

Bytový komplex Nová Vlárska

Na bratislavských Kramároch bol koncom minulého roku dokončený komplex nízkopodlažných domov, ktorý priniesol 82 bytov. Dvojica bytových domov nachádzajúcich sa medzi Národným onkologickým ústavom a Vlárskou ulicou ponúka byty od úspornejších dvoja trojizbových až po …