Energia prírody ako celku stále narastá – od okamihu zasadenia energia rastliny rastie. (zdroj: iStock.com/amenic181)

Bez energií prežijeme, bez vody nie

Naše domy sú ako človek sediaci na ceste, na ktorého sa rúti rozbehnutý kamión. Ďaleko za kamiónom ide aj cyklista. Človek sediaci na ceste sa sústredí na cyklistu, aby sa mu vyhol, prípadne aby zrážka s ním bola čo najmenej bolestivá, no oveľa bližší kamión si nevšíma. Rútiaci sa kamión symbolicky predstavuje problém nedostatku pitnej vody a cyklista problém nedostatku energií.

Podstatne viac ako iné zariadenia si vlastníci novostavieb vyberali tepelné čerpadlá

Zelená domácnostiam v polčase

S podporou z pilotného národného projektu Zelená domácnostiam má byť ku koncu roka 2018 nainštalovaných v domácnostiach približne 18 000 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra už pripravuje pokračovanie projektu.

Lindab Fire and Smoke

Lindab Fire and Smoke- ucelený systém požiarnej vzduchotechniky

Škody spôsobené požiarom možno posudzovať podľa rôznych kritérií: od ekonomických strát cez zranenia až k tým najväčším – strát na životoch. Vďaka technologickému pokroku však dnes môže požiarna ochrana smerovať od pasívnej k aktívnej, ktorá je oveľa účinnejšia. Taktiež finančný dopad v dôsledku požiaru, ktorý ohrozuje majiteľov budov je podstatné vyšší, ako investícia do bezpečného a spoľahlivého protipožiarneho systému.