Testovacie centrum v Protherm Production

Investície do testovacieho centra v Protherm Production

Takmer 400-tisíc eur preinvestovala spoločnosť Protherm Production do modernizácie svojho testovacieho centra v Skalici. Investícia bola vynaložená hlavne do testovacích súprav na testovanie hydraulických modulov i komponentov a do výstavby nového skladu komponentov. „Investovali sme najmä do automatizácie a modernizácie testovacích zariadení na testy životnosti,“ upresnil šéf testovacieho centra Miroslav Ambrús.

Konferencia Energetický manažment

Konferencia Energetický manažment 2020

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 6. ročník konferencie Energetický manažment. Konferencia nadväzuje na úspešné predchádzajúce ročníky, ktoré sa v rokoch 2015 až 2019 stretli s pozitívnym ohlasom verejnosti. Vzhľadom na dôležitosť komplexného riešenia pri návrhu, realizácii a prevádzke energetických projektov zaujal energetický manažment pevné miesto vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva.

konferencia TECHFORUM 2019

VI. ročník konferencie TECHFORUM 2020 sa niesol v znamení inovácií a dynamiky

Konferencia TECHFORUM 2020 sa uskutočnila dňa 4. februára 2020 v príjemnom prostrední business hotela MIKADO****, Nitra. Program konferencie začal už od deviatej hodiny a účastníci si v dopoludňajšom bloku vypočuli päť hlavných speakrov, na ktorých prezentácie účastníci reagovali prostredníctvom interaktívnej aplikácie MENTIMENTER.

Odborné školenia v Zehnder Akadémii

Ako splniť požiadavky novej smernice NZEB na stavbu domov?

Odpoveď môžete nájsť na odborných školeniach spoločnosti Zehnder, ktoré budú prebiehať po celý rok 2020 a na ktorých odborníci vysvetlia, ako systém komfortného riadeného vetrania s rekuperáciou tepla Zehnder pomôže postaviť dom zodpovedajúci novým predpisom. Sprísnenie pravidiel výstavby rodinných domov bude tiež jednou z hlavných tém odborných výstav, ktorých sa Zehnder v roku 2020 zúčastní.