iStock 925236984

WELL certifikácia a trendy v oblasti trvalej udržateľnosti

Výskumy vplyvu prostredia na zdravie, spokojnosť a produktivitu zamestnancov jednoznačne identifikujú oblasti, ktoré majú v tomto smere najväčší vplyv. Okrem fyzikálnych parametrov kvality vnútorného prostredia budov majú výrazné zastúpenie aj celkové parametre pracovného prostredia, fyzickej kondície a výživy, ktoré sa v rámci viacročného procesu systematizovali v certifikačných systémoch WELLbeingu WELL a Fitwel.

Moderné budovy kladú stále vyššie nároky na stavebné technológie

Úsporné odvodnenie výškových budov

Moderné budovy kladú stále vyššie nároky na stavebné technológie. Platí to aj pre kanalizačné systémy, ktoré musia vedieť bezpečne a spoľahlivo odvádzať veľké množstvo dažďovej a splaškovej vody na pomerne veľké vzdialenosti. Odborníci z firmy Geberit, špecializovaní na hydraulické systémy, vyvíjajú a optimalizujú produktové riešenia, ktoré si s týmito úlohami dokážu poradiť.

Obr. 5 Juhovýchodný pohľad na dom možno vidieť aj tri orechy zasadené z južnej strany označené bielymi kolíkmi

Dom, ktorý funguje podľa prírody, nie technológií

Človek, ktorý riadi ekologické a úsporné auto pretekárskym štýlom jazdy, bude mať väčšiu spotrebu paliva ako človek, ktorý jazdí bežným autom, avšak rozumným štýlom jazdy, zameraným na nízku spotrebu. Podobne aj „konzumný človek“, ktorý býva v pasívnom dome, minie v konečnom dôsledku viac energie ako človek, ktorý býva v bežnom dome, no vedome žije tak, aby mal čo najmenší negatívny vplyv na prírodu.