IMG 8215

Vykurovanie zemným plynom – nižšie emisie, čistejší vzduch a ušetrené peniaze

Slovensko patrí do prémiovej tretiny európskych štátov s najnižšími emisiami CO2 v energetike, no zároveň máme tretie najviac znečistené ovzdušie tuhými znečisťujúcimi látkami (mikroskopickým prachom) v celej únii. Inými slovami, zatiaľ čo Slovensko je z hľadiska globálnej zodpovednosti v boji proti klimatickej zmene relatívne zodpovedným štátom, jeho vlastní obyvatelia sú vystavovaní škodlivému smogu, ktorý spôsobuje respiračné choroby a vysokú úmrtnosť.

Efektívne vykurovanie v priestoroch určených na podnikanie

Nájsť vhodné riešenie pre vykurovanie kancelárskych a administratívnych priestorov, či výrobných hál je, na prvý pohľad, náročný proces. Nestačí sledovať len obstarávacie náklady, treba myslieť aj na prevádzkové náklady a tiež dostupnosť náhradných dielov, či autorizovaných technikov v prípade poruchy. Ak vyberiete správe riešenie, investícia sa vráti relatívne rýchlo.

ista – smart riešenie diaľkových odpočtov

Hľadáte technológiu merania spotreby energií pre obytné alebo komerčné budovy, ktorá spĺňa najnovšie štandardy? Chcete mať prehľad o energetickom hospodárení v objektoch vo vašej správe? Potrebujete zjednodušiť procesy spracovania dát o spotrebe a digitalizácia je vašou prioritou? Smart systém ista ponúka kvalitné a ekonomicky výhodné riešenie diaľkového merania, ktoré spája milióny meracích prístrojov po celom svete.