ASB Stavebníctvo Technické zariadenia budov

Technické zariadenia budov

Partneri sekcie:

Elektrické sušiaky sú dnes nielen veľmi praktickým a štýlovým doplnkom kúpeľne, ale v časoch drahej energie aj najekonomickejším riešením. Ich praktickosť spočíva predovšetkým v jednoduchej montáži bez akýchkoľvek príprav a plnenia.

Súčasná nie veľmi priaznivá situácia s cenami za elektrinu či zemný plyn sa stáva akýmsi hnacím motorom pre rozmach alternatívnych technických zariadení využívajúcich na svoju prevádzku obnoviteľné zdroje energie. Ako by mali prevádzkovatelia budov reagovať na aktuálnu situáciu, sme sa porozprávali s Františkom Sališom, servisným riaditeľom spoločnosti KLIMA TREND.

Kvapkajúca vodovodná batéria, či pretekajúca toaleta sú najčastejšie príčiny nepovšimnutého úniku vody v domácnostiach a v nebytových priestoroch. Porucha splachovača na toalete môže viesť k strate až 25 litrov vody za hodinu, čo môže spôsobiť vysoké náklady, na ktoré sa príde až pri vyúčtovaní alebo odpočte. Úniky vody, však už dnes dokážete vďaka smart technológiám včas odhaliť.

Vykurovanie, osvetlenie a dodávka teplej vody predstavujú približne 40 % celkovej spotreby elektrickej energie v budovách. Emisie CO2 z týchto troch oblastí spotreby elektrickej energie predstavujú približne 20 % celkového znečistenia CO2. Vykurovacia technika je jedným z najväčších „žrútov“ energie.

Inštalačné stĺpy systému ISS od spoločnosti OBO Bettermann majú už niekoľko rokov pevné miesto medzi elektrickými inštalačnými systémami administratívnych budov. V súčasnosti sa s nimi možno ale stále častejšie stretnúť aj v industriálnej sfére.

Hybridné systémy a možnosti ich pripojenia v domácnostiach a vo firmách pre TV, kúrenie, nabíjanie elektromobilov a hybridných automobilov.

Svetelný priemysel bežne využíva nové technológie pri navrhovaní a riadení osvetlenia. Významné transformačné zmeny v tomto sektore umožňuje zavedenie prepojiteľných komponentov osvetlenia použitím rôznych protokolov AI, napr. DALI. V kontexte systémov riadenia osvetlenia je rozsah použitia AI neuveriteľne široký a ovplyvňuje rôzne fázy životného cyklu osvetlenia, ako je návrh, inštalácia, uvedenie do prevádzky a konfigurácia.

Vlhkosť vo výrobe lítiových batérií spôsobuje veľké problémy, pretože lítium silno reaguje s vlhkosťou. Predchádzať negatívnym reakciám možno iba regulovaným prostredím a extrémne nízkou vlhkosťou. Iba tak môže výrobca batérií zaručiť ich kvalitu.