Konferencia TECHFORUM

Konferencia TECHFORUM už 5. februára počas veľtrhu AQUATHERM 2019

V mene spoločnosti KLIMAK, s.r.o. a pod záštitou odborných garantov a partnerov, Vás pozývame na V. ročník celodennej odbornej konferencie s názvom TECHFORUM. Zúčastnite sa aj Vy hlavnej konferencie veľtrhu AQUATHERM, ktorá sa koná dňa 5. februára 2019 (utorok) od 9:00 v priestoroch Kongresového Centra výstaviska Agrokomplex, Nitra.

Schéma tepelného hospodárstva v Moldave nad Bodvou

Pripojenie nových objektov do účinného systému CZT v Moldave nad Bodvou

Energetický audit zameraný na vyhodnotenie výhodnosti pripojenia nových objektov do existujúceho účinného systému CZT (centralizovaného zásobovania teplom) v Moldave nad Bodvou bol zrealizovaný v roku 2017. Jeho cieľom bolo posúdiť energetické, ekonomické a ekologické výhody navrhovaného riešenia. Výsledky auditu potvrdili opodstatnenosť navrhovanej rekonštrukcie, ktorá bola následne zrealizovaná a úspešne ukončená spoločnosťou Tepelné hospodárstvo Moldava (TEHO Moldava), členom Skupiny ENGIE, v prvej polovici roku 2018.

Obr. 2 Zostavy termostatických hlavíc [13] a – so vstavaným ovládačom teploty a snímačom, b – so vstavaným ovládačom teploty a diaľkovým snímačom, c – s diaľkovým snímačom so vstavaným ovládačom teploty, s diaľkovým snímačom a s diaľkovým ovládačom teploty

Systémy regulácie vykurovania

Energetická hospodárnosť je už dlhšie aktuálnou témou, týkajúcou sa nielen dostupnosti zdrojov energie a dôsledkov ich využívania na životné prostredie, ale aj priameho dosahu na ekonomickú situáciu spotrebiteľov energie. Budovy majú podiel na dlhodobej spotrebe energie, na ktorú vo výraznej miere vplývajú nielen tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, ale aj ďalšie faktory, zohrávajúce čoraz dôležitejšiu úlohu. Ide napríklad o vykurovacie a klimatizačné zariadenia, uplatňovanie energie z obnoviteľných zdrojov, pasívne vykurovacie a chladiace prvky, tienenie, kvalitu vnútorného vzduchu v budovách, vhodné prirodzené osvetlenie a návrh budov.

bytovy dom

Hydraulické vyváženie po zateplení

Účelom hydraulického vyváženia po zateplení je prispôsobiť výkon vykurovacej sústavy zmeneným tepelnotechnickým vlastnostiam domu po zateplení. Výkon vykurovacej sústavy možno zmeniť veľkosťou vykurovacích telies alebo znížením teploty vykurovacej vody, resp. znížením prietoku vykurovacej vody. Ak projektové riešenie nezabezpečí dostatočné zníženie tepelného výkonu, nezodpovedá potom potrebám hydraulického vyváženia po zateplení, spôsobuje prevádzkové problémy, zvyšuje spotrebu tepla a predlžuje ekonomickú návratnosť zateplenia.