O portáli ASB

CIEĽOVÉ SKUPINY

  • profesionáli v oblasti architektúry a stavebníctva
  • podnikatelia v rámci tohto segmentu, developeri
  • pedagógovia a študenti vysokých škôl
  • všetci záujemcovia o architektúru, dizajn, stavebníctvo, ako aj o aktuálne dianie v stavebníctve a architektúre na Slovensku

OBSAH WWW.ASB.SK
Denne aktualizovaný obsah tvoria:

  • odborné články
  • firemné aktuality, novinky
  • analýzy
  • ponuka pracovných miest, najnovšie stavby
  • kalendár udalostí – konferencie, výstavy, veľtrhy, prednášky
  • videá – videoprehliadky zaujímavých svetových a domácich stavieb, animované vizualizácie veľkých projektov, rozhovory a prednášky

Súčasťou článkov je galéria obrázkov s popiskami a diskusia k článku.
Návštevníci majú možnosť dostávať raz týždenne e-mailom prehľad najdôležitejších článkov pridaných za uplynulý týždeň v podobe e-novín portálu asb.sk

Článková časť je rozdelená na tieto hlavné sekcie:

ARCHITEKTÚRA

V rámci sekcie Architektúra čitateľ (architekt, projektant) nájde informácie o projektoch, realizáciách a architektonických súťažiach. Jej súčasťou sú aj rozhovory s architektmi a dizajnérmi, profily architektonických a dizajnérskych ateliérov, predstavenie ich najznámejších diel, inšpiratívne riešenia interiérov, dizajn interiérov, nábytku, stavebné detaily.

V podsekcii Stavby a budovy sa návštevník dozvie dôležité informácie o kultúrnych, bytových, výškových, športových, administratívnych, nízkoenergetických a priemyselných budovách, hoteloch a nákupných centrách. Osobitné podsekcie sú venované nadčasovej architektúre na Slovensku, urbanizmu a architektonickým súťažiam.

STAVEBNÍCTVO

Táto sekcia je určená najmä výrobcom, dodávateľom a realizátorom. Obsahuje informácie o nových a zaujímavých stavebných materiáloch či výrobkoch prístupných na slovenskom trhu. Obsah tvoria články a informácie o materiáloch, technológiách, stavebnej technike, konštrukciách a prvkoch, softvéri.

INŽINIERSKE STAVBY

Sekcia Inžinierske stavby obsahuje prehľad technológií, materiálov a zaujímavých realizácii vo svete inžinierskych stavieb, informácie z oblasti geotechniky a zakladania stavieb, nové technológie a realizácie dopravných stavieb, informácie o navrhovaní, výstavbe a sanácii vodných stavieb, ako aj nové trendy vo výstavbe inžinierskych sietí.

TZB

V rámci sekcie TZB sa návštevník dozvie najaktuálnejšie informácie z oblasti technického zariadenia budov. Zahrnuté sú v nej aj informácie zo strategickej oblasti úspor energie, energetickej hospodárnosti a využitia obnoviteľných zdrojov energie, aktuálne trendy z oblasti vykurovania, vykurovacích systémov a zdrojov tepla. Ďalej sa v nej návštevník dočíta o súčasnom vývoji v oblasti prípravy teplej vody, úpravy pitnej vody a jej hygieny, nájde informácie z oblasti plynoinštalácií a, samozrejme, vzduchotechniky, chladenia a klimatizácií.

SPRÁVA BUDOV

Sekcia obsahuje kompletné informácie o prevádzke, spravovaní a údržbe budov. Vysvetľujú sa v nej aj základné pojmy týkajúce sa správcovstva budov, objasňujú problémy pri spravovaní budov z hľadiska legislatívy a uvádzajú konkrétne postupy pri opravách a rekonštrukciách technických zariadení. Osobitná sekcia je venovaná aktuálnej problematike facility managementu u nás i v európskom kontexte.

BIZNIS

Sekcia Biznis prináša informácie o rozhodujúcich firmách a ľuďoch z oblasti stavebného trhu a developmentu, ako aj údaje o súkromných zákazkách, verejných súťažiach a pripravovaných projektoch.