ASB Články na tému

tunely

Nedostatočné prepojenie teórie a praxe sa prejavilo aj pri obnove osvetlenia v krátkom tuneli Stratená. Predmetnej tematike už bolo venovaných niekoľko článkov v odborných časopisoch v štádiu obstarávania, ale aj v štádiu riešenia projektu s názvom Obnova tunela Stratená v celkovej hodnote 957 127,72 eur bez DPH (bližšie pozri Oznámenie 17858 – DOP, Vestník č. 83/2021 z 08. 04. 2021)