asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Kalendár podujatí


Výstava CE.ZA.AR 2017

01.2.2018 do 04.3.2018 Výstava, veľtrh
Satelit, galéria dizajnu SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Výstava Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE∙ZA∙AR 2017 všetkých nominovaných a víťazných dielOtváracie hodiny: 13.00 – 18.00, okrem pondelka

Ďalšie z JAGA GROUP