Poisťovňa Alois Balán Jiří Grossmann na nároží Kukučínovej a Hornej ulice.

Funkcionalistický mestský blok v Banskej Bystrici

V priestore medzi Hornou ulicou zo severu, Ulicou československej armády z juhu a Kukučínovou ulicou zo západu vznikol v Banskej Bystrici v rokoch 1927 – 1967 kompaktný mestský blok s výrazným funkcionalistickým tvaroslovím. Značný časový rozsah kreovania bloku sám osebe napovedá, že vznikal postupne z relatívne samostatných architektúr, ktoré sa vzájomne rešpektovali.

Pohľad na fitness z prístupovej cesty.

Fitness centrum sleduje prírodu

V kysuckej obci Stará Bystrica bolo minulý rok dokončené fitness centrum, ktorého architektúra s lomenými strechami harmonizuje s okolitými kopcami Kysuckej vrchoviny. Je zároveň prvou drevostavbou určenou na tento druh využitia. Aj pri nej použil autor stavby, architekt Ivan Jarina, princíp „slow design“.

Bratislava Petržalka

Poplatky za rozvoj priniesli Bratislavčanom 19 miliónov, použilo sa minimum

Väčšina bratislavských mestských častí má vyrubený poplatok za rozvoj na hornej hranici sadzby a do rozpočtov pritekajú milióny od developerov, zo získaných peňazí však použili len štvrtinu. Vlani vyzbieral aj minul najviac z týchto zdrojov Ružinov. Bratislava a jej mestské časti mali ku koncu roka 2019 vytvorené zdroje z tohoto poplatku vo výške spolu približne 15,5 mil. eur.