Montované oceľové haly AVG

Montované oceľové haly AVG sú haly, ktoré sa skladajú z prefabrikovaných tepelnoizolačných panelov a skeletových oceľových konštrukcií vyrobených vo výrobnom závode a montovaných priamo na stavenisku.

Skryté zárubne J.A.P. – vhodné riešenie pre každé dvere

Nie je to tak dávno, kedy nebola k dispozícii širšia voľba ohľadom dvernej zárubne. Veľkému záujmu sa tešila klasická „obložka“ a v menšej miere sa používala oceľová zárubňa. V súčasnej dobe sú čoraz viac vyhľadávané skryté zárubne, ktoré potvrdzujú trend minimalistického a nadčasového designu v duchu čistých a rovných línií.

Stav december 2023

Čas plynie, no Machnáč hynie. Na vyvlastnenie sa čaká už 16 mesiacov

Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara sa k podaniu na vyvlastňovací orgán – Okresný úrad v Trenčíne – odhodlala v nadväznosti na vyše desaťročné snahy o záchranu jedinečnej architektúry 20. storočia, ako aj neúspešnú snahu o riešenie stavu tejto národnej kultúrnej pamiatky dohodou s majiteľom.