NOVA

Moderná nemocnica pomáha liečiť

Je vedecky dokázané, že prívetivé, čisté a príjemné prostredie v zdravotníckych zariadeniach má pozitívny vplyv na zdravotný stav pacientov. Projekty českého architekta Adama Rujbra sú dôkazom, že je možné myslieť na potreby pacientov a zdravotníkov, reagovať na špecifické potreby v zdravotníckych budovách aj chrániť životné prostredie. Potvrdzuje to aj pavilón Y II. internej kliniky gastroenterológie a geriatrie Fakultnej nemocnice v Olomouci.

Biodome – prírodovedné múzeum.

Konštrukcia v konštrukcii. Prírodovedné múzeum Biodome spája ľudí s krajinou

Bývalý velodróm, ktorý je spomienkou na letné olympijské hry v Montreale z roku 1976, prešiel konverziou funkcie ešte v roku 1992. Pôvodný Biodome nevyužíval potenciál jedinečných priestorov naplno, preto bola vyhlásená medzinárodná architektonická súťaž na jeho redizajn. Vyhral ho kreatívny kolektív KANVA, ktorý v návrhu prízvukoval multisenzorický zážitok z expozície.

Trojosové priečelie predajne sa odrazilo aj v riešení interiéru – delí sekcie kabínok, skladu a zázemia zamestnancov.

Československá značka Nehera má prvý kamenný obchod. Interiér navrhol Skoček

Nehera bola vždy charakteristická minimalizmom, vysokou kvalitou materiálov a spracovania a čistotou štýlu. Vlastnosti, ktoré rovnako charakterizujú aj kvalitnú architektúru a dizajn, sa odzrkadlili aj v najnovšej predajni v 1. viedenskom obvode. Nehera pri jej riešení oslovila bratislavský kreatívny kolektív, ktorý má za sebou viacero pamätných realizácií.