ASB Články na tému

chladenie

Letná vlna horúčav núti firmy aj domácností spoliehať sa na klimatizácie. Tie však znateľne zaťažujú rozvodnú sieť a navyše vypúšťajú prebytočné teplo do rozpálených letných ulíc. Príkladom, ako to robiť inak, je Viedeň, ktorá už 15 rokov prevádzkuje diaľkové chladenie. Investuje doň desiatky miliónov eur a do piatich rokov chce rozšíriť svoju sieť po celom centre.

Ľudia, ktorí žijú prirodzene, cítia svoje miesto na Zemi, neničia prírodu, a preto aj bývajú v domoch, ktoré sú udržateľné. Ich bývanie v prírodných domoch či rozumne navrhnutých domoch z umelých materiálov nepotrebuje žiadne chladenie, podobne ako nepotrebuje chladenie ktorýkoľvek prirodzený príbytok zvierat v prírode.

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá s parným kompresorovým obehom obsahujú aj pohonné elektromotory, ktoré je nutné napájať elektrickou energiou. Možno ich pritom deliť na energeticky nezávislé (napájané z obnoviteľných zdrojov, napr. z fotovoltiky) alebo na čiastočne závislé (napájané z elektrickej distribučnej siete).

Inštalácia sálavého chladenia v budovách je úzko spojená s tepelnoizolačnou schránkou budovy a tepelno-vlhkostnou mikroklímou vnútorného prostredia. Pri výpočtoch návrhu sálavého chladenia sú kľúčové tepelné zisky budovy a prevádzková relatívna vlhkosť.

Je adiabatické odparovacie chladenie vhodnou alternatívou aj na našom území alebo nie? Čoho sa treba vyvarovať počas užívania a na čo sa treba zamerať pri návrhu? Aké sú limity pri inštalácii adiabatického chladenia? Pokúsime sa nájsť odpovede na tieto otázky na základe nameraných údajov z reálnej prevádzky. 

Výskum ukázal, že pri správnej regulácii a optimálnom nastavení možno zabezpečiť tepelnú pohodu pri aplikácii všetkých hodnotených systémov. Cieľom štúdie bolo vyhodnotiť vplyv troch rôznych sálavých vykurovacích systémov na tepelnú pohodu v experimentálnej budove s presklenou fasádou. 

Pri navrhovaní budov je potrebná elementárna analýza všetkých faktorov, ktoré majú výrazný vplyv na energetickú hospodárnosť. Jedným z nich je aj pomer transparentných konštrukcií a netransparentných konštrukcií. V článku sa venujeme analýze vplyvu pomeru transparentných konštrukcií a netransparentných konštrukcií na potrebu tepla na vykurovanie a chladenie na základe analýzy rodinného domu. 

K úspore energie dochádza jednoduchým dosiahnutím komfortnej a stabilnej teploty v obytnom alebo pracovnom priestore. No v prípade, že je regulačná technika vykurovacieho alebo chladiaceho systému nepresná, spôsobuje nepríjemné teplotné výkyvy, hluk a v neposlednom rade podstatne vyššiu spotrebu energie, než je nevyhnutné, čo vedie k celému radu sťažností užívateľov.

O výhodách chladiacich trámov sa veľa hovorí. Aká je skutočnosť a ako obstojí porovnanie s VRV riešením? Jednou z možností, ako zabezpečiť chladenie v budovách, je využiť chladiace trámy. Pozrime sa bližšie na ich technické parametre a porovnajme, ako v rovnakých aplikáciách obstoja aj systémy s priamym chladením, napríklad VRV systémy.

Diplomová práca, ktorá získala čestné uznanie SSTP, ukazuje vhodné riešenie.  Aj pri súčasných moderných objektoch stále pretrvávajú značné energetické potreby a nároky, a to aj napriek všetkým úsporným opatreniam a technológiám. Najväčšia spotreba energie sa pritom vzťahuje na zabezpečenie požiadaviek na udržanie potrebnej teploty v priestore počas celého roka. Ide najmä o vykurovanie v zimnom období, vykurovanie a chladenie v prechodných obdobiach, prípadne celoročné chladenie (napríklad pri technológiách).

Obnoviteľné zdroje energie budú dôležitou zložkou štruktúry energie, ale ich schopnosť nahradiť ostatné zdroje energie je v najbližších rokoch obmedzená.

Verejné budovy, rodinné domy či priestory so špeciálnou architektúrou – ten správny systém do nich si možno vybrať za každých okolností. Vykurovanie alebo chladenie budov si vyžaduje často kompromisy: na jednej strane rastú ceny energie, na druhej strane nároky na optimálnu vnútornú klímu. Teplovodné stropné systémy Zehnder na sálavé vykurovanie a chladenie predstavujú komfortné a zároveň energeticky úsporné riešenie. Aké sú možnosti výberu jednotlivých systémov?