03 Vyplnenie škár

Sanácia poškodeného muriva proti vlhkosti (Pracovný postup)

Aj napriek fundamentálnemu významu komplexného konceptu obnovy pre zachovanie hodnoty stavebného diela sa v praxi často jednotlivé škody posudzujú samostatne a ich vzájomné pôsobenie v súvislosti s celkovou stavbou sa nezohľadňuje a podceňuje. Z toho vyplývajúce škody a ďalšie investície sú odstrániteľné riziká, ktorým možno zabrániť vhodnými a komplexnými renovačnými konceptmi.

Music Box House 2

Materiály pre akustický komfort

Na škaredý obraz, strašidelný film alebo zlý dom sa pozrieť nemusíte. Stačí pevne zavrieť oči alebo sa len otočiť. Zvuk je však všadeprítomný, obklopujúci a niet pred ním úniku. A tak sa dostáva k slovu akustická izolácia. Z nášho „soundscapu“ sa zrazu stráca otravné hučanie práčky, nešikovný študent klavíra aj zvuky, ktoré naši susedia produkujú, ale nechceme o nich nič vedieť. Správne navrhnutá a realizovaná nám zas pomáha vychutnať si koncert či operu plnými dúškami bez toho, aby nás rušil nečakaný odraz alebo chýbajúci dozvuk. Zvuk je celá veda, tak sa poďme aspoň v krátkosti pozrieť na niekoľko inšpiratívnych príkladov.

bytovy dom

Hydraulické vyváženie po zateplení

Účelom hydraulického vyváženia po zateplení je prispôsobiť výkon vykurovacej sústavy zmeneným tepelnotechnickým vlastnostiam domu po zateplení. Výkon vykurovacej sústavy možno zmeniť veľkosťou vykurovacích telies alebo znížením teploty vykurovacej vody, resp. znížením prietoku vykurovacej vody. Ak projektové riešenie nezabezpečí dostatočné zníženie tepelného výkonu, nezodpovedá potom potrebám hydraulického vyváženia po zateplení, spôsobuje prevádzkové problémy, zvyšuje spotrebu tepla a predlžuje ekonomickú návratnosť zateplenia.

Obr. 4 Rekonštrukcia štyridsaťročnej strojovne

Veľký Meder: Vykurovanie geotermálnou energiou

Hlavným zdrojom tepla v rámci vykurovacieho systému mesta Veľký Meder je geotermálny vrt s názvom VM-01. Vrt mal počiatočnú výdatnosť 10,4 l/s, teplotu vody 92 °C a vyvieral z hĺbky 2 450 m. Od 6. októbra 2016 sa vo Veľkom Mederi naštartovala ekologická a hospodárska stabilizácia budúcnosti v zásobovaní teplom. Geologický potenciál vrtu umožnil zvýšiť jeho výdatnosť pomocou hlbinného čerpadla na 15 l/s a jeho teplotu na 98,2 °C. Historickým dátumom sa potom pre mesto Veľký Meder stal 7. december 2017, odkedy je centrálny zdroj tepla 100 % zásobovaný geotermálnou energiou.

Pohľad na objekt 205 00 Estakáda Podzávoz v km 39600 D3 v čase realizácie záberu

Realizácia objektov na stavbe D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Na diaľničnom úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec sa v komplikovaných dopravných podmienkach intravilánu mesta Čadca vyhotovujú betónové konštrukcie mostov a iných objektov diaľnice, na ktoré sa kladú vysoké kvalitatívne požiadavky na betón. Na splnenie týchto špeciálnych – a v rámci každého stavebného objektu iných – požiadaviek je nevyhnutný jedinečný vývoj receptúr betónu v laboratórnych podmienkach. Následne je potrebné vykonať kontrolu v podmienkach staveniska, pričom sa musia zohľadňovať poveternostné vplyvy a iné ťažko predvídateľné situácie, najmä v dopravnej špičke.

Jubilejné 25. Bratislavské sympózium STRECHY 2018

Cech strechárov Slovenska s potešením konštatuje, že má za sebou organizáciu tohtoročného sympózia o strechách, ktoré sa zapísalo do povedomia verejnosti okrúhlou číslovkou 25. V poradí 25. Bratislavské sympózium STRECHY 2018 bolo jubilejné. A k tomu mimoriadne úspešné. Veď počet účastníkov prekročil hranicu 150 prítomných poslucháčov.

Galéria moderného umenia Danubiana

Loď umenia na Dunaji

Galéria moderného umenia Danubiana patrí podľa niektorých medzi päť najlepších múzeí sveta. Patrí tiež k miestam, ktoré okrem diel slovenských a svetových umelcov nadchne aj svojou architektúrou. Budova v tvare lode doslova pláva uprostred Dunaja, iba dvadsať kilometrov južne od Bratislavy. Pri stavbe galérie použil architekt Ján Kukuľa tie najmodernejšie technológie vrátane estetických skiel vo fasáde od spoločnosti Guardian Glass.