Obr. 4 Nosníky typu M30 pri realizácii rekonštrukcie mosta cez rieku Laborec za obcou Krivošťany

Mostné predpäté tyčové prefabrikáty – realizovaná novostavba a rekonštrukcie mostov

Prefabrikácia sa v stavebníctve využíva už pomerne dlhé obdobie a aj v súčasnosti predstavuje obľúbený spôsob výroby konštrukčných prvkov a dielcov. Za najvýraznejšie benefity prefabrikácie možno považovať ihneď zabudovateľný samonosný prvok, vysokú obrátkovosť foriem, kontrolu výrobného procesu a kvality vyhotovenia prefabrikátu a architektonické hľadisko. Prefabrikované prvky môžu byť zabudované v stavbách pozemného aj inžinierskeho staviteľstva.

SO 206-00 Most v km 103,0 D1 cez rieku Torysu, nad železničnou traťou a cestou I/6

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je súčasťou trasy Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). Zároveň je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E 50, na ktorú je napojená medzinárodná cesta E371, smerujúca z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky.

shutterstock 1024337068

Nová generácia databázy CENEKON

A je to tu! Skoro dva roky práce, sústredenia, hľadania, triedenia, dopĺňania a prepočítavania údajov, aby sme vám priniesli novú generáciu databázy CENEKON. Tá je nositeľom nového – vyššieho štandardu a kvality spracovaných údajov. S novou generáciou databázy sme priniesli na stavebný trh nielen nový nástroj na prácu, ale aj nové možnosti jej využitia pre ocenenie stavebných prác.

linus trend 01

Sprchové armatúry Schell Linus prinášajú spoľahlivé riešenia pre verejné sanitárne priestory

Projektanti sanitárnych priestorov v školách, priemyselných podnikoch, na športoviskách a v ďalších verejných zariadeniach vyžadujú od inštalovaných výrobkov dlhodobú životnosť a odolnosť. Tieto a mnohé ďalšie kritériá bez zvyšku napĺňajú sprchové armatúry Linus od renomovaného nemeckého výrobcu Schell.

Recepcia

Závesný systém GRIPPLE od spoločnosti SKYGRIP

Spoločnosť SKYGRIP s.r.o. bola založená v roku 2012 s cieľom ukázať slovenskému a českému trhu jednoduchšie riešenia v oblasti závesných systémov pre technické rozvody. Odvtedy má spoločnosť za sebou veľké množstvo úspešných projektov v stavbách pre automobilový priemysel, v obchodných centrách, vo výrobných a skladových halách, ale aj v bytových a rodinných domoch.