11 Druhá vrstva hydroizolácie

Hydroizolačný náter (Pracovný postup)

Na zhotovenie hydroizolácie základových konštrukcií, balkónov, terás a lodžií, pivničných priestorov a oporných múrov proti presakujúcej alebo tlakovej vode, ale aj na izolovanie stavieb proti prenikaniu radónu sú vhodné fólie na báze mäkčeného PVC. Ich výhodou je tvárnosť fólie, ktorá umožňuje spoľahlivú izoláciu jednoduchých, ako aj náročnejších detailov, akými sú napr. priestupy potrubí, výstuže, kúty nárožia atď.

Mosty na Dunaji v BA

Today all bridges are part of my life

“When I walk over them I recall many of the problems we faced during their construction and the solutions to resolve them. It is very satisfying to know that I made a significant contribution to their construction,” explains Ing. Ľubomír Hrnčiar when commenting on his professional career. The bridges have truly become ingrained in him.

image 64981 25 v1

Postup: zatepľujeme sivým polystyrénom

Pred začatím tepelnoizolačných prác je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť kvalite podkladu a úprave klampiarskych prvkov. Pri stavbe lešenia je potrebné kotvy osadiť pred budúcu rovinu fasády tak, aby vznikol dostatočný priestor na manipuláciu s tepelnou izoláciou. Plochu fasády treba pred realizáciou ETICS prekontrolovať, je potrebné zistiť skutkový stav, odstrániť vyduté časti, vyrovnať, podľa možnosti odstrániť staré fasádne akrylátové nátery a nástreky.

Obr. 4 Veža B a C nasadenie veterných štítov

Železobetónové konštrukcie objektov rezidenčného súboru SKY PARK

V Bratislave okolo Jurkovičovej teplárne na rohu Čulenovej a Továrenskej ulice vyrastá nová štvrť. Postindustriálnu architektúru nahradí SKY PARK od svetoznámej architektky Zahy Hadid, ktorá do nášho hlavného mesta prináša úplne novú úroveň architektúry obytných a administratívnych objektov a verejného priestoru s mestským parkom s rozlohou väčšou ako 30-tisíc štvorcových metrov. Stavba je jedinečná už vo fáze realizácie železobetónového skeletu, a to použitím unikátnych systémov debniacej techniky a BOZP, ktoré sa na slovenských stavbách použili vôbec prvýkrát.