Plynová krb KARMA

Krb na dobrú náladu za každého počasia

Firma KARMA bola založená v 1910 významným českým podnikateľom Karlom Macháčkom. Hlavnou činnosťou firmy bola výroba plynových spotrebičov. V roku 1992 sa KARMA transformovala na akciovú spoločnosť. Spoločnosť prešla rozsiahlou rekonštrukciou a technologickou inováciou. V roku 1998 získala svoj prvý certifikát akosti podľa noriem ISO 9001 a je aj nositeľom ocenenia SUPERBRA NDS 2018.

ZEPS 1

Záväzok používať 10 miliónov ton recyklovaného plastu v nových výrobkoch do roku 2025

Deklarácia ALIANCIE OBEHOVOSTI PLASTOV (Circular Plastics Alliance), ktorá bola podpísaná v septembri 2019 viac ako 100 signatármi stanovuje záväzok používať do roku 2025 10 miliónov ton plastu v nových výrobkoch každý rok. EUMEPS (Asociácia európskych výrobcov expandovaného polystyrénu), ktorého členom je slovenské Združenie výrobcov a spracovateľov expandovaného polystyrénu (Združenie EPS SR), je medzi signatármi.