asb.sk - Odborný portál pre profesionálov v oblasti stavebníctva

Stavebníctvo

Partneri sekcie

Ďalšie články zo sekcie Stavebníctvo

Bezcementové exteriérové škárovanie

27.09.2018
Téma škárovania bola pre výrobcov dlažieb dlhodobo okrajovou témou. Avšak s postupujúcim zdokonaľovaním vzhľadu a kvality povrchovej úpravy dlažieb vzrastá potreba kompletného systému pre dláždenie vrátane dokonalejšieho škárovania.

Samonivelizačný anhydritový poter na podlahové vykurovanie

25.09.2018
Pred aplikáciou anhydritového poteru je potrebné riadne oddeliť podlahu od zvislých konštrukcií pomocou dilatačných pásov a pri nezdruženej podlahe podklad oddeliť napr. impregnovaným (voskovaným) papierom alebo PE fóliou.  

Zhotovenie dlažby na vysokú záťaž

24.09.2018
Pri kladení dlažby na plochy, ktoré budú vystavené vysokej záťaži v priestoroch, ako je napr. garáž, je potrebné dlažobné prvky klásť do vysokoflexibilnej lepiacej malty, ktorá je vhodná na daný účel. 

Mobilné zariadenie na neutralizáciu pachových látok a SO2

20.09.2018
Likvidácia toxických ropných kalov na lagúne R3 Ostramo v Ostrave začala v novembri 2017. Proces vápnenia kyslých kalov vyvoláva búrlivú exotermickú reakciu, pri ktorej sa do ovzdušia uvoľňuje zápach a oxid siričitý. Páchnuce plyny obťažovali obyvateľov v širšom okolí.

Obnova fasády s trhlinami menšími ako 0,5 mm

19.09.2018
Na prekrytie a vyplnenie vlásočnicových trhlín na nových aj starých podkladoch (omietky, lepiace stierky a malty, betón a pod.) s maximálnou šírkou trhlín 0,5 mm je potrebné pred aplikáciou povrchovej úpravy (tenkovrstvová omietka alebo farba) podklad ošetriť základným ...

Súhra zložiek zvyšuje hodnotu fasádneho systému StoTherm Classic

18.09.2018
Systémový prístup je od samého začiatku hlavnou zásadou firmy Sto. Preto je kontaktný zatepľovací fasádny systém StoTherm Classic výsledkom dokonalého zladenia všetkých zložiek.

Slovenský trh s oknami patrí k najviac konsolidovaným trhom v Európe

18.09.2018
Aj vďaka ustálenej ekonomickej situácii a priaznivému hospodárskemu rastu sa na Slovensku v tomto roku očakáva nárast na trhu s oknami o 4,9 %. Podľa prieskumu spoločnosti CAB predstavuje objem trhu s plastovými oknami u nás asi 160 miliónov EUR. Vývoj na slovenskom i európskom trhu s PVC ...

Ako bezpečne položiť drevené parkety do kúpeľne?

17.09.2018
Popri veľkoformátovej dlažbe sú drevené parkety najväčším trendom medzi podlahovinami používanými v kúpeľniach. Predpokladom na úspešnú realizáciu drevenej podlahy vo vlhkom prostredí je zabránenie prenikaniu vlhkosti do podkladu a poterovej vrstvy podlahy. 

Výhody polystyrénu v ETICS

13.09.2018
Nezávislá švajčiarska poradenská firma Büro für Umweltchemie (BFU) vyvinula multikriteriálne hodnotenie a porovnanie rôznych izolačných materiálov. Výsledkom je jednoduchý a praktický grafický nástroj, ktorý vizualizuje silné a slabé stránky izolačných materiálov v rôznych aplikáciách.

Hydroizolácia spodnej stavby pomocou gumoasfaltovej hydroizolácie

11.09.2018
Na ochranu hrubých podláh pivníc, garáží, terás, balkónov alebo spodných častí stavieb pred vlhkosťou je vhodné použiť napr. gumoasfaltovú hydroizoláciu. Pred aplikáciou gumoasfaltovej hydroizolácie je potrebné na podklad naniesť vhodný penetračný náter (gumoasfaltovú penetráciu).

Náter StoColor Climasan čistí vzduch podľa vzoru prírody

05.09.2018
Ako získať čistý vzduch? Stačí len zapnúť svetlo. Interiérový disperzné matný náter stien a stropov StoColor Climasan od firmy Sto dokáže aj bez UV-žiarenia aktívne odstrániť zápach a zlepšiť ovzdušie v miestnosti. Viaže a odbúrava totiž škodliviny, ktoré uvoľňuje nábytok, záclony, cigaretový ...

Moderná technológia Tyvek® AirGuard® Smart

04.09.2018
Tyvek® AirGuard® Smart je výnimočná fólia, ktorá sa prispôsobuje zmenám teploty a vlhkosti, chráni budovu pred pôsobením počasia a zároveň slúži na zníženie tepelných strát.

Ako sa vyhnúť veľkej prácnosti pri betonáži

04.09.2018
Pri betónovaní základovej dosky je potrebné betónovať na veľkej horizontálnej ploche. Ak použijeme tradičnú konzistenciu betónu S3, musíme počítať s veľkou prácnosťou a nutným vibrovaním. Existuje však aj iná možnosť! ZAPA beton ponúka riešenie pomocou špeciálneho betónu ZAPA QCC, ľahko ...

Kontaktné zatepľovacie systémy firmy Sto Slovensko: na fasáde to najlepšie, čo súčasný trh ponúka

03.09.2018
Koncern Sto patrí medzi najväčších celosvetových dodávateľov fasádnych zatepľovacích systémov a predné pozície mu patria aj na slovenskom trhu. Značka Sto s jej nezameniteľným žltým vedierkom ponúka v oblasti zateplenia sortiment kontaktných zatepľovacích systémov StoTherm (ETICS), predsadených ...

Ako zatepliť povalu?

30.08.2018
Povalový priestor je časť domu, na ktorú sa pri rekonštrukcii často zabúda a zostáva nezateplená. Práve cez ňu dochádza k veľkým tepelným stratám. Aby sa im efektívne zabránilo, ideálnym riešením je použitie dodatočnej tepelnej izolácie Austrotherm GrEPS Kombi, ktorá dýcha a je ihneď pochôdzna.

Betonárske dni 2018

30.08.2018
V dňoch 8. a 9. 11. 2018 sa v bratislavskom hoteli Austria Trend uskutoční 12. ročník konferencie Betonárske dní (BD). Hotel počas BD 2016 príjemne prekvapil dobrou atmosférou, servisom a zážitkovou stravou, a preto bol pre nás prvou voľbou aj v roku 2018. Narastajúci objem investícií do ...

Ako správne zhotoviť strešný fóliový hydroizolačný systém

29.08.2018
Materiály na zhotovenie strešného plášťa sú pravdepodobne najviac spomedzi všetkých stavebných materiálov zabudovaných do bežných stavieb vystavené nepriaznivým podmienkam okolitého prostredia. Ak do strechy zateká, pravdepodobne ide o chybu spôsobenú nesprávnou realizáciou. 

Unikátne riešenie pre zastrešenie plochých striech

28.08.2018
Verejné budovy a bytové domy dostávajú čoraz častejšie nový šat či už z dôvodu túžby majiteľov získať modernejší vzhľad, alebo oveľa častejšieho dôvodu ktorým je zlý technický stav budovy.  Jedným z najväčších problémov a najväčšou finančnou položkou pri obnove bytových domov a verejných ...

Správny výber tenkovrstvovej omietky

28.08.2018
Tenkovrstvová omietka ako finálna povrchová úprava vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému (ETICS) by sa mala voliť na základe svojich vlastností a kritérií, ktoré sa od povrchovej úpravy očakávajú a mali by sa splniť.

Montáž asfaltovanej strešnej krytiny

21.08.2018
Asfaltovaná strešná krytina je vhodná na izoláciu plochých a šikmých striech na domoch, prístavbách, prístreškoch, záhradných domčekoch a altánkoch, proti dažďovej vode a ako krycia a ochranná vrstva. Nosná konštrukcia musí byť pevná, rovná, nesmie sa prehýbať vlastnou ...

Ďalšie z JAGA GROUP