Letmá montáž hlavného poľa

Nový most medzi mestami Komárom a Komárno

Nový cestný most cez Dunaj je jednou zo stavieb projektu Prepojenie elementov základnej siete v odvetví dopravy: Koridor Rýn – Dunaj, Komárom – Komárno cezhraničný most (Projekt vnútrozemských vodných ciest). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) vo výške 85 %.

Krokový hluk je problém najmä v spoločenských priestoroch.

Tlmenie krokového hluku

Stavebná akustika využíva v boji proti šíreniu hluku vlastnosť stavebných konštrukcií, ktorá sa nazýva nepriezvučnosť. Nepriezvučnosť stavebnej konštrukcie je jej schopnosť prepúšťať zvuk do chráneného piestoru v menšej miere.

Oceľová konštrukcia 2

Rozsiahla stavba na Dunaji

Tím Ing. Radka Lišku, Ph.D., z divízie 8 spustil koncom februára 2019 na Slovensku nový rozsiahly projekt. Za 1 065 dní od účinnosti zmluvy – teda bez mesiaca tri roky – musia inovovať a modernizovať plavebné komory na vodnom diele Gabčíkovo (VDG) tak, aby sa pri prejazde ním zvýšila bezpečnosť aj intenzita lodnej dopravy.