Meranie polohopisu trate, stanica Devínska Nová Ves

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

V septembri minulého roka bola po viac ako trojročnom verejnom obstarávaní uzavretá zmluva o dielo na projekt ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR. Objednávateľom stavby sú Železnice Slovenskej republiky Bratislava a zhotoviteľom stavby je konzorcium JV ICM – VÁHOSTAV – SK vybrané formou verejnej súťaže.