Stavebníctvo

Partneri sekcie:

Riešenie otázky vlastného bývania nie je dnes vôbec jednoduché. Drahé hypotéky si nemôže dovoliť každý, preto ľudia často volia kúpu staršieho bytu alebo domu a následnú prerábku. Stavebných firiem a živnostníkov, ktorí sa zameriavajú na rekonštrukcie, je však veľa a konkurencia je obrovská. Ak patríte medzi nich, viete, že vždy je dobré zefektívniť a uľahčiť si prácu. Fyzickú robotu za vás síce nespravíme, ale máme pár tipov, ako sa môžete odlíšiť od ostatných a získať viac zákaziek.

V časoch, keď náklady na energie stále znamenajú nemalý výdaj, sú krbové kachle a krby na drevo ideálnym riešením pre cenovo dostupné a nezávislé vykurovanie našich domovov. Drevo ako palivo je často lacnejšie ako plyn či elektrina a pokiaľ máte možnosť si ho sami pripraviť, môže byť tento spôsob zabezpečenia tepla ekonomicky ešte výhodnejší.

Na využitie hydroenergetického potenciálu slovenských riek padlo v povojnových časoch rozhodnutie o vybudovaní vodných diel na jednotlivých povodiach slovenských riek. Výstavbou bol poverený národný podnik HYDROSTAV. Okolo roku 1954 prebiehala výstavba na Oravskej priehrade, v Nosiciach, Kostolnej, Hornej Strede, Novom Meste nad Váhom a na ďalších miestach. Každoročne narastal objem prác, ktoré bolo čoraz zložitejšie zodpovedne riadiť z jedného miesta. Z tohto dôvodu sa rozhodlo o rozdelení pôsobnosti. HYDROSTAV bude realizovať stavby od Vodnej nádrže Nosice po prúde rieky Váh a opačným smerom, proti prúdu rieky Váh, bude stavby realizovať novovzniknutý národný podnik VÁHOSTAV. Je viac než symbolické, že názov podniku bol odvodený od rieky Váh, ktorú mal svojou činnosťou pretvárať pre životné potreby budúcich generácií.

Projekt bytových domov R+R Residence 2 v Michalovciach nadviazal na úspešnú prvú etapu a rovnako ako ona ponúkol bývanie za rozumnú cenu, v nadštandardnej kvalite a v najkvalitnejšom rezidenčnom projekte v regióne.

Skúsenosti s realizáciou asfaltových vozoviek v cestných tuneloch majú máloktorí zhotovitelia. Na základe poznatkov zo zahraničia, keď boli v Európe evidované v cestných tuneloch viaceré požiare, sa na Slovensku navrhovali diaľničné tunely výlučne s cementobetónovou vozovkou, a to nielen z hľadiska bezpečnosti, ale hlavne z hľadiska životnosti. Aktuálne sa však naskytá príležitosť zrealizovať v cestnom tuneli asfaltovú vozovku z dôvodu urýchlenia jej výstavby a odovzdania úseku cesty do predčasného užívania. Táto príležitosť predstavuje skúšku nielen pre zhotoviteľa, ale aj pre projektanta, pretože návrh asfaltovej vozovky v tuneli má svoje špecifiká a obmedzenia najmä z hľadiska kvalitatívnych parametrov jednotlivých vrstiev vozovky.

4 júla sme v Štátnom fonde rozvoja bývania zažili skutočne nezabudnuteľný deň. V Nitrianskom Rudne generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy SR , Igorom Chomom a starostom obce Nitrianske Rudno, Róbertom Štrbákom položili základný kameň pre výstavbu 18 nových bytových jednotiek.

Sálavé panely ECOSUN z produkcie firmy FENIX Slovensko bodujú nízkymi obstarávacími a prevádzkovými nákladmi, infračerveným teplom, flexibilnou reguláciou, širokým uplatnením a jednoduchou inštaláciou. Vyberať pritom môžete podľa dizajnu, výkonu, veľkosti a umiestnenia (a tým aj veľkosti sálavej a konvekčnej zložky).

Cement je po vode druhá najčastejšie používaná surovina vo svete. Výroba cementu je podľa expertov zodpovedná za vznik 7 – 8 % celkových emisií CO2 vo svete vyprodukovaných ľudskou činnosťou.

Ide o cestu I. triedy s celkovou dĺžkou 11,470 km, ktorá vznikla prekategorizovaním pôvodnej cesty II/586. Cesta I/13 je súčasťou európskej medzinárodnej trasy E575 a z hľadiska dopravného významu predstavuje dôležitý cestný ťah. Riešený úsek sa nachádza v Trnavskom kraji, v okrese Dunajská Streda, a prechádza cez katastrálne územia obcí Veľký Meder, Ižop a Čiližská Radvaň.