Terasa od WPC - WoodPlastic, produktový rad Terafest

Terasa od WPC – WoodPlastic je stávkou na istotu

Kvalitná terasa ako plnohodnotná súčasť obytného priestoru. Atraktívna terasa ako zaujímavý stavebný prvok. Bezpečná terasa ako istota. Terasa nie je zbytočný rozmar ani luxusný doplnok. Stále jasnejšie sa ukazuje, že zaobstarať si terasu je jedno z najlepších rozhodnutí, aké dnes pre seba a pre svojich najbližších môžeme urobiť. Tak, ako to bolo v prípade majiteľov rodinného domu v blízkosti Českých Budějovíc a ich novej terasy WoodPlastic®.

Križovatka Vydumanec

Diaľnica D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Úsek diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je súčasťou trasy Bratislava – Žilina – Košice – Užhorod (Ukrajina). Zároveň je zaradený do medzinárodnej cestnej siete pod označením E 50, na ktorú je napojená medzinárodná cesta E371, smerujúca z Prešova cez Svidník na hraničný priechod Vyšný Komárnik – Barwinek do Poľskej republiky.

MDLexpo expozice

Prvý virtuálny veľtrh na Slovensku

Už len pár dní nás delí od spustenia prvého online veľtrhu v odbore TZB na Slovensku. TZBexpo 2021 má za úlohu nielen informovať o novinkách v obore technického zariadenia budov, ale tiež nahradiť veľtrh Aquatherm Nitra. Usporiadatelia tohto už tradičného veľtrhu boli nútení zrušiť aj náhradný aprílový termín.

22

Materiály v architektúre pre 3. tisícročie: Udržateľné a v súlade s prírodou

Aké budú materiály tretieho tisícročia? Už dnes vidieť, že množstvo architektov či projektantov berie tému trvalo udržateľnej výstavby veľmi vážne. Ich prioritou však nie je len pracovať s materiálmi, ktoré sú v súlade s touto filozofiou, ale čoraz častejšie vidieť snahu navrhovať stavby, ktoré rešpektujú základné prírodné princípy.