Obr. Zobrazenie osadených kotiev novým systém HRB

Hilti HRB – progresívne riešenie kotvenia mostných ríms

Mostná konštrukcia je vystavená extrémnym podmienkam prostredia, ako aj vplyvom posypových solí alebo iných agresívnych látok spôsobujúcich koróziu. Okraje mostných telies sú chránené betónovými rímsami, ktoré sú samostatne kotvené k hlavnej nosnej konštrukcii mosta. Kritickým detailom je prestup rímsových kotiev cez izoláciu do nosnej konštrukcie mosta.