22. 6. 2021 Carlton Savoy Hotel Bratislava

REGISTRÁCIA

Development summit 2021

Druhý ročník odbornej konferencie

Konferencia Development Summit 2021 sa uskutoční v utorok 22. júna. Prvý panel konferencie pootvorí pokrievku a nazrie do prípravy stavebného zákona. Druhý panel načrtne možné riešenia katastrofálnej bytovej situácie v Bratislave.

Prinesie nový stavebný zákon konečne zmeny?

Na nový stavebný zákon čakáme dlho. Doteraz sa žiadnej vláde nepodarilo zákon dokončiť. Bude súčasná vláda úspešná? Otázok je veľa, doterajší priebeh tvorby zákona je navyše zahalený rúškom tajomstva.

Bytová politika v hlavnom meste

Pomôže nový stavebný zákon bytovej výstavbe v Bratislave? Čo môže urobiť hlavné mesto, aby sa výstavba nájomných bytov zintenzívnila?

Moderátorom konferencie bude Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ Inštitútu urbánneho rozvoja (IUR). Po skončení druhého panelu bude vytvorený priestor na networking pre účastníkov konferencie.

Program a spíkri

Panel 1, 13:00 – 14:30
Nový stavebný zákon

Nový stavebný zákon sa pokúšali pripraviť viaceré predchádzajúce vlády, všetky neúspešne. Tejto neľahkej úlohy sa zhostil Úrad vlády SR, kancelária podpredsedu vlády SR Štefana Holého s víziou, že tentoraz uspeje. Pracovné verzie návrhov zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe vyvolali medzi stavebníkmi veľké očakávania, ale aj diskusiu s obavami samospráv a verejnosti. Nová legislatíva má priniesť zásadné zmeny s cieľom zjednodušiť a zrýchliť dĺžku konaní. Na konferencii bude predstavený pripravovaný zákon v jeho najaktuálnejšej podobe.

Martin Hypký

Martin Hypký

štátny tajomník podpredsedu vlády SR

Juraj Šujan

Juraj Šujan

poradca primátora hl. mesta SR Bratislavy

Stanislav Pagáč

Stanislav Pagáč

regionálny riaditeľ CTP

Panel 2, 15:00 – 16:30
Chýbajúce byty v Bratislave: Pomôže lepšia spolupráca mesta a developerov?

Koncepcia mestskej bytovej politiky je zlomovým dokumentom pre rozvoj nielen nájomného bývania v hlavnom meste. Mesto prvýkrát jasne hovorí, že má málo bytov a že treba zrýchliť tempo výstavby. Pomôže pripravovaná metodika zmien územného plánu zlepšiť spoluprácu developerov a mesta? Čaká Bratislavu intenzívnejšia výstavba?

anonym

Radek Pšenička

riaditeľ biznis a urban developmentu YIT Slovakia

Ján Mazúr

Ján Mazúr

riaditeľ MIB

anonym

Marián Hlavačka

CEO Corwin (foto: Matej Kalina)

Moderátor

Juraj Suchánek

Juraj Suchánek

výkonný riaditeľ, Inštitút urbánneho rozvoja

Absolvoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2001 pôsobil v neziskovej organizácii P-MAT, n.o., v rokoch 2009 až 2012 ako riaditeľ. Spolupracoval s rôznymi vzdelávacími organizáciami, najmä pri príprave, realizácii a monitoringu projektov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych fondov. Od septembra 2012 je výkonným riaditeľom Inštitútu urbánneho rozvoja, kde sa zameriava najmä na zlepšovanie transparentnosti procesov týkajúcich sa plánovania a povoľovania výstavby, najmä na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Miesto konania

Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava

Registrácia

Účastnícky poplatok je 65 € bez DPH na osobu


Development summit vám prinášajú

Organizátori

Generálny reklamný partner

Hlavný partner

Partner

Mediálny partner