16. 6. 2022 Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava

REGISTRÁCIA

Development summit 2022

Tretí ročník odbornej konferencie

Konferencia Development Summit 2022 sa uskutoční 16. júna 2022 v Radisson Blu Carlton Hotel Bratislava. Hlavné témy pripravovaného programu:

  • Reflexia na aktuálnu zmenu stavebného zákona
  • Dosahy novej stavebnej legislatívy na vývoj cien bytov, nájomné byty
  • Verejný záujem v územnom plánovaní a povoľovaní výstavby
  • Trendy vývoja cien na trhu so stavebnými materiálmi

Miesto konania

Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava
Hviezdoslavovo nám. 3, 811 02 Bratislava

Registrácia

Účastnícky poplatok je 65 € bez DPH na osobu


Development summit vám prinášajú

Organizátori

Generálny reklamný partner

Hlavný partner

Odborný partner

Partner

Mediálny partner