Tekovská Breznica

Aj malé obce chcú šetriť: Tekovská Breznica sa zameria na obnovu budov

Partneri sekcie:

Na zníženie energetickej náročnosti obecných objektov sa chcú v najbližších rokoch zamerať v Tekovskej Breznici v okrese Žarnovica. V prvom rade by malo ísť o budovu obecného úradu a objekt základnej a materskej školy.

„Zateplenie obecného úradu a výmenu okien by sme chceli financovať prostredníctvom Plánu obnovy,“ povedal starosta Vladimír Zaťko. Na vypracovanie projektu momentálne hľadajú projektanta. Podľa neho na obecný úrad, ktorého múry boli vystavané ešte niekedy na prelome 19. a 20. storočia, chcú dať aj fotovoltické panely, podobne ako na základnú školu a čistiareň odpadových vôd (ČOV).

Po výmene strechy a kotlov je potrebné pokračovať aj v obnove 50 rokov starej školy. Na rade by mala byť telocvičňa a jej zázemie. Rekonštrukcia a modernizácia čaká aj zastaralú ČOV. Ceny elektrickej energie stúpli pre obec oproti uplynulému roku takmer o 200 percent.

Obec platí za deväť odberných miest, najviac elektriny pri tom spotrebuje ČOV a budova obecného úradu, kde majú vybudované tepelné čerpadlá. „Výhody tohto zdroja tepla ale aktuálne prevyšujú finančné nevýhody, ktorými sú veľké spotreby elektrickej energie,“ pripomenul starosta.