Architektúra

Vnáranie priemyselných parkov do blízkosti obytných zón udržiava život v meste

Priemyselné zóny môžu dnes výrazne meniť charakter okrajových častí miest či obcí. Už dávno neplatí, že sú na príťaž. Naopak, prinášajú benefity nielen v podobe podielových daní, ale aj nových sprievodných investícií do infraštruktúry. Zároveň vplývajú na mobilitu obyvateľstva, ktoré nemá dôvod presúvať sa do iných lokalít za prácou. Viac …

Stavebníctvo

Biznis