Trochu iný pohľad na predpínanie

Spoločnosť FREYSSINET CS, a. s., sa okrem iných stavieb podieľa aj na diaľničnej stavbe D1 Prešov, západ – Prešov, juh, kde realizuje kompletnú dodávku predpínacích technológií ako PT špecializovaná spoločnosť v zmysle ETAG 013. Konkrétne ide o mosty 203-00, 205-00, 208-00, 211-00, 213-00, na ktorých je celkový objem zabudovanej predpínacej výstuže približne 900 t.

Obr. 6 Výstavba mosta nad veslárskou dráhou apríl 2020

Návrh a výstavba Dunajského súmostia

Projekt PPP D4R7 pozostáva z časti tzv. nultého bratislavského obchvatu (D4) a z novej radiálnej rýchlostnej cesty z hlavného mesta (R7), ktorá sa začína v križovatke Prievoz. Realizácia bude mať veľmi priaznivý vplyv na hlavné mesto – umožní presmerovať tranzit a odľahčí centrum mesta od dopravy.