Servis v tuneli Šibenik

Servis tunelových technológií

Spoločnosť DELTECH, a. s., sa zameriava na dodávky elektrotechnológií v rozsahu od návrhu cez naprojektovanie, inštaláciu a následný záručný a pozáručný servis. Jeden zo segmentov spoločnosti predstavuje aj dopravná infraštruktúra. V rámci nej možno za najvýznamnejšie diela označiť dodávky technológie pre tunely Šibenik a Považský Chlmec, kde táto spoločnosť pôsobila ako generálny dodávateľ.

Modernizované električkové trate v Košiciach a nové električky

Projekty na zlepšenie dopravy v slovenských mestách

Zabezpečovanie dopravnej obsluhy územia hromadnou osobnou dopravou formou integrovaného dopravného systému (IDS) predstavuje v súčasnosti najefektívnejší známy spôsob dopravy. IDS zahŕňa električkové, trolejbusové a autobusové linky dopravného podniku, regionálne autobusové linky a všetky prímestské vlaky kategórie osobný vlak a regionálny expres. Jeho cieľom je zabezpečiť kvalitnú dopravnú obslužnosť území a konkurencieschopnosť hromadnej dopravy v porovnaní s individuálnou dopravou.

Modernizácia železničnej trate Považská Teplá – Žilina

Aká je aktuálna situácia v oblasti dopravnej a koľajovej infraštruktúry a čo prinesie rok 2020?

„Stavebná produkcia ostáva v plusových číslach a tento trend by mal pokračovať aj v roku 2020,“ uviedla štátna tajomníčka MDV SR Ladislava Cangelová na Stretnutí lídrov slovenského stavebníctva, ktoré sa aktuálne konalo 4. 11. 2019. Cieľom ministerstva je, aby bol v zásobníku dostatok zákaziek, pretože nespojitosť spôsobuje problémy nielen ministerstvu, ale v konečnom dôsledku aj občanom SR.