ASB Stavebníctvo Inžinierske stavby

Inžinierske stavby

Partneri sekcie:

Mesto Trebišov s počtom približne 23 000 obyvateľov leží v Košickom kraji, ktorý je plný úrodných lánov, ovocných sadov a zelených záhrad. V tokajskej vinohradníckej oblasti sa v severnej časti mesta nachádza dopravný uzol – spojená železničná a autobusová stanica. Valbek SK sa stal generálnym projektantom výstavby terminálu, ktorý umožní cestujúcim rýchly, bezpečný a pohodlný prestup.

Spoločnosť LUNA PLAST, a. s., tento rok oslavuje 25. výročie a pri príležitosti tohto významného míľnika rozšírila svoj závod o novú halu, ktorá bola vytvorená na mieru výrobným technológiám umiestneným vnútri. Táto investícia rozšíri portfólio firmy o potrubie s priemerom do 1 200 mm a zákazníkom predstaví nový priemyselný vzor potrubia, ktoré je na vnútornej strane potiahnuté polyamidovým nástrekom. Prečo? Práve na to – a na mnoho ďalšieho – sme sa opýtali riaditeľa spoločnosti Petra Novotného.

Dlho plánovaná investícia sa blíži ku odovzdaniu a na východe Slovenska tak Terminál integrovanej osobnej prepravy v Trebišove prispeje k bezpečnej a pohodlnej preprave železničnou dopravou. Či TIOP Trebišov poskytne atraktívne a konkurencieschopné riešenie pre dopravu voči individuálnej automobilovej doprave, ukáže až čas.

V roku 2020 získalo konzorcium pozostávajúce z firiem PORR a STRABAG zmluvu od spoločnosti Wiener Linien na najväčší komplexný projekt výstavby metra v rakúskej metropole. Stavebný úsek známy ako U2/17-21, ktorý zahŕňa rozšírenie liniek U2 a U5, predstavuje zákazku s hodnotou 481 miliónov eur. So stavbou sa začalo v marci 2021, predpokladané ukončenie je naplánované na máj 2028.

Článok sa zaoberá výstavbou nových liniek podzemnej železnice v husto zastavanej oblasti centra Viedne. Opisuje všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré zhotoviteľ prijíma na monitorovanie a prevenciu negatívnych dosahov spôsobených razbou tunelov na úseku 17-21 trate U2 viedenskej podzemnej železnice.

Nielen v cestnom staviteľstve, ale v stavebníctve vo všeobecnosti rozhoduje podložie o celkovej cene diela. Únosnosť podložia, ktorá závisí od geologického zloženia základovej škáry, je rozhodujúcim faktorom ovplyvňujúcim návrh sanácie pod stavebné konštrukcie. Spoločnosť Amberg navrhuje nielen cestnú infraštruktúru, ale aj bytové komplexy, nemocnice a letiskové plochy, pri ktorých je zakladanie veľmi podstatné a okrem ceny má zásadný vplyv aj na celkovú životnosť.

Potreba vybudovania ekoduktu vznikla z dôvodu zásahu stavby Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité s priľahlou križovatkou Svrčinovec do nadregionálneho biokoridoru pre veľké šelmy a ostatnú zver, čo malo za následok jeho zúženie. Stavbu s názvom D3 Zelený most Svrčinovec realizuje pre objednávateľa, Národnú diaľničnú spoločnosť, a. s., združenie „Zelený most Svrčinovec“ pod vedením spoločnosti VÁHOSTAV – SK, a. s., Bratislava.

Spoločnosť Doprastav začala písať svoj príbeh už pred viac ako 70 rokmi. Korene zrodu sa datujú koncom 40. rokov, keď vznikajú československé stavebné závody – Závod pre dopravné stavby a Závod pre stavby vodohospodárske. Ich zlúčením vznikol 23. októbra 1951 národný podnik Ingstav Bratislava a po jeho reorganizácii 1. januára 1953 národný podnik Doprastav Bratislava.

Štvanická lávka prepojila dve dynamicky sa rozvíjajúce pražské štvrte a vniesla do historického prostredia nový náboj i pochybnosti o tom, ako elegantná biela stavba unesie nápor mestského prostredia. Radosť, akú jej otvorenie prinieslo, v Prahe tak často nevídajú.

Matěj Beránek -