Realizácia asfaltových a cementobetónových vozoviek spoločnosťou PORR

Spoločnosť nesie meno zakladateľa Arthura Porra, ktoré je spojené s vývojom novej rakúskej tunelovacej metódy a v súčasnosti aj s rýchlo sa rozvíjajúcou digitalizáciou v sektore stavebníctva, už viac ako 150 rokov. Na Slovensku sa zameriava na výstavbu veľkých infraštruktúrnych projektov, v súčasnosti sa zúčastňuje na výstavbe R3 Tvrdošín – Nižná a D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala vrátane tunela Višňové.

Montáž brány v ŽST Moldava nad Bodvou

ŽSR: Elektrifikácia trate Haniska – Veľká Ida – Moldava nad Bodvou-mesto

Jedným z dôležitých modernizačných trendov v rámci infraštruktúry ŽSR je komplexný program elektrifikácie železničných tratí. Jeho nesporný ekonomický, prevádzkový a v neposlednom rade aj ekologický prínos je overený a potvrdený dlhoročnými skúsenosťami vyspelých zahraničných železničných spoločností, ale aj praktickými poznatkami ŽSR.

SO 201-00 Most na diaľnici D1 Hubová – Ivachnová

Most zabezpečuje mimoúrovňové križovanie diaľnice D1 so štátnou cestou I/18, riekou Váh, železničnou traťou a preložkou cesty III/01898. Počas výstavby bol identifikovaný potenciálny zosun, preto sa nosná konštrukcia predĺžila o ďalší dilatačný celok. Pri výstavbe komorového prierezu nosnej konštrukcie sa využila technológia letmej betonáže a betonáže na podpernej skruži.