Dni slovenských cestárov 2016

23. ročník Dní slovenských cestárov

Predstavitelia štátnej správy a samosprávy, správcovia ciest a odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny sa v dňoch 11. – 12. októbra 2018 stretnú v Košiciach na 23. ročníku Dní slovenských cestárov. Podujatie, ktoré organizuje Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou ciest Košického samosprávneho kraja, sa koná sa pod záštitou ministra dopravy a výstavby SR Arpáda Érseka a predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku.

Rekonštrukcia cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Rekonštrukcia cesty I/65 Kremnica – Kremnické Bane

Cesta I/65 je významná cesta spájajúca Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Na prelome júla a augusta 2016 sa v Kremnických Baniach rozvodnil po nadmerných dažďových zrážkach potok, čo spôsobilo značné zosuvy na telese tejto komunikácie, ktoré viedli k vyhláseniu havarijného stavu na danom úseku. Rekonštrukcia však prebiehala aj preto, že cesta I/65 v úseku Kremnica – Kremnické Bane mala smerové vedenie a šírkové usporiadanie nevyhovujúce pre cesty I. triedy a jej stavebno-technický stav nezodpovedal významu tejto komunikácie. 

Rekonštrukcia cesty I/65 a úprava Kremnického potoka

Rekonštrukcia cesty I/65 a úprava Kremnického potoka

Cesta I/65 je významná cesta spájajúca Martin s Kremnicou a Žiarom nad Hronom. Na prelome júla a augusta 2016 sa v Kremnických Baniach rozvodnil po nadmerných dažďových zrážkach potok, čo spôsobilo značné zosuvy na telese tejto komunikácie, ktoré viedli k vyhláseniu havarijného stavu na danom úseku. Rekonštrukcia však prebiehala aj preto, že cesta I/65 v úseku Kremnica – Kremnické Bane mala smerové vedenie a šírkové usporiadanie nevyhovujúce pre cesty I. triedy a jej stavebno-technický stav nezodpovedal významu tejto komunikácie. 

Požiadavky na výrobu, ukladanie, ošetrovanie a údržbu drenážneho betónu

Požiadavky na výrobu, ukladanie, ošetrovanie a údržbu drenážneho betónu

Drenážny (vodopriepustný) betón je vhodný na zhotovovanie chodníkov, cyklistických chodníkov, prístupových, údržbových, odstavných a parkovacích plôch s nízkym dopravným zaťažením (automobily s hmotnosťou do 7,5 t). Nie je vhodný na zhotovovanie poľných a lesných ciest a ani cestných komunikácií z dôvodu možného znečistenia/straty drenážnej funkcie a dopravného zaťaženia.