Obr. 6 Výstavba mosta nad veslárskou dráhou apríl 2020

Návrh a výstavba Dunajského súmostia

Projekt PPP D4R7 pozostáva z časti tzv. nultého bratislavského obchvatu (D4) a z novej radiálnej rýchlostnej cesty z hlavného mesta (R7), ktorá sa začína v križovatke Prievoz. Realizácia bude mať veľmi priaznivý vplyv na hlavné mesto – umožní presmerovať tranzit a odľahčí centrum mesta od dopravy.

Výstavba lávky cez rieku Moravu 5

Lávka cez rieku Moravu

Cieľom projektu bola výstavba lávky cez rieku Moravu vrátane prístupových komunikácií. Stavba je výsledkom snahy Juhomoravského a Trnavského samosprávneho kraja vytvoriť cezhraničný Archeopark Mikulčice – Kopčany a prepojiť tak pamiatky Veľkomoravskej ríše, unikátnu prírodu a dve národné siete cyklociest.

Záťažová skúška mostu cez ulicu Průběžná 06

Modernizácia koridoru Hostivař

V Prahe vzniká prvá štvorkoľajová trať, ktorá uľaví úsekom, ktoré nezvládajú intenzitu dopravy. Modernizáciu železničného koridoru medzi pražskou hlavnou stanicou a stanicou Hostivař má pod taktovkou tím divízie 5 spoločnosti Metrostav, ktorá je lídrom združenia.