Obr. 1 Pohlaď na sprevádzkované tunely pri vjazdovom kyšickom portáli

Ejpovické tunely

Na konci minulého roka boli uvedené do skúšobnej prevádzky dva Ejpovické tunely. Ako prvý bol dňa 15. 11. 2018 sprevádzkovaný južný tunel, ktorým o 16.20 h prešiel vôbec prvý nákladný vlak. Severný tunel sa svojho sprevádzkovania dočkal o necelý mesiac neskôr, konkrétne 7. 12. 2018. Sieť železničných dráh SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) sa tak rozrástla o dva tunelové tubusy s dĺžkou presahujúcou v súčte 8 000 m – ide tak o najdlhšie železničné tunely na území ČR.

Celá budova je navrhnutá pre návštevníka v pohybe.

Prístavný terminál

Lisabonský prístav ročne privíta viac ako 400-tisíc cestujúcich. V ústí rieky Tagus k dvom existujúcim terminálom v minulom roku pribudol tretí, ktorý pod svojím nenápadným výzorom skrýva viac, ako sa na prvý pohľad zdá.

20181019 112042

MACCAFERRI je súčasťou výstavby diaľnice D3 Čadca,
Bukov – Svrčinovec

Spoločnosť MACCAFERRI CENTRAL EUROPE s.r.o. bola vybraná ako hlavný dodávateľ a riešiteľ vystužených násypov, oporných a zárubných múrov, mostných opôr a krídiel geotechnických konštrukcií, ako aj stabilizácie zárezov a úprav podložia na úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec. Zhotoviteľom predmetného úseku diaľnice je združenie spoločností STRABAG s.r.o., PORR s.r.o. a HOCHTIEF CZ a.s.. Hlavným projektantom je spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

SO 44.33.11 Nový železničný most nad Nosickým kanálom NK2

Stavba Modernizácia trate Púchov – Žilina

Výstavba novej železničnej trate na úseku Púchov – Považská Bystrica – Považská Teplá je v plnom prúde a dostáva sa do druhej polovice samotnej realizácie. Líniová stavba sa počas roka 2018 zásadným spôsobom zmenila, a to vďaka tomu, že boli dokončené dve ucelené časti stavby UČS 45 a UČS 46, pričom ostatné UČS sú v značnom štádiu rozpracovanosti.

Inovatívna energeticky úsporná vetracia hlavica Geberit ERV

Vrchol energetickej efektívnosti

Energeticky úsporné opatrenia sú súčasťou štandardnej výbavy všetkých moderných budov, najmä nízkoenergetických a pasívnych. Jedno miesto ale stále zostávalo mimo centra pozornosti: otvorený koniec vetracieho potrubia kanalizácie ústiaceho nad strechu. Tento otvor bráni vzniku podtlaku v kanalizačnom potrubí, ktorý by mohol pri spláchnutí toalety vysať vodu zo zápachových uzávierok. Zároveň ale týmto miestom uniká značné množstvo tepla.

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

K vybudovaniu TIP Lužianky viedol zámer výstavby siete terminálov intermodálnej dopravy, ako aj výstavby, rozvoja a rozširovania priemyselného parku v súvislosti so zvyšovaním podielu nákladnej dopravy. Tento zámer sprevádza zároveň dôraz na ekológiu dopravy a znižovanie skleníkového efektu s cieľom prepájať priemyselné parky na železničnú sieť.