ASB Stavebníctvo Inžinierske stavby

Inžinierske stavby

Partneri sekcie:

Príspevok prezentuje výstavbu novo navrhovaného areálu s názvom Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel, stredisko Nové Zámky. Stredisko sa realizuje v rámci pilotnej série výstavby obdobných areálov. Aktuálne sú vo výstavbe ďalšie dva, a to vo Zvolene a v Humennom. Predpokladaná lehota ukončenia ich výstavby je v tomto roku. Výsledkom bude zabezpečenie údržbového zázemia pre poskytovanie kvalitnej a ekologickej verejnej prepravy cestujúcich.

Pražské metro je jediným metrom v Českej republike a tvorí základ systému mestskej hromadnej dopravy v Prahe. Denne prepraví vyše milión cestujúcich a ročne ho využije niekoľko stoviek miliónov ľudí. Prvých pasažierov prepravilo už roku 1974, pričom vznikať začalo o osem rokov skôr. Dnes sa pražské metro rozširuje o štvrtú linku, ktorá prepojí južnú časť mesta s centrom za obdivuhodných 15 minút.

Andrej Sárközi -

V technologických priestoroch tunela a v priestoroch s technologickým vybavením v stavebných objektoch mimo tunela treba okrem splnenia fotometrických požiadaviek zabezpečiť aj zrakovú pohodu, zrakový výkon a bezpečnosť a zdravie personálu pri práci vo vnútorných pracovných priestoroch.

Rozšírenie Harmincovej v Dúbravke nesie od minulého roka status významného dopravného projektu Bratislavy. Frekventovaná komunikácia bola pre svoju sírku nedostatočnou dopravnou tepnou Dúbravky, tvorili sa tu kolóny a trpela aj mestská hromadná doprava. Prvá etapa rozšírenia ulice mala byť dnes dokončená, finalizácia projektu sa však odsúva pre neočakávané komplikácie.

Andrej Sárközi -

Zákaznícky orientované plánovanie a služby v kombinácii s koordinovanými modulárnymi systémami tvoria základ pre vývoj riešení debnenia a lešenia, ktoré sú vhodné pre takmer všetky požiadavky staveniska, vrátane komplexných infraštruktúrnych projektov. Spoločnosť PERI, s r.o, sa môže pochváliť niekoľkými úspešnými projektami rekonštrukcii mostov, na ktorých sa podieľali skúsení inžinieri, ktorí využili svoje rozsiahle odborné znalosti v oblasti riešení.

V utorok tento zámer potvrdili Ministerstvo dopravy (MD) SR, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) a Bratislavský samosprávny kraj (BSK) podpisom memoranda. Potenciál výstavby tratí má ešte preveriť štúdia uskutočniteľnosti. Hotová má byť koncom budúceho roka.

TASR -

V tuneli Višňové zabetónovali poslednú klenbu. Podľa hovorkyne Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Evy Žgravčákovej má tunel dokončené základové pásy a sekundárne ostenie vrátane hĺbených častí tunela. Na betonáž nasadili päť betónovacích vozíkov a počas betonáží pracovalo v tuneli priemerne 300 ľudí.

TASR -

Metrostav Norge AS razí cestný tunel medzi dvomi faerskými dedinkami. Ide o historicky prvú zákazku tejto spoločnosti na území Faerských ostrovov. Samotné razenie tunela by malo trvať 33 týždňov. Práce sťažuje nepredvídateľné počasie ale aj ovce.