Obr. 2 Východný portál tunela Prešov

Výstavba tunela Prešov

Stavebné práce na západnom diaľničnom obchvate mesta Prešov sú v plnom prúde. Súčasťou tejto rozsiahlej dopravnej stavby sú aj dve rúry rovnomenného tunela. Každá má dĺžku presahujúcu 2 km, navzájom sú prepojené ôsmimi prepojeniami. Tunel sa začal raziť v júni minulého roka, práce realizuje spoločnosť Metrostav, a. s., v spolupráci s firmou TuCon, a. s.

Portály tunelov

Portály tunelov Ovčiarsko A Žilina vybudované zo systému Terramesh®

V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce výstavby portálových časti tunelov Ovčiarsko a Žilina na úseku diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, ktorý bude tvoriť aj južný obchvat mesta Žilina. Zhotoviteľom tohto úseku je Združenie Ovčiarsko, s vedúcim členom Doprastav, a.s. a členmi Strabag, s.r.o., Váhostav – SK a.s. a Metrostav, a.s. Hlavným projektantom je Združenie D1 HP-LL, s vedúcim členom DOPRAVOPROJEKT, a. s., a členmi GEOCONSULT s. r.o. a Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Portálové časti ako aj oba tunelové objekty projektovala spoločnosť Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Ing. Peter Kovaľ predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky SAAV a technický riaditeľ EUROVIA SK a.s.

Cestársky deň 2019

Dňa 8.októbra 2019 sa na pôde Slovenskej správy ciest Bratislava uskutočnilo dvadsiate šieste diskusné fórum Cestársky deň, ktorý sa niesol pod názvom „Vybrané technológie Skupiny EUROVIA“. Podujatie bolo zrealizované v spolupráci s pobočkou Slovenskej cestnej spoločnosti pri SSC a záštitu nad ním prevzal riaditeľ úseku technického rozvoja SSC Ing. Jozef Polčic. Odborným garantom bol Ing. Peter Kovaľ, predseda Slovenskej asociácie pre asfaltové vozovky (SAAV).

Cestárska súťaž sypačov

Dni slovenských cestárov 2019

Predstavitelia štátnej správy a samosprávy, správcovia ciest a odborníci zo Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska a Ukrajiny sa v dňoch 17. – 18. októbra 2019 stretnú v Púchove na 24. ročníku Dní slovenských cestárov. Podujatie organizuje Slovenská cestná spoločnosť v spolupráci so Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Inštalácia konštrukcie ErdoX Terra

Zabezpečenie stability prístupovej cesty v Kraľovanoch pomocou modulárneho systému ErdoX Terra

V rámci komplexnejšieho zabezpečenia stability cesty v telese tzv. Kraľovianskeho zosuvu sa realizoval jeden úsek aj s použitím nového stabilizačného systému, umožňujúceho spätné využitie materiálu in situ. Pôvodne bola predmetná cesta vybudovaná v prípravnej fáze výstavby diaľnice D1 Turany – Hubová (v údolnom variante V1 v km 4,7 – 6,4), ktorej pokračovanie bolo zastavené.

SO 212-00

Výstavba mostov na úseku D1 Budimír – Bidovce z pohľadu geodeta

Diaľnica D1 Budimír – Bidovce tvorí spoločne s časťou úseku R2/R4 súčasť základného komunikačného systému Slovenskej republiky a zároveň siete diaľnic a rýchlostných ciest na našom území. Spolu s rýchlostnou cestou R2/R4, úsek Šaca – Košické Oľšany, vytvorí predpoklad na kompletný juhovýchodný obchvat mesta Košice s odľahčením hustoty dopravy tohto mesta.