Zlepšovanie zemín po vrstvách – násyp

Volkswagen Bratislava – viac ako len automobily

Spoločnosť SAT SLOVENSKO, s. r. o., mala príležitosť podieľať sa na realizácii častí stavieb najvýznamnejšieho zamestnávateľa v regióne – VW Slovensko. V období troch rokov participovala na dvoch zaujímavých stavbách, ktoré zabezpečili rozšírenie produkcie svetoznámeho producenta automobilov – konkrétne išlo o stavbu logistickej haly LOZ III, kde sa realizovali práce pre spoločnosť SKANSKA, a. s., v časti HTÚ, a o stavbu haly H3a pre spoločnosť STRABAG, s. r. o.

Slávnostná prerážka pravej tunelovej rúry tunela Prešov

Tunel Prešov je už prerazený

Dňa 13.6.2019 sa za účasti ministra dopravy Arpáda Erséka konala slávnostná prerážka pravej tunelovej rúry tunela Prešov. Tunel Prešov je súčasťou úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorý spojí už existujúce úseky diaľnice D1, a tým umožní odklon tranzitnej prepravy z centra mesta.

Obr. 2 Mostná výsuvná skruž MSS v 5. poli východného predmostia na 1. úseku Jarovce Ivanka Sever stav k 15. 4. 2019

D4R7 – aký je aktuálny stav najväčšieho infraštruktúrneho projektu u nás?

Výstavba D4R7 je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom, a to nielen na Slovensku – aktuálne predstavuje aj jeden z najväčších PPP projektov v Európe. Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass Ltd., ktorá zabezpečí financovanie, výstavbu a 30-ročnú prevádzku budúceho obchvatu Bratislavy. Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., figuruje ako zhotoviteľ projektu a hlavný dodávateľ koncesionára.