Terminál Lužianky

Terminál intermodálnej prepravy Lužianky

Moderné servisné zariadenie je súčasťou strategického priemyselného parku Nitra-Sever a na hlavnú železničnú sieť je napojené jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou. Investícia má prispieť k zníženiu dopadu parku Nitra-Sever na životné prostredie a tiež k úspešnému naplneniu celoeurópskeho záväzku presunúť do roku 2030 30 – 50 % výkonov cestnej dopravy na železnice či vodu.

Dunaj je druhou najdlhšou európskou riekou tečúcou krajinami strednej a juhovýchodnej Európy

Dunaj ako medzinárodná vodná cesta

Dunaj je druhou najdlhšou európskou riekou tečúcou krajinami strednej a juhovýchodnej Európy. Z hľadiska plavby predstavuje jednu z najdôležitejších európskych vnútrozemských vodných ciest, a to najmä po otvorení prieplavu medzi Dunajom a Mohanom (Main-Donau Kanal) v septembri 1992, ktorý umožnil nákladnú i osobnú prepravu tlačnými člnmi alebo motorovými loďami nielen medzi podunajskými štátmi, ale aj do a zo štátov západnej Európy. Dunajská vodná cesta sa tak stala dôležitou súčasťou siete TEN-T.

Pohľad na objekt 205 00 Estakáda Podzávoz v km 39600 D3 v čase realizácie záberu

Realizácia objektov na stavbe D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Na diaľničnom úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec sa v komplikovaných dopravných podmienkach intravilánu mesta Čadca vyhotovujú betónové konštrukcie mostov a iných objektov diaľnice, na ktoré sa kladú vysoké kvalitatívne požiadavky na betón. Na splnenie týchto špeciálnych – a v rámci každého stavebného objektu iných – požiadaviek je nevyhnutný jedinečný vývoj receptúr betónu v laboratórnych podmienkach. Následne je potrebné vykonať kontrolu v podmienkach staveniska, pričom sa musia zohľadňovať poveternostné vplyvy a iné ťažko predvídateľné situácie, najmä v dopravnej špičke.

D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

XXIII. Seminár Ivana POLIAČKA

Pozývame Vás na XXIII. Seminár Ivana POLIAČKA, ktorý organizuje Katedra dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave v spolupráci s odbornou sekciou Cestné staviteľstvo Slovenskej cestnej spoločnosti ZSVTS, Slovenskou komorou stavebných inžinierov a so spoločnosťou Kongres STUDIO, spol. s r. o.

Mostné závery prenášajúce pohyby do 560 mm boli navrhnuté tak aby vyhovovali aj veľmi veľkým priečnym pohybom ktoré môžu vzniknúť počas zemetrasenia.

Novinky mageba – významný projekt realizovaný v PERU

Mesto Lima na tichomorskom pobreží Peru v súčasnosti realizuje veľký projekt, ktorý výrazne zlepší dopravné podmienky pre približne deväť miliónov ľudí. Projekt diaľnice Vinci Highways / Lamsac zahŕňa výstavbu niekoľkých samostatných mostných konštrukcií a hlavne výstavbu rýchlostnej cesty Linea Amarilla naprieč celým mestom. Táto diaľnica má dĺžku 17 km a jej súčasťou je tunel o dĺžke 1,8 km a 10 viaduktov s celkovou dĺžkou cca. 9 km.

Krátky tunel TrIIIple

Pilotný projekt LED osvetlenia cestného tunela Horelica

Začiatok výstavby cestných tunelov na Slovensku spadá do polovice 90. rokov minulého storočia a je spätý s programom výstavby diaľnic. Podľa zoznamu cestných tunelov osadených vysokotlakovými sodíkovými výbojkami máme v prevádzke deväť takýchto diaľničných tunelov – tunely Branisko, Horelica, Sitina, Lučivná, Bôrik, Šibenik, Svrčinovec, Poľana a Považský Chlmec. Čo sa týka diaľničných úsekov vo výstavbe, sú tunely Ovčiarsko, Žilina, Višňové a Čebrať navrhnuté takisto s konvenčnými výbojkami. Na príklade prestavby diaľničného tunela Horelica však možno načrtnúť novú epochu osvetlenia cestných tunelov na Slovensku LED svietidlami.

Sekundárne ostenie

Betóny pre najdlhší diaľničný tunel na Slovensku Višňové

Na najsledovanejšiu stavbu Slovenska dodal ZAPA beton ako výhradný dodávateľ betónu k dnešnému dňu takmer 500 000 m3 betónu. Išlo predovšetkým o striekaný betón na primárne ostenie, betón na sekundárne ostenie a výplňovú maltu ZAPA MILKMALT. V prípade striekaného betónu s rozptýlenou výstužou išlo o vôbec prvé použitie tejto technológie v tuneli na Slovensku.