obr4

Rekonštrukcia cesty I/18 a I/21 Petič – Hanušovce nad Topľou s použitím výstužnej oceľovej siete Road Mesh® Omega

Neustály nárast dopravy a z toho vyplývajúci rast dopravného zaťaženia spolu so zhoršujúcim sa technickým stavom vozoviek a so zvyšujúcimi sa nákladmi na výstavbu, údržbu a prevádzku komunikácií prinášajú potrebu využitia inovatívnych riešení vystuženia asfaltových vrstiev vozoviek s cieľom predĺžiť ich životnosť a zabezpečiť ich vyhovujúci technický stav.

R4 prerážkatunelBikoš 27.05.21

Tunel Bikoš prerazený do roka a do dňa

Za účasti ministra dopravy Andreja Doležala, zástupcov investora Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávy a zhotoviteľa „Združenia VÁHOSTAV-SK – TuCon – R4 severný obchvat Prešova“ bol 27. 5. 2021 slávnostne prerazený 1 153 m dlhý tunel Bikoš, a to v západnej tunelovej rúre v mieste južného portálu.

Meranie polohopisu trate, stanica Devínska Nová Ves

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR

V septembri minulého roka bola po viac ako trojročnom verejnom obstarávaní uzavretá zmluva o dielo na projekt ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR. Objednávateľom stavby sú Železnice Slovenskej republiky Bratislava a zhotoviteľom stavby je konzorcium JV ICM – VÁHOSTAV – SK vybrané formou verejnej súťaže.