Oceľová konštrukcia 2

Rozsiahla stavba na Dunaji

Tím Ing. Radka Lišku, Ph.D., z divízie 8 spustil koncom februára 2019 na Slovensku nový rozsiahly projekt. Za 1 065 dní od účinnosti zmluvy – teda bez mesiaca tri roky – musia inovovať a modernizovať plavebné komory na vodnom diele Gabčíkovo (VDG) tak, aby sa pri prejazde ním zvýšila bezpečnosť aj intenzita lodnej dopravy.

Obr. 2 Geologická charakteristika územia

Tunel Soroška – výzva pre projektantov

Tunel Soroška je plánovaný tunel na trase úseku rýchlostnej cesty R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou, ktorý umožní prechod tejto cesty cez hrebeň masívu Slovenského krasu medzi obcami Lipovník a Jablonov nad Turňou. Bude viesť pod Jablonovským sedlom, ktoré má nadmorskú výšku okolo 550 m n. m. Situovaný je súbežne s Jablonovským železničným tunelom, približne 50 m pod ním, pričom asi v dvoch tretinách dĺžky sa križujú.

Hladká biela a sklenená fasáda obohacuje svojím technicistickým výrazom hornatú panorámu.

Letisko v púšti

Leteckú dopravu v južnej časti Izraela zaisťovala až do roku 2017 kombinácia dvoch letísk v meste Eilat a v Ovde. Vzhľadom na nevhodnú polohu, keď asfaltová plocha dokonca delila mesto Eilat na dve časti, sa však nedala rozšíriť ich kapacita nad 1,5 milióna prepravených cestujúcich ročne.

Realizácia nosnej konštrukcie

Most nad vetvami križovatky Prešov, západ

Mostný objekt 201-00 Most v km 98,0 D1 nad vetvami križovatky Prešov, západ je dominantou križovatky, ktorá je súčasťou aktuálne realizovaného úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh. Tento úsek D1 doplní hlavný diaľničný ťah D1 na území Slovenskej republiky a spojí jestvujúce úseky diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ a Prešov – Budimír.

Výsuvná skruž Strukturas

Železničná estakáda nad Nosickou priehradou

Výstavba najväčšieho mostného objektu stavby Modernizácia ŽSR Púchov – Žilina, 1. etapa, ktorý prevádza železničnú trať z pravého brehu vodnej nádrže Nosice na ľavý breh, pričom preklenuje vodnú nádrž a dve štátne cesty II. a III. triedy, sa chýli ku koncu. V článku predstavíme estakádu nad priehradou Nosice a ukážeme, aké náročné boli jej projektovanie a výstavba.

Východný portál tunela Prešov

Betóny pre konštrukcie mostov na D1 Prešov, západ – Prešov, juh

Betónové konštrukcie patria medzi najdôležitejšie súčasti diaľničných mostov. Požadovaná kvalita a trvanlivosť hotových mostov preto do veľkej miery závisia od parametrov použitých betónov. Na dosiahnutie očakávaných vlastností betónových konštrukcií sa musia použiť vhodné materiály, technológie výroby, dopravy, spracovania aj ošetrovania betónu. Kvalita samotného betónu na stavbe diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh je zabezpečená použitím zodpovedne navrhnutých a overených zložiek.

Servis v tuneli Šibenik

Servis tunelových technológií

Spoločnosť DELTECH, a. s., sa zameriava na dodávky elektrotechnológií v rozsahu od návrhu cez naprojektovanie, inštaláciu a následný záručný a pozáručný servis. Jeden zo segmentov spoločnosti predstavuje aj dopravná infraštruktúra. V rámci nej možno za najvýznamnejšie diela označiť dodávky technológie pre tunely Šibenik a Považský Chlmec, kde táto spoločnosť pôsobila ako generálny dodávateľ.