Slávnostná prerážka pravej tunelovej rúry tunela Prešov

Tunel Prešov je už prerazený

Dňa 13.6.2019 sa za účasti ministra dopravy Arpáda Erséka konala slávnostná prerážka pravej tunelovej rúry tunela Prešov. Tunel Prešov je súčasťou úseku diaľnice D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ktorý spojí už existujúce úseky diaľnice D1, a tým umožní odklon tranzitnej prepravy z centra mesta.

Obr. 2 Mostná výsuvná skruž MSS v 5. poli východného predmostia na 1. úseku Jarovce Ivanka Sever stav k 15. 4. 2019

D4R7 – aký je aktuálny stav najväčšieho infraštruktúrneho projektu u nás?

Výstavba D4R7 je v súčasnosti najväčším infraštruktúrnym projektom, a to nielen na Slovensku – aktuálne predstavuje aj jeden z najväčších PPP projektov v Európe. Koncesionárom projektu je spoločnosť Zero Bypass Ltd., ktorá zabezpečí financovanie, výstavbu a 30-ročnú prevádzku budúceho obchvatu Bratislavy. Spoločnosť D4R7 Construction, s. r. o., figuruje ako zhotoviteľ projektu a hlavný dodávateľ koncesionára.

Obr. 12 Pohľad na vysúvaný most pri Ružomberku SO 213 počas výstavby

História betónových mostov zhotovených technológiou vysúvania

Aj keď sa technológia vysúvania používala už v 19. storočí pri výstavbe oceľových mostov, jej rozvoj pri výstavbe betónových mostov umožnil až vývoj materiálov s nízkym koeficientom trenia, medzi ktoré patrí aj polytetraflóretylén (PTFE), známy ako teflón. Teflón nahradil naolejované dosky, čím sa výrazne znížilo trenie, s ktorým súvisí namáhanie pilierov horizontálnou silou pri vysúvaní, ako aj požiadavky na hydraulické výsuvné zariadenia. Vďaka zníženiu trenia bolo možné vysúvať dlhšie a ťažšie mosty aj na pomerne vysokých pilieroch.