Bituclair svetlý asfalt

Bituclair – svetlý asfalt pre svetlejšie mesto

Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. vyše 65 rokov ponúka kvalitné služby svojim zákazníkom najmä pri výrobe asfaltom obaľovaných zmesí a aj pri ich zabudovaní. Od r. 2000 je naša spoločnosť súčasťou francúzskej stavebnej skupiny COLAS, ale až v nadchádzajúcom roku 2020 sa staneme jej organickou súčasťou aj zmenou mena na COLAS Slovakia, a.s. v rámci fúzie s už bývalými Inžinierskymi stavbami v Košiciach.

Vážska cyklotrasa na úseku Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom

Vážska cyklomagistrála

Predmetom článku je stavba Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK, časť 6 – úsek Púchov – Nosická priehrada a časť 1 – úsek Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť kostru cyklodopravy na Považí, na ktorú sa budú pripájať ďalšie cyklotrasy, a to aj cezhraničného charakteru. Cyklomagistrála bude spájať významné body v rámci kraja, ako sú priemyselné parky, centrá sídiel a dopravné uzly.

Obr. 3 Celková konštrukcia mosta vymodelovaná prostredníctvom BIM nástroja

Návrh mostného objektu 201-00 na ceste II/552 s využitím BIM nástroja

Spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s. r. o., spracúva projektovú dokumentáciu stavby KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizácie stavby (DSPRS). V rámci stavby sa navrhli dva trvalé mostné objekty (201-00, 202-00) a jeden dočasný mostný objekt 801-00. Článok sa zameriava na projektové riešenie mostného objektu 201-00 s využitím BIM nástroja s parametrickým modelovaním konštrukcie.

Vjazd do tunela

AMBERG Engineering Slovakia už takmer 17 rokov pôsobí na Slovensku

Vážení obchodní partneri,
už viac ako šestnásť rokov sa spoločnosť AMBERG Engineering Slovakia, s.r.o. úspešne podieľa na realizácii tých najdôležitejších infraštruktúrnych projektov, či už v pozícii stavebného dozoru, alebo projektanta. Hoci švajčiarska skupina AMBERG, ktorej sme súčasťou sa počtom zamestnancov radí z celosvetového hľadiska skôr medzi skupiny menšie, svojou vysokou odbornosťou, znalosťami, skúsenosťami a viac ako 50-ročnou tradíciou, patrí v odbornom svete medzi popredné a uznávané európske skupiny firiem združujúce inžiniersko-projektové a konzultačné spoločnosti.

Inštalácia ochranných sietí SteelGrid® HR pomocou vrtuľníka

Sanácia vybraných skalných zárezov na trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa

Cieľom tohto článku je poukázať na možnosti riešenia ochrany proti padaniu skál, ktorým sú priamo ohrozené mnohé úseky cestnej a železničnej infraštruktúry. Článok sa zaoberá konkrétnym prípadom riešenia tejto problematiky na železničnej trati Banská Bystrica – Dolná Štubňa v správe Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s, kde sa v súčasnosti realizujú opatrenia na zaistenie bezpečnej prevádzky, a to prevažne formou opláštenia z výstužných oceľových sietí.