Obr. Zobrazenie osadených kotiev novým systém HRB

Hilti HRB – progresívne riešenie kotvenia mostných ríms

Mostná konštrukcia je vystavená extrémnym podmienkam prostredia, ako aj vplyvom posypových solí alebo iných agresívnych látok spôsobujúcich koróziu. Okraje mostných telies sú chránené betónovými rímsami, ktoré sú samostatne kotvené k hlavnej nosnej konštrukcii mosta. Kritickým detailom je prestup rímsových kotiev cez izoláciu do nosnej konštrukcie mosta.

01 Strabag

ŽST Rimavská Sobota, rekonštrukcia výhybiek

Predmetom stavby bola rekonštrukcia železničného spodku a zvršku, výhybiek v ŽST Rimavská Sobota. Spolu išlo o 14 výhybiek a 4 659,244 m koľají. Stavbu realizovalo Združenie Rimavská Sobota. Hlavná časť stavebných prác bola ukončená minulý rok, teraz v júni prebehlo finálne podbitie koľají.