Za povšimnutie stojí aj ekologická a estetická stránka projektu – Košice majú tichú trať, ktorá zároveň pozitívne ovplyvňuje zvlhčovanie vzduchu a prachu vo svojom okolí.

Druhá etapa modernizácie električkových tratí v  Košiciach

Posledné roky sa život v Košiciach nesie v znamení modernizácie električkových tratí. Modernizovať sa začalo v roku 2014 v rámci projektu Integrovanej koľajovej dopravy (IKD), nasledovala Modernizácia električkových uzlov (MEU) a v roku 2016 sa pokračovalo projektom s názvom Modernizácia električkových tratí (MET). Práve poslednú etapu si predstavíme bližšie.

Ukážka vegetačného povrchu električkových tratí s trávnatým povrchom

Ako mení zmena klímy električkové trate

Význam zelene v meste sa s postupujúcou zmenou klímy preklápa čoraz významnejšie z estetickej funkcie na nástroj zmiernenia extrémnych teplôt či dažďov. Nevyhnutná zmena prístupu pri navrhovaní riešenia verejných priestranstiev a silnejúca potreba zvyšovať podiel zelených plôch sa v poslednom období začali prejavovať aj pri technickom návrhu povrchu električkových tratí.

Obr. 1 Koncepcia železničných zastávok v Bratislave 6

Železničné stanice ako súčasť koncepcie Smart City, overovacie štúdie pre Bratislavu

Jedným zo zásadných faktorov, ktoré podmieňujú rozmiestňovanie funkčných aktivít v území, je doprava. Zodpovednosť za životné prostredie, ako aj požiadavky na efektívnosť prepravy by mali smerovať k podpore jej kapacitných a efektívnych foriem, medzi ktoré patrí najmä koľajová doprava. To je jeden z princípov udržateľného rozvoja mesta a konceptu Smart City.

časopis Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2019

Nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2019

Od 8. marca je v predaji nové číslo časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby č. 1/2019. Jeho hlavnou témou je železničná doprava. Prinášame články o aktuálne prebiehajúcich či ukončených stavbách ako Modernizácia železničnej trate na úseku Púchov – Žilina, Terminál intermodálnej prepravy Lužianky alebo Modernizácia trate Rokycany – Plzeň, Ejpovické tunely.

Filiálka v Bratislave pohľad smerom k Trnavskému mýtu

Filiálka – nová železničná stanica v Bratislave

Z hlavnej železničnej stanice v Bratislave nie je možné urobiť stanicu európskej úrovne. Limituje ju stav aj rozmer. Štát sa preto pripravuje na výstavbu nového uzla. Ako riešenie sa ponúka obnova železničnej stanice Filiálka, kde sa doprava skončila v roku 1985, a stanica odvtedy chátra. Nachádza sa blízko centra mesta, neďaleko Trnavského mýta.

2018 12 06 Polcevera 03 Renzo Piano rid

Most pre zranené mesto

Počas silnej búrky 14. 8. 2018 sa v Janove zrútil most Morandi. V troskách zahynulo 43 ľudí, situácia si vyžiadala vyhlásenie núdzového stavu a mesto prišlo o jednu z najdôležitejších dopravných tepien.

Mosty na Dunaji v BA

Today all bridges are part of my life

“When I walk over them I recall many of the problems we faced during their construction and the solutions to resolve them. It is very satisfying to know that I made a significant contribution to their construction,” explains Ing. Ľubomír Hrnčiar when commenting on his professional career. The bridges have truly become ingrained in him.

Tunel Bôrik

Kde sú hranice bezpečnosti v tuneloch?

Na Slovensku sú v prevádzke štyri jednorúrové tunely s obojsmernou prevádzkou (Branisko, Horelica, Svrčinovec a Poľana) a štyri dvojrúrové tunely s jednosmernou prevádzkou (Sitina, Bôrik, Šibenik a Považský Chlmec), čo spolu predstavuje približne 16,9 km. Aktuálne má Národná diaľničná spoločnosť vo výstavbe päť dvojrúrových tunelov (Ovčiarsko, Žilina, Višňové, Čebrať a Prešov) s celkovou dĺžkou cca 33 km.