ASB Články na tému

facility management

Stavebná fakulta STU v Bratislave ponúka v zimnom semestri akademického roka 2022/2023 akreditované ďalšie vzdelávanie Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVVaŠ SR č. POA: 0473/2018/51/1).

Slovenská asociácia facility managementu je garantom kvality FM na Slovensku. Práve preto vznikla potreba vytvoriť odbornú publikáciu, SAFM Guide 2020, ktorá by zahŕňala nie len analýzu trhového prostredia ale i množstvo iných tém, ktoré aktuálne rezonujú v segmente FM.

23. a 24. 4. 2020 organizujú spoločnosti CHASTIA s.r.o. a TERMOKLIMA s.r.o. ďalší, už 8. ročník odborného kempu FM Camp 2020. Hlavnou témou konferencie budú prípadové štúdie a trendy v oblasti Facility, Property a Energy managementu.

Jedným z podmieňujúcich faktorov úspešnosti organizácie je vytvorenie takého pracovného prostredia, aby sa v ňom pracovníci cítili príjemne, čo je predpokladom vyššej efektívnosti ich práce a v konečnom dôsledku aj vyššej prosperity organizácie.

Čas je veľmi relatívny pojem. Ak máte doma psa, tak 10 rokov môže byť celý jeho život. Ak hovoríme o nás, je to asi osmina času, ktorý tu máme vymedzený. Ak hovoríme o histórii ľudstva, tak 10 rokov je časový úsek, ktorý, ak sa v ňom neudialo niečo zásadné, ani nezaregistrujeme. Ale 10 rokov existencie Slovenskej asociácie facility managementu už stojí za povšimnutie.

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS spolu so Stavebnou fakultou STU v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov usporiada v dňoch 31. 9. a 1. 10. 2019 konferenciu Facility management 2019 – Kvalita vo facility managemente. Konferencia sa uskutoční v hoteli Patria na Štrbskom Plese. Cieľom konferencie je aj v tomto roku informovať odbornú verejnosť o moderných trendoch v oblasti facility managementu.

Slovenská technická univerzita – Stavebná fakulta STU ponúka v akademickom roku 2018/2019 v letnom semestri akreditované ďalšie vzdelávania Správa a údržba budov – Facility management (akreditácia MŠVŠ SR č. 0473/2013/37/1).