Kníhtlačiareň Svornosť sa premení na loftové bývanie s názvom Lofty Kominárska
Galéria(14)

Kníhtlačiareň Svornosť mení svoju tvár. Jeden z mála bratislavských loftov ponúkne bývanie, aké bežne poznajú v zahraničí

Loftové bývanie je za hranicami Slovenska omnoho častejším javom ako v našom hlavnom meste. Dôvodom je, že okolité krajiny dokázali zachovať svoje industriálne klenoty a premeniť ich na atraktívne nehnuteľnosti, pokiaľ v Bratislave sa veľké množstvo priemyslených stavieb bezhlavo zbúralo. Jeden z posledných industriálnych „mohykánov” ešte stojí na križovaní ulíc Račianska a Kominárska – bývalá kníhtlačiareň Svornosť.

Bratislava mala v minulosti výrazný priemyselný charakter, ktorý sa začal formovať už na začiatku 19. storočia. Na prelome s 20. storočím bolo mesto dokonca druhým najpriemyselnejším v Uhorsku a centrom priemyslu sa stalo najmä pre svoju atraktívnu polohu medzi Viedňou a Budapešťou či pre blízkosť s riekou Dunaj. Za najvýznamnejšiu etapu sú pritom považované dekády v rokoch 1948 až 1989, pričom rok po Nežnej revolúcii pracovalo v priemyselnej Bratislave viac ako 58-tisíc ľudí. 

Tieto fakty sa odzrkadlili aj na výstavbe mnohých tovární a industriálnych budov, ktoré vznikali vo viacerých častiach Bratislavy v predchádzajúcich dvoch storočiach. Na nábreží Dunaja sa kedysi nachádzala Marschallova továreň na koče, ktorá zaberala rozlohu vyše 1200 štvorcových siah. Továrenský komplex bol asanovaný v 30. až 40. rokoch minulého storočia.

Archívne snímky pracovníkov a pracovníčok v kníhtlačiarni Svornosť
Archívne snímky pracovníkov a pracovníčok v kníhtlačiarni Svornosť | Zdroj: Lofty Kominárska

Na Košickej ulici zase stála známa továreň Gumon, v ktorej pracovníci vyrábali vodivý materiál, izolované drôty a olovené káble. V roku 2005 sa stala majiteľom nehnuteľností spoločnosť Internationale, s.r.o., ktorá v starej továrni výrobu zrušila, jej zariadenia vysťahovala a budovy asanovala.

Na veľkej ploche medzi Mýtnou, Vazovovou, Radlinského ulicou a Račianskym mýtom zase stála tabaková továreň. Tá patrila k najstarším priemyselným podnikom Bratislavy, vznikla už v roku 1853. V roku 2010 sa však začalo s jej búraním a Bratislava prišla aj o tento priemyselný klenot. Srdce obyvateľov Bratislavy zaplakalo aj pri asanovaní známej Cvernovky, ktorú tvorilo 23 budov a 20 z nich bolo zbúraných. 

Takto by sme mohli pokračovať ďalšími riadkami a odstavcami, ktoré by boli na dlhé minúty čítania. Z uvedeného je jasné, že priemyselných stavieb zostalo v hlavnom meste minimum. V zahraničí sa pritom tieto stavby vo veľkom zanechali a obnovili. Dnes sú v nich vytvorené atraktívne kancelárske alebo rezidenčné nehnuteľnosti, ktoré sú za hranicami krajiny spod Tatier vo veľkom vyhľadávané a obľúbené.

Jeden z bratislavských industriálnych klenotov, ktoré toto ničivé a nepremyslené vyčíňanie našťastie obišlo, je bývalá kníhtlačiareň Svornosť, ktorá vznikla v polovici minulého storočia. Nachádza sa na križovaní ulíc Račianska a Kominárska, neďaleko sídliska Unitas a je vsadená priamo do okolitej zástavby, čo jej pravdepodobne pomohlo prežiť.

Snímka obrazovky 2023 10 11 o 18.05.25
Kníhtlačiareň Svornosť s už obnoveným Bytovým domom Račianska – aktuálny stav. | Zdroj: Google Street View

Priemyselná budova na hranici dvoch mestských častí zostala dlho nepovšimnutá. Zmenil to až slovenský investor Werks, ktorý najskôr vrátil život bytovému domu na Račianskej z 50. rokov. Ten slúžil ako ubytovanie pre zamestnancov vedľajšej kníhtlačiarne. Architekti z kancelárie Gut Gut prekreslili malé jednoizbové byty na 30 priestranných nehnuteľností a projekt bol v roku 2020 dokonca nominovaný na Cenu za architektúru CE ZA AR.

Vrcholom investora je však priniesť do Bratislavy pravé loftové bývanie v niekdajšej továrni. „Opustené industriálne haly v širšom centre Bratislavy dostanú novú funkciu tak, ako veľa podobných stavieb v svetových metropolách,” informuje webstránka projektu a rovnako poukazuje na príklady zo zahraničia, kde je takéto bývanie bežným javom. 

Investor sa zaviazal klásť veľký dôraz na zachovanie charakteristickej atmosféry industriálneho objektu. „Namiesto búrania sme sa rozhodli pre rekonštrukciu, ktorá je nielen ekologickejšia, ale umožní nám pracovať s pôvodnými dispozíciami a vytvoriť lofty so silným geniom loci,” potvrdzuje Werks.

Kníhtlačiareň Svornosť - aktuálny stav rekonštrukcie
Kníhtlačiareň Svornosť – aktuálny stav rekonštrukcie | Zdroj: Andrej Sárközi

Dnes už objekt prechádza prípravnými a búracími prácami, z interiéru zostal len skelet a postupne sa začína s budovaním priečok jednotlivých loftov. Ako hovorí investor, budova je typická svojou industriálnou atmosférou, ktorá je nepopierateľná. Pri rekonštrukcii bude priznaných viacero detailov, ktoré sú pre podobné lofty charakteristické. „Rodiny s deťmi potešíme drevom a jemnejšími povrchmi, pre milovníkov industriálu máme rebierkové stropy s odtlačkom pôvodného dreveného debnenia z roku 1953,” znejú detaily rekonštrukcie.

V suteréne Svornosti sa dokonca nachádzajú pozostatky bývalého tlačiarenského stroja. Ak sa tento odkaz podarí zapojiť do nového architektonického výrazu budovy napríklad v podobe kultúrneho priestoru, pôjde o ideálny príklad súznenia minulosti a prítomnosti. Koniec koncov, takto mohli reagovať aj ďalší investori a developeri, ktorí namiesto zachovania priemyselnej minulosti mesta rozhodli o jej vyhladení. 

Kníhtlačiareň Svornosť - aktuálny stav rekonštrukcie
Kníhtlačiareň Svornosť – aktuálny stav rekonštrukcie | Zdroj: Andrej Sárközi

Projekt Lofty Kominárska, o ktorom sme bližšie informovali v nedávnom článku, ponúkne záujemcom nadštandardné bývanie, akých je v Bratislave tohto typu minimum. V konečnom dôsledku, architektonická kancelária Gut Gut je v realizácii podobných zámerov skúsená. Pracovala aj na loftovom projekte Mlynica na Turbínovej v mestskej časti Nové Mesto či Smaltovni v Lučenci. 

Rekonštrukcia napokon pomôže aj Račianskej ulici. Tá bola spočiatku len cestou do tamojších vinohradov, neskôr išlo o dôležitú komunikáciu do fabrík ako Stollwerck, Siemens, ale aj do samotnej kníhtlačiarne Svornosť. V súčasnosti sa postupne profiluje na mestskú triedu. Treba dodať, že Račianskej významne pomohla už spomenutá rekonštrukcia a dostavba bytového domu vedľa továrne spred pár rokov. 

Obnova Svornosti bude oveľa významnejšou realizáciou a môže dramaticky zvýšiť úroveň celej štvrte. Pripojí sa k aktuálnej stavebnej expanzii v tejto lokalite, keďže povedľa sa dokončuje tretia a posledná etapa veľkého rezidenčného súboru Pri Mýte od developera Penta Real Estate a pred dvomi rokmi tu bol dokončený aj polyfunkčný projekt Urban Residence od spoločnosti Lucron.

Postindustriálna zóna bude onedlho skutočnou mestskou triedou, pričom netreba zabúdať ani na výhľadovú rekonštrukciu Račianskej električkovej radiály či aktuálnu revitalizáciu neďalekého parku na Račianskom mýte. Všetky tieto iniciatívy prinesú lokalite mestskejší charakter a okrem toho aj pravé, loftové bývanie. 

Kníhtlačiareň Svornosť s už obnoveným Bytovým domom Račianska
Kníhtlačiareň Svornosť sa premení na loftové bývanie s názvom Lofty Kominárska
Kníhtlačiareň Svornosť - aktuálny stav rekonštrukcie
Kníhtlačiareň Svornosť - aktuálny stav rekonštrukcie
Kníhtlačiareň Svornosť - aktuálny stav rekonštrukcie
Kníhtlačiareň Svornosť - aktuálny stav rekonštrukcie
Kníhtlačiareň Svornosť - aktuálny stav rekonštrukcie
Kníhtlačiareň Svornosť - zachované rebierkové stropy