Kníhtlačiareň Svornosť - aktuálny stav rekonštrukcie Zdroj: Andrej Sárközi