Lakeside Park 03.

Lakeside Park v Novom Meste vstupuje do tretej etapy. Pribudnú dve výškové budovy

Predpokladaný termín začatia výstavby je september roku 2023, ukončenia o dva roky neskôr.

V bratislavskom Novom Meste plánujú výstavbu tretej etapy developerského projektu Lakeside Park za približne 70 mil. eur. Vyplýva to zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA.

„Účelom navrhovanej činnosti je realizácia investičného zámeru, ktorý predstavuje dokončenie zástavby mestského bloku a areálu Lakeside Park výstavbou finálnej, tretej etapy navrhovanej činnosti,“ uvádza sa v zámere. Predpokladaný termín začatia výstavby je september 2023, ukončenia o dva roky neskôr.

Verejný priestor ako jadro bloku

Predmetom investičného zámeru je dvojica budov umiestnených na spoločnej podnoži, ktorá tvorí tretiu etapu dostavby mestského bloku. V rámci tejto etapy sú navrhované funkcie občianskej vybavenosti − obchodné priestory a hotel s apartmánovým ubytovaním a bývania.

„V spoločnej spodnej časti umiestnenej pod terénom sú riešené podzemné parkoviská a technické priestory. V odkrytej južnej časti podnože smerom do Tomášikovej ulice budú prevádzky služieb a fitness,“ konštatuje navrhovateľ a dodáva, že navrhované terénne a sadové úpravy spolu s prízemným pavilónom kaviarne dotvárajú a nanovo definujú verejný priestor ako jadro celého mestského bloku.

Lakeside Park.
Lakeside Park. | Zdroj: EIA

Plány sa zmenili

Pôvodne navrhovaná výstavba administratívneho komplexu pozostávajúceho zo štyroch veží s prislúchajúcimi parkovacími miestami bola pod názvom Lakeside Office Park. V prvej etape bola v roku 2008 postavená 22-podlažná výšková budova Lakeside Park 01.

„Jeho stavebník na základe skúseností z vývoja realitného trhu po krízovom roku 2008 prehodnotil svoj pôvodný zámer a namiesto výstavby ďalších troch podobne vysokých administratívnych budov, na ktoré bolo vydané územné rozhodnutie v roku 2006, sa rozhodol pre výstavbu len jednej 13-podlažnej administratívnej budovy ako prístavby k fáze I. Táto budova predstavuje II. fázu výstavby s názvom Lakeside Park 02,“ uvádza navrhovateľ.

Dve výškové budovy

V súčasnosti rozostavaná budova spolu s prislúchajúcimi spevnenými plochami a sadovými úpravami predstavuje druhú etapu zástavby bloku – Lakeside Park 02, s plánovanou kolaudáciou v roku 2022.

„Predmetom v súčasnosti riešeného investičného zámeru Lakeside Park 03, ktorý je predmetom predkladanej druhej zmeny navrhovanej činnosti, je dokončenie zástavby mestského bloku a areálu výstavbou finálnej, tretej etapy,“ píše sa v zámere EIA.

Tretia etapa pozostáva z dvoch výškových budov umiestnených na voľnej, juhovýchodnej strane mestského bloku smerom k obratisku električiek a železničnej stanici Nové Mesto.

SITA