Urban Residence

Urban Residence

Urban Residence je medzi laickou aj odbornou verejnosťou úspešný developerský projekt. Na územie bývalých výrobných hál a skladov priniesol investor objekty, ktoré nie sú v konflikte s okolitými budovami ani prostredím.

Dispozičné riešenie objektov je navrhnuté ako chodbové, zväčša s jednostranne orientovanými bytovými jednotkami a nebytovými priestormi – ateliérmi. Komfortnejšie bývanie je situované v ustúpenom podlaží s priestrannými terasami.

Developer Lucron kladie vo svojich projektoch dôraz na verejné priestranstvá. Platí to aj o Urban Residence, kde sa vo vnútrobloku nachádza park s rozlohou 6 000 m2. Po dostavaní budovy C pribudne aj detské ihrisko s rozlohou 350 m2. Navrhovaná zeleň sa skladá drevín, ktoré budú základnou kostrou parku. Tvoriť ju budú domáce a v území pôvodné druhy.

Mesto Bratislava, Bratislava - Nové Mesto
Stav Dokončené
Developer Lucron Group
Rok začiatku 2016
Rok dokončenia 2021
Architekt Compass architekti
Súvisiace
Súvisiace