V poradí už 17. ročník prestížnej medzinárodnej nesúťažnej prehliadky moderných drevostavieb, navrhnutých architektmi a realizovaných v uplynulom roku v ČR, SR a Rakúsku sa uskutoční uskutoční 24.-26.3. 2022 v Prahe (premiéra v ČR) a 23.5. – 17.6.2022 v Bratislave (premiéra v SR). Putovná panelová výstava Salón drevostavieb 2022 predstaví vybrané diela prostredníctvom fotografií, výkresov a textov. Výstavu sprevádza publikácia Ročenka drevostavieb […]

V areáli výstaviska Agrokomplex – pavilón K, Nitra sa uskutoční 27. ročník Medzinárodného strojárskeho veľtrhu, v rámci ktorého sa bude konať 24. ročník celoštátnej konferencie zameranej na revízie, projekciu, údržbu a montáž elektrických zariadení PROGRAM:  Bezpečnosť strojových zariadení, skúsenosti z posudzovania bezpečnosti strojových zariadení, vrátane ich elektrickej inštalácie Ing. David Sárka, inšpektor EZ, STR, TI SR, a.s. […]

Slovenská komora architektov pripravila pre záujemcov z radov členskej základne i širokej odbornej verejnosti dvojicu webinárov, ktoré sú zaradené do Profesijného vzdelávania architektov v kategórii A (20 kreditov). Na webinári sa predstavia: Ing. arch. Kornel Kobák, podpredseda SKA, vedúci Pracovnej skupiny pre štandardy služieb architektov, zodpovedný za agendu pre zahraničné vzťahy a spolupracujúca advokátka SKA […]

Spoločnosť Elektro management, generálny partner SALTEK Slovakia s.r.o., poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci a domáci a zahraniční výrobcovia el. prvkov a zariadení pozývajú všetkých revíznych technikov, projektantov elektro a pracovníkov elektromontážnych firiem na celoštátnu konferenciu ELTECH 2022, ktorá sa bude konať v Hornom Smokovci. Konferencia bude obsahovať prednášky: Odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) […]

Webinár s názvom Zdravé vnútorné prostredie v budovách je zameraný na požiadavky, benefity a základné parametre v praxi. Okrem základných princípov pre zdravé vnútorné prostredie sa dozviete aj najlepšie príklady udržateľnosti a zdravého vnútorného prostredia z praxe. Webinár sa uskutoční na platforme Zoom. Prednášajúci: Ing. arch. Martin Stohl, člen predstavenstva SKGBC Ing. Marek Kremeň, člen […]

Reflexia na aktuálnu zmenu stavebného zákona. Dosahy novej stavebnej legislatívy na vývoj cien bytov, nájomné byty. Verejný záujem v územnom plánovaní a povoľovaní výstavby Trendy vývoja cien na trhu so stavebnými materiálmi. Viac informácií nájdete na www.developmentsummit.sk.  

Webinár s názvom Udržateľná prevádzka budov nadväzuje na predchádzajúce diely akadémie a uzatvára sériu webinárov o udržateľnej výstavbe. Prevádzka budov musí komplexne nadväzovať na projekt, stavebnú činnosť, vybavenie a všetky prítomné typy certifikácie a preto je pre udržateľnosť budov neodmysliteľná. Prednášajúci:  JUDr. Ing. Milan Bogár, riaditeľ FM Institute Slovakia a PropTech Slovakia Ing. Ondřej Štrup, IFMA fellow, […]

Odborná dvojdňová konferencia pre správcovské spoločnosti a bytové družstvá, ktoré na výkon správy priestorov využívajú unikátny informačný softvér pre správu nehnuteľností a výrobu tepla – DOMUS. Účastníci konferencií – správcovia bytových a nebytových priestorov – sa počas dvoch dní plných prezentácií a workshopov zoznámia s novinkami v systéme DOMUS. V rámci workshopov za zoznamujú s možnosťami efektívneho nasadenia noviniek vo svojich organizáciách. Samozrejmosťou sú aj osobné dvojdňové […]