Konferencia FM Camp 2020 je dvojdňová odborná konferencia plná prípadových štúdií z praxe a trendov v oblasti Facility a Property Managementu na Slovensku. V dňoch 23. – 24. 4. 2020 prednesie množstvo hosťujúcich rečníkov v luxusných priestoroch rekreačno-športového komplexu AquaCity Poprad prednášky v piatich tematických sekciách: Prípadové štúdie a zaujímavé projekty vo FM, PM a […]

Hlavnou témou summitu bude existujúca i pripravovaná legislatíva, ktorá upravuje plánovanie a povoľovanie výstavby, rozoberie na drobné povoľovacie procesy v praxi a ich problémy, dotkne sa výziev územného plánovania v rýchlo sa meniacej dobe, navrhne riešenia podporujúce lepšie fungovanie celku a spoluprácu jeho aktérov. V diskusii sa stretnú zástupcovia ministerstva dopravy, zástupcovia miest, developeri, urbanisti […]

Národná BIM konferencia prináša pohľad na aktuálny stav implementácie na Slovensku pri využití v jednotlivých projektových fázach a zároveň pomáha identifikovať bariéry a nové výzvy, ktoré BIM prináša. Konferencia je určená nielen architektom a projektantom ale aj developerom, investorom a správcom budov. Slávnostná recepcia prinesie okrem odovzdania cien za prínos v oblasti BIM, tiež priestor […]