Počas 10 dní absolvujete 10 seminárov a workshopov s najlepšími lektormi v regióne. Aj vrátane nových trendov ako: ISO 41001:2018, Facility Management IPMS štandard merania plôch (jednotný medzinárodný štandard merania plôch) Upratovanie a odpady (aj v časoch pandémie), cirkulárna ekonomika a jej zavádzanie do Facility Managementu Certifikačné systémy: BREEAM, LEED, WELL a ďašie Zavádzanie najnovších technológií, ktoré výrazne zlepšujú […]

Výstava Joint Observation sa zameriava na architektúru a urbanizmus jedného z najväčších sídlisk v strednej Európe – Petržalky a zaoberá sa jej premenami v čase. Architektúra je na výstave predstavená ako objekt pozorovania prostredníctvom dokumentačných aparátov – fotografie a filmu. Výsledkom pozorovania nie je záznam určitého stavu, ale rozostavenie herného poľa, iniciovanie možných choreografií a […]

Najintenzívnejší festival dizajnu na Slovensku sa bude konať napriek všekým nepredvídaným prekážkam aj v tomto roku. Čaká nás špeciálna pandemická edícia. Hlavná téma: PREMENA / Transformácia Meníme sa my, mení sa svet, menia sa pravidlá. VÝSTAVY Tie sú zatiaľ vyhodnocované ako najmenej riskantné a aj preto v našom programe ostávajú. Samozrejme za prísnych bezpečnostných opatrení. […]

Časopis ASB pripravuje sériu bezplatných webinárov „Soft skills“ určenú najmä začínajúcim architektom v praxi. Vo štvrtok 10. 12. 2020 o 14.00 h sa budeme rozprávať o komunikácii architektov a klientov. Na bezplatnom webinári Keď mlčať nie je zlato. Komunikácia architekta s klientom pod vedením Dušana Fischera sa dozviete, ako obhájiť projekt pred investorom, čo v prípade problematickej dohody […]

Jubilejný 15. ročník prestížnej medzinárodnej nesúťažnej prehliadky moderných drevostavieb, navrhnutých architektmi a realizovaných v uplynulom roku v ČR, SR a Rakúsku. Celkom 35 vybraných diel predstaví prostredníctvom fotografií, výkresov a textov putovná panelová výstava a publikácia Ročenka drevostavieb 2019. Kurátormi výberu diel na výstavu a do Ročenky sú architekti Pavel Horák (CZ) a Ľubica Fábri […]

Pôvodný termín: 13. – 14. október 2020 Nový termín: 9. – 10. február 2021 Hlavná téma konferencie: Čistá, bezpečná a efektívna energetika pre ľudí 14. ročník konferencie ponúka účastníkom hodnotný program, ktorý pozostáva z Plenárneho zasadnutia a siedmich sekcií. Témy sekcií sú nasledovné: Energetická náročnosť v priemysle a možnosti jej znižovania Alternatívne zdroje surovín a palív pre udržateľný sektor energetiky […]