Najbližšie premietania filmu 30.11. – 18:00 Kino Úsmev + diskusia 08.12. – 19:00 Nová Cvernovka, Bratislava + diskusia 15.12. – 18:00 Kinoklub Tatra, Nitra Dokumentárna esej v štýle urbánnych symfónií o súčasnej Bratislave. Prostredníctvom mikropríbehov a pozorovaní zaznamenáva atmosféru mesta v procese premeny na európsku metropolu. Bratislava, ukážkové postsocialistické mesto. Masívna výstavba nahrádza staré novým. […]

12. ročník festivalu BADW s témou Charakter sa bude opäť konať na začiatku decembra, počas adventu v krásnych historických palácoch v Starom Meste, ale nielen tam. Ak je niekto zodpovedný, ohľaduplný, rešpektuje pravdu a pravidlá, zvykne sa hovoriť že má pevný charakter. Myslíme, že táto vlastnosť má v súčasnosti s ohľadom na spoločenskú situáciu, alebo […]

Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť sa na základe zhoršujúcej sa epidemickej situácie rozhodla 21. medzinárodnú konferenciu TEPELNÁ OCHRANA BUDOV 2021. Podstata zabezpečenia energetickej hospodárnosti budov presunúť na nový termín 2.- 4. februára 2022. Ako uviedli prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.(odborná garantka konferencie) a Ing. Eugénia Kiselyová(organizačná garantka konferencie), najväčšou snahou a prioritou organizátorov ostáva i naďalej […]

Bratislavské sympózium STRECHY 2021 sa bude niesť v znamení odbornej témy spoľahlivé riešenia striech budov. Organizátori podujatia pripravili pre širokú odbornú a laickú verejnosť program s 27 prednáškami, ktoré sú rozdelené do štyroch blokov. V Cechu strechárov Slovenska zostávame naďalej verní tradícii, ktorá mala doteraz výbornú odozvu od poslucháčov aj od prednášajúcich a za každou prednáškou bude  […]