Zaujímate sa o BIM a o problematiku softvérových nástrojov na ich tvorbu? Pozývame Vás na stretnutie, kde sa dozviete o novinkách aktuálnej verzie jednej z najvýznamnejších aplikácií na tvorbu BIM modelu – programu ArchiCAD 22, predstavíme si koncepciu BIM projektovania a spoluprácu profesií na báze OPEN BIM. Viac na https://www.asb.sk/aktualne/udalosti/bim-coffee-s-archicadom

3. ročník úspešnej konferencie BOZP. Získate dôležité informácie o aktuálnom stave a pripravovaných zmenách v legislatíve BOZP, o významných zmenách v ochrane osobných údajov v oblasti BOZP, prehľad o povinnostiach zamestnávateľa voči svojim zamestnancom v rámci pracovno-právnych vzťahov. Veľmi zaujímavou problematikou bude téma pracovných úrazov. Program a prihlásenie

Hlavnou témou sympózia sú akcenty a rezonancie v obci strechárov. Nadšenci, laická odborná verejnosť a odborníci na všetkých úrovniach, ktorí sa profesionálne venujú strechám budov, kladú nepretržite dôraz na míľniky vo vývoji ich navrhovania a ich realizácie. Pri pracovných stretnutiach odborníkov z oblasti striech je kladený v prvom rade dôraz na problematiku kvality a spoľahlivosti […]

Tohtoročná 40. konferencia Sanácia a rekonštrukcia stavieb 2018 bude prebiehať ako tradičná konferencia zaoberajúca sa problematikou sanácií stavieb, ktoré sú tematicky rozčlenené do týchto oblastí: ochrana a sanácia drevených konštrukcií; povrchové úpravy; reštaurovanie kameňa; sanácia muriva; sanácia betónových konštrukcií; fyzikálno-chemické vlastnosti; statika a dynamika stavieb a sanácia hrazdených stavieb. Kompletnú pozvánku so základnými informáciami nájdete […]