Rezidencia Budyšínska nevtieravo zapadla do bloku činžiakov

V bratislavskej mestskej časti Nové Mesto bola nedávno dokončená Rezidencia Budyšínska, ktorá vyplnila rohovú prieluku zovretého bloku činžiakov z prvej polovice 20. storočia medzi ulicami Budyšínska – Osadná – Česká – Vajnorská v stavebne prakticky ukončenej a zabývanej štvrti Tehelné pole. Je príkladom citlivého zasadenia neveľkej hmoty do urbánneho kontextu.

Kontext spomínaný v perexe je naozaj zaujímavý. Najhodnotnejším objektom je určite priľahlý mestský blok, ktorý tvorí unikátna pavilónová skladba prvej funkcionalistickej meštianskej školy z roku 1926 od českých architektov Karla Seiferta a Pavla Smetanu.

Architektúra oslobodená od hľadania odkazov na historické slohy predstavuje filozofiu a estetiku, ktorú priniesol Bauhaus – strohú, puristickú, s prvkami lodžií, sklobetónových plôch či okrúhlych okien, ktoré sú charakteristickými znakmi nastupujúceho funkcionalizmu.

Rezidencia Budyšínska
Mestský blok od západu.
Nárožie Budyšínskej a Osadnej ulice.
Situácia.
Pôdorys 1. NP.
Rez.
Rez.

Skromný, ale sebavedomý

Rezidencia Budyšínska je akýmsi voľným pokračovaním týchto princípov, ktoré boli realizované tiež v 20. rokoch, ale v 21. storočí. Rezidencia vstúpila do územia sebavedome, no bez veľkých gest. Do uličnej zástavby sa zaradila nevtieravou kvalitou.

„Relatívne komorná zákazka v takomto exkluzívnom urbánnom kontexte je vždy príjemným osviežením práce architektonického ateliéru. Je zároveň príležitosťou vstúpiť do územia s neprepiatym návrhom, ktorý sa svojou nenápadnou kvalitou zaradí do uličnej zástavby. Takýto postoj je nám blízky,“ približuje za architektov Ing. arch. Juraj Šujan.

„V návrhu sme sa podriadili stavebným čiaram i korunným rímsam, sústredili sme sa na tvarovanie hmoty, prácu s transparentnými časťami fasády či nepravidelne akcentovanými vysunutými farebnými osteniami, pričom v návrhu sme ťažili aj z výhody nárožnej pozície navrhovanej budovy. Chceme veriť, že sme zaplnili štrbinu domoradia obľúbenej rezidenčnej štvrte kultivovaným implantátom hodným svojej lokality.“

Mestský blok od západu.
Mestský blok od západu. | Zdroj: Šujan Stassel Architekti, Miro Pochyba

Dvojsekciový bytový dom

Rezidencia Budyšínska priniesla v hmote dvojsekciového bytového domu v tvare písmena L 28 bytových jednotiek s čiastočne preplávajúcimi bytmi. Architekti hľadali účelné dispozície rôznych veľkostných kategórií s dostatočnými hygienickými a úložnými priestormi. Byty majú exteriérové pobytové plochy – lodžie, predzáhradky alebo terasy.

Autá majiteľov sú uskladnené v dvojpodlažnej suterénnej garáži tak, aby dom ani statickou dopravou neobťažoval svoje okolie. Len dodám, že posledná veta architekta Juraja Šujana o snahe priniesť kvalitnú architektúru, bola naplnená, o čom svedčí aj prevádzka počas prvého polroka užívania rezidenčného domu na Budyšínskej ulici.

Je príjemné zistiť, že aj neďaleká rekonštrukcia polyfunkčného domu Vajnorská 21, ktorú prezentujeme na inom mieste, je ďalším vydareným príspevkom novej výstavby v tejto lokalite.

Rezidencia Budyšínska priniesla v hmote dvojsekciového bytového domu v tvare písmena L 28 bytových jednotiek.
Rezidencia Budyšínska priniesla v hmote dvojsekciového bytového domu v tvare písmena L 28 bytových jednotiek. | Zdroj: Šujan Stassel Architekti, Miro Pochyba
Ľudovít Petránsky (redakčná príprava)

Článok bol publikovaný v ASB Špeciáli TOP 50 01/2021.