Historické električky dopravného podniku v Depe Krasňany
Galéria(8)

Dopravný podnik spúšťa infraštruktúrny projekt desaťročia. Začína modernizácia Depa Krasňany

Partneri sekcie:

Bratislava zlepšuje možnosti verejnej dopravy nielen rekonštrukciami jednotlivých radiál, ale najnovšie aj obnovou Depa Krasňany. Dnes schátraný a upadnutý areál prejde modernizáciou, ktorá je podľa hlavného mesta dopravným projektom desaťročia. Presne 50 rokov stará vozovňa tak konečne získa súčasnejší výraz, ktorý pomôže aj biedne pôsobiacemu okoliu.

Nevyhovujúci areál starý polstoročie

Bratislavský dopravný podnik sa stará o všetky vozidlá mestskej hromadnej dopravy sám. Na to je potrebné mať aj ideálnu infraštruktúru, ktorá sa, žiaľ, často nachádza v nevyhovujúcom stave. V takejto situácii je aj Depo Krasňany, ktoré upadá už niekoľko desaťročí a jeho obnova bola dlho v nedohľadne.

S jeho výstavbou sa začalo už v roku 1966. Práce sa však pre rôzne komplikácie natiahli a depo bolo dokončené až v roku 1973. Areál je teda starý presne polstoročie a za toto obdobie neprešiel zásadnejšou rekonštrukciou. V 90. rokoch sa v rámci krytej haly vyčlenila „prvá koľaj“, na ktorej sú deponované historické električky. Išlo o provizórne riešenie, ktoré je prítomné aj dnes. Okrem starých električiek sa tu ale nachádza aj 18 elektrobusov, ktoré prevádzkuje Dopravný podnik Bratislava (DPB). 

Vozovňa Krasňany z roku 1974
Vozovňa Krasňany z roku 1974 | Zdroj: Václav Dočekal, collection / imhd.sk

Nevyhovujúce priestory nemohli slúžiť napríklad pre nové nízkopodlažné električky či iné kapacitnejšie vozidlá, ktorými sa začína vozový park mesta postupne zapĺňať. Potrebná je tak rozsiahla rekonštrukcia, ktorá ponúkne novým prostriedkom hromadnej dopravy vhodné podmienky na údržbu ako aj miesto, kde môžu byť bezpečne zadepované. 

Projekt, aký sa nerealizoval od revolúcie

„Už dnes (utorok 06.11.2023, pozn. red.) odovzdávame celú vozovňu do rúk robotníkov a stavebnej techniky. O dvanásť mesiacov uvidíme nielen lepšie technické zázemie pre zamestnancov, ale pripravíme Bratislavu aj na príchod nových kapacitnejších električiek. Z Krasňan sa tak stane vozovňa, ktorá spĺňa prísne kritériá moderných technológií, zvýšenej bezpečnosti či ekologickej udržateľnosti,” znie stanovisko dopravného podniku.

„Kontinuálnym zlepšovaním pracovného prostredia sa s kolegami v našom podniku zaoberáme už od nášho nástupu. Ide síce o zázemie, ktoré cestujúci nevidia, no pre nás je mimoriadne dôležité, keďže si všetky vozidlá udržiavame a servisujeme sami,” potvrdzuje naše slová predseda predstavenstva DPB, Martin Rybanský. 

Depo Krasňany je dnes v značne nevyhovujúcom stave
Depo Krasňany je dnes v značne nevyhovujúcom stave | Zdroj: UltraM / imhd.sk

Podľa neho pred aktuálnym vedením DPB takto veľký dopravný projekt rekonštrukcie ešte nikto od revolúcie nerealizoval. „Jeho uskutočnenie bolo v minulosti skôr otázne,” vysvetľuje Martin Rybanský a dopĺňa: „Som preto nesmierne rád, že sa nám ho podarilo spoločne uchopiť, dopracovať a získať naň financie. Výsledkom bude nielen kvalitnejšia údržba, pracovné a okolité prostredie, ale aj zníženie hluku pre obyvateľov okolitých rezidencií.“

Úspory, zelené riešenia aj údržba nových vozidiel 

Modernizácia prinesie kompletné opravy a energetické zefektívnenie budov, výmenu technológií údržby, či novú umývaciu linku elektrobusov a električiek. Energetická náročnosť stavieb sa zníži nielen novým opláštením, ale aj technológiami, ktoré už nevyžadujú také odbery elektrickej energie, ako tie pôvodné, čo sa časom odrazí aj na výraznej úspore financií z rozpočtu.

Úprav sa dočká aj samotný areál depa, ktorý bude tvoriť jeden kompaktný celok. Okrem rekonštrukcií existujúcich hál bude modernizovaná taktiež významná časť inžinierskych sietí, pribudnú nové komunikácie a spevnené plochy, ale aj koľajnice či trakčné a trolejové vedenia vrátane doplnenia automatizovaného stavania vlakovej cesty. Príde tiež k predĺženiu jednotlivých údržbových a odstavných hál, ktorých kapacita je dlhodobo nedostatočná pre počet električiek deponovaných v areáli.

Objekty, ktoré nie sú v súčasnosti využívané alebo sú v rozpore s naprojektovaným riešením, budú zbúrané. Budovy hál získajú aj ekologické zelené strechy, ktoré budú zachytávať dažďovú vodu a prostredníctvom vsakovacích blokov zavlažovať pôdu. K zníženiu dopadu na životné prostredie prispeje aj nová umyváreň vozidiel vybavená vlastnou čističkou odpadových vôd. „Vďaka nej budeme môcť denne umyť až 60 električiek a 20 elektrobusov pri výrazne zníženej spotrebe vody,” uvádza DPB. 

Modernizácia bude realizovaná vďaka eurofondom z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, ktoré dopravný podnik získal podpisom zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s ministerstvom dopravy. Realizácia bude stáť takmer 60 miliónov eur a stavebné práce by mali trvať najviac 12 mesiacov. Zrealizuje ich spoločnosť Strabag Pozemné staviteľstvo, ktorá vzišla z verejnej súťaže.

Rekonštrukcia depa sa začína v týchto dňoch
Rekonštrukcia depa sa začína v týchto dňoch | Zdroj: imhd.sk

Komplikovaná reorganizácia dopravy cestujúcich neobmedzí

„Vzhľadom na súbežne prebiehajúcu opravu trate a modernizáciu zastávok na Vajnorskej radiále bola príprava takého rozsiahleho infraštruktúrneho projektu pre dopravný podnik neľahkou výzvou. Prerušená prevádzka depa sa dotkne všetkých oblastí: od výpravy vozidiel, cez ich údržbu až po administratívu a podnikovú autoškolu. Práce bolo potrebné zladiť tak, aby žiadna z činností podniku nebola paralyzovaná,” informuje ďalšie detaily Dopravný podnik Bratislavy. 

Počas realizácie projektu majú byť električky servisované v Depe Jurajov dvor. „Časť z nich bude dočasne odstavená aj na vybraných konečných zastávkach, a to počas tzv. denných špičiek v obratiskách Hlavná stanica, Astronomická, Stanica Vinohrady a Rača – Komisárky, pričom v poslednom uvedenom obratisku budú električky vzhľadom na logistiku výpravy vozidiel odstavené aj v noci. Elektrobusy budú zase rozdelené medzi Depá Hroboňova a Trnávka, kde je pripravená nabíjacia infraštruktúra,” uzatvára DPB.

Aké sú plány do budúcna?

Okrem samotného areálu depa má v budúcnosti prejsť revitalizáciou aj časť jeho okolia, čo pred rokmi inicioval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB). Konkrétne ide o zanedbanú plochu medzi električkovou traťou a oplotením Depa Krasňany. Toto územie je dnes využívané ako divoké parkovisko.

Vizualizacia verejneho priestoru pri Vozovni Krasnany
Vizualizácia verejného priestoru pri Vozovni Krasňany | Zdroj: gutgut 2ka

Práve to chce MIB zmeniť. „Dnes tento priestor slúži len ako parkovisko pri Vozovni Krasňany. No vzhľadom na jeho polohu, môže slúžiť širšej skupine obyvateľov – tak chodcom, cyklistom, ako aj zamestnancom susediacej administratívnej budovy,” ozrejmuje inštitút. 

Jednoduchá iniciatíva z dielne ateliérov gutgut a 2ka má dnešnú situáciu radikálne zlepšiť v dvoch etapách. V prvej etape sa uvažuje o funkčnom vyriešení priestoru pre chodcov, cyklistov aj vodičov a druhá etapa rieši širšie okolie spolu so zelenými plochami. Cyklochodník bude zreteľne farebne označený a osadený bude aj nový mobiliár – lavičky so smetnými košmi. 

Celý zámer je ešte stále, aj po dvoch rokoch od oznámenia, len vo fáze prípravy projektu. To znamená, že pred realizáciou musí byť ukončený povoľovací proces, ktorý netrvá najkratšie. Ideálne by bolo tento zámer spojiť s aktuálne prebiehajúcou rekonštrukciou priľahlej vozovne, čím by budúci rok získali obyvatelia Bratislavy aj vhodný a bezpečný verejný priestor. 

V konečnom dôsledku, rekonštrukcia Depa Krasňany je obrovským skokom vpred v rozvoji mestskej hromadnej dopravy. V budúcnosti by mala prebehnúť aj rekonštrukcia vozovne Jurajov dvor, v ktorej blízkosti aktuálne prebieha obnova časti Vajnorskej radiály. To všetko bude mať za následok kvalitnejší štandard cestovania i celej mestskej hromadnej dopravy, ktorá je pre Bratislavu kľúčová.

Depo Krasňany - výjazd jedného z nových elektrobusov v deň začatia rekonštrukcie
Historické električky dopravného podniku v Depe Krasňany
Depo Krasňany je dnes v značne nevyhovujúcom stave
Rekonštrukcia depa sa začína v týchto dňoch
Depo Krasňany je v značne nevyhovujúcom stave, jednotlivé haly sa postupne rozpadávajú a rekonštrukcia je nutná už roky
Depo Krasňany - aktuálny stav
203 212 230 Vozovňa Krasňany
Vizualizacia verejneho priestoru pri Vozovni Krasnany

Rekonštrukcia Depa Krasňany

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Rača
Investor: Dopravný podnik Bratislava
Zhotoviteľ stavby: Strabag Pozemné staviteľstvo
Realizácia: 11/2023 – 11/2024
Rozpočet: 59 953 543,29 eur
Stav: V realizácii