374478324 780926807371967 1818182205229617715 n
Galéria(5)

Namiesto starých vinohradov bývanie: Rača môže získať dobrý projekt v diskutovanej lokalite

Partneri sekcie:

Okrem rekonštrukcií a výstavby nových projektov, iniciovaných mestskou časťou, sa Rača rozvíja aj prostredníctvom súkromných developerov. Jedným z takýchto zámerov od spoločnosti Rinzle Rača s.r.o. je nový bytový komplex, ktorý vyrastie v lokalite vinohradov. Odhalený bol pritom už pred pár mesiacmi, pričom má za sebou aj prvú „zelenú". Až dnes sa ale dozvedáme bližšie podrobnosti.

V poslednom období sme prinášali články predovšetkým o chvályhodných iniciatívach Rače. Mestská časť sa aktuálne rozvíja rekonštrukciami vzdelávacích inštitúcií (Základná škola Plickova), výstavbou nových objektov (Materská škola Kadnárova) alebo revitalizáciami verejných priestorov, ktoré dlhodobo upadali (park Strelkova, námestie Rendez). A to všetko aj napriek oklieštenému rozpočtu.

Mestskú časť ale pozdvihujú aj súkromní developeri. Výraznou premenou prechádza časť Východné, kde sa stavia veľký projekt RNDZ od spoločnosti VI Group a ďalšie sú naplánované. Transformuje sa aj lokalita bývalých vinohradov, kde sú naplánované zámery ako Hroznový Sad od firmy Hroznový sad s.r.o, Rinzle od známeho developera Corwin a najnovšie aj nový bytový komplex pod názvom Rinzle Rača. 

375140459 780926704038644 1423964303969864986 n
Situácia projektu | Zdroj: Rinzle Rača s.r.o. / EIA

Ako sa javí, tento názov je hojne využívaný práve pre dané územie, nazývané Rinzle. Najnovší projekt sa bude nachádzať na svahovitom pozemku, len 15 metrov od domov na Kadnárovej ulici z juhozápadnej strany. Západne od riešeného územia je umiestnený rezidenčný komplex Rínok Rača a východne sa bude v budúcnosti stavať už spomenutý Hroznový Sad. 

Najnovší zámer od spoločnosti Rinzle Rača s.r.o. je pritom známy už dlhšie. V apríli tohto roku naň vydal Magistrát hlavného mesta súhlasné záväzné stanovisko, čím potvrdil súlad s územným plánom. Až posledný augustový deň bol bytový komplex zaradený aj na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) a odhalil viac z pripravovaného projektu.

Na pozemku o rozhlohe vyše 17-tisíc metrov štvorcových bude umiestnených šesť objektov a development je rozdelený na dva samostatné celky – polyfunkčný dom F a bytové domy A, B, C, D, E. Polyfunkčný objekt F je navrhnutý ako päťpodlažný samostatne stojaci dom slúžiaci aj pre naplnenie potrieb občianskej vybavenosti. Nachádzať sa tu bude pobytové centrum pre seniorov na prvom nadzemnom podlaží spolu s priestormi pre administratívu, ktorá budú sčasti aj na druhom podlaží. Na ostatných budú umiestnené bytové jednotky.

374478324 780926807371967 1818182205229617715 n
Rinzle Rača | Zdroj: Rinzle Rača s.r.o. / EIA

Domy A – E budú mať štyri nadzemné podlažia s jedným podzemným podlažím. Celkovo sa tu bude nachádzať 165 nehnuteľností. Jednoizbových bytov do 60 metrov štvorcových bude 33, dvojizbových do rovnakej výmery 41, developer tu navrhol najviac trojizbových bytov do 90 metrov štvorcových – bude ich 80 a najmenej je naplánovaných štvor- a päťizbových nehnuteľností nad 90 metrov štvorcových – nachádzať sa ich tu bude 11. 

V projekte sú okrem tradičných bytov navrhnuté aj apartmány. Celkovo ich bude 14 a všetky budú dvojizbové do 60 metrov štvorcových. Bytové objekty budú prepojené areálovými spevnenými plochami s chodníkmi a súčasťou územia budú tiež plochy zelene, mobiliár, dopravné a technické vybavenie, prvky malej architektúry a detského ihriska. Pre obyvateľov je vyhradená miestnosť na prízemí pre uloženie bicyklov a kočíkov s dostatočnou kapacitou pre celý objekt.

Budúcim obyvateľom bude k dispozícii celkovo 276 parkovacích miest. V podzemných garážach bude umiestnených 250 stojísk a 26 je navrhnutých na teréne. Navrhovaná činnosť bude dopravne napojená na existujúcu miestnu komunikáciu ulice Úžiny.

Rinzle Rača budú začlenené do krajiny prostredníctvom sadových úprav, ktoré sú navrhované tak, aby prispeli k dotvoreniu architektúry a celkového harmonického rázu prostredia navrhovanej stavby. Plánujú sa tu vysadiť vzrastlé stromy, kríkové porasty, trávobylinné zmesy a trávnik. Nové vegetačné plochy budú riešené na rastlom teréne, ako aj na streche podzemných častí objektov. Zelene tu bude dostatok, jej plocha je na úrovni 7,5-tisíc metrov štvorcových. 

369804991 780926887371959 9066331149998588685 n
Rinzle Rača | Zdroj: Rinzle Rača s.r.o. / EIA

Zaujímavosťou je, že tento zámer navrhol jeden z najšpičkovejších architektonických ateliérov v krajine – Superatelier. Vo svojom portfóliu disponuje premenami kedysi priemyslených areálov ako Matador v Petržalke alebo Palma v Novom Meste. Pri prvej menovanej lokalite vznikne development s názvom Nová Matadorka a v treťom bratislavskom okrese nesie projekt rovnomenný názov Palma. V oboch prípadoch ide o špičkové výtvory, ktoré Bratislavu pozdvihnú na vyššiu úroveň. Vysokú kvalitu tak možno očakávať aj od Rinzle Rača, aj keď ide o komornejší bytový komplex.

Celkové finančné náklady na jeho výstavbu sú odhadované na 25 miliónov eur. Investor chce začať s výstavbou v roku 2025 a skončiť v roku 2028. V tomto prípade ide o reálne termíny. 

K projektu sa nedávno vyjadril aj starosta Rače, Michal Drotován. „Mestská časť sa o danom zámere dozvedela až na základe kladne vydaného stanoviska Magistrátu hlavného mesta. Následne sme zvolali stretnutie s developerom,” hovorí na začiatku svojho stanoviska.

Mestská časť sa s developerom dohodla na niekoľkých podmienkach. „Žiadali sme, aby doprava nebola vedená cez Úžiny, ale napojená na Kadnárovu. Investor trvá na Užinach, kde má kladné stanovisko mesta, ale uviedol, že urobí predprípravu na napojenie na budúci kruhový objazd – rovnako sa zaviazal aj projekt Hroznový sad,” povedal detaily Michal Drotován.

Rača ďalej žiadala, aby developer zapracoval do projektu aj pobytové zariadenie pre seniorov, čo sa stalo. Nasledovala požiadavka o verejne priechodný areál a nie oplotený, čo najväčšiu vzdialenosť novostavby od budov v Úžinách alebo zaradiť vonkajšie parkoviská po vybudovaní do majetku mestskej časti.

Starosta rače na záver uviedol: „O sedem mesiacov (od 1.4. 2024) má platiť nový stavebný zákon. Keď sa tak stane, mestská časť už nebude povoľovacím stavebným úradom. Preto je o to dôležitejšie zapojiť sa do procesu EIA.” 

Ako vyplýva aj z vyjadrení starostu, Rinzle Rača môžu byť diskutovaným projektom, dobrým, no diskutovaným. Môže za to najmä ich poloha v bývalých vinohradoch, na čo sú tamojší obyvatelia nanajvýš citlivý, a to sa ukázalo aj pri iných projektoch v minulosti. Vyvážiť by to mohla vysoká úroveň celého developmentu najmä vďaka architektom zo Superatelieru. Tento fakt dáva nádej, že sa v území vybuduje ojedinelá a nevšedná novostavba. Na to si ale musíme počkať.

375068213 780926920705289 3093838163731032102 n
374478324 780926807371967 1818182205229617715 n
374170827 780926854038629 2196370596445595290 n
369804991 780926887371959 9066331149998588685 n
375140459 780926704038644 1423964303969864986 n

Rinzle Rača 

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Rača
Developer: Rinzle Rača s.r.o.
Architekt: Superatelier
Rozpočet: 25 miliónov eur
Stav: V príprave
Realizácia: 2025 – 2028