CYP 03 728x450 1
Galéria(8)

Dobrý projekt zviditeľní lokalitu v Rači: Polyfunkčný objekt Cyprichova má od mesta zelenú

Partneri sekcie:

Rača sa priblížila k získaniu nového polyfunkčného objektu, ktorý vyplní zatiaľ nezastavaný pozemok na Cyprichovej ulici. Atraktívny development má potenciál byť ťahákom lokality, pričom susediť bude hneď s niekoľkými bytovkami. Stavba tak vznikne na úzkom pozemku v zastavanej lokalite, môže však vylepšiť doterajšiu občiansku vybavenosť a spríjemniť vizuál ulice.

Rača leží na východnom úpätí Malých Karpát a svojimi bohatými vinohradníckymi tradíciami patrí k najznámejším územiam Bratislavy.

Nachádzajú sa tu aj niektoré vzácne architektonické pamiatky – najvýznamnejšou je katolícky farský kostol sv. Filipa a Jakuba, ktorý sa spomína už v roku 1306 a budova fary, ktorá je situovaná pri kostole. Mestská časť je rozdelená na Východné, Raču a Krasňany, pričom v poslednej menovanej lokalite môže vzniknúť nový projekt.

CYP 05 728x450 1
Polyfunkčný objekt Cyprichova | Zdroj: DMArchitekti s.r.o.

Developerom je spoločnosť Rezidencia Cyprichova s.r.o., ktorej stopercentným vlastníkom je firma Invest Solutions a.s. Spoločnosť naplánovala na úzkom pozemku v Rači zámer pod názvom Polyfunkčný objekt Cyprichova. Magistrát hlavného mesta nedávno vydal na development súhlasné záväzné stanovisko, čím vyjadril súlad s územným plánom a posunul projekt v povoľovacom procese. 

Podľa dokumentácie tu vznikne novostavba s tromi nadzemnými a jedným podzemným podlažím. Hmota objektu je navrhnutá ako zoskupenie modulov o rozmeroch 7 x 9,25 metra s nepravidelným pravouhlým pôdorysom. Všetky podlažia budú vertikálne prepojené schodiskom a výťahom, hlavný vstup do objektu sa bude nachádzať v centrálnom priestore formou vynechania jedného modulu. 

Na prízemí budú umiestnené prenajímateľné priestory ako kaviareň alebo kaderníctvo. Nachádzať sa tu bude aj recepcia budovy s čakárňou a priestorom na odloženie bicyklov či sociálne zariadenia.

Na druhom nadzemnom podlaží sú navrhnuté kancelárske priestory, recepcia a rovnako sociálne zariadenia, pričom k jednotlivým priestorom budú prislúchať terasy. Na poslednom nadzemnom podlaží navrhuje developer wellness prevádzku s prístupom na terasy bez prestrešenia.

Projekt má priniesť v juhovýchodnej časti budovy aj vonkajšie kino s exteriérovým schodiskom, ktoré plynulo nadviaže na zelenú plochu s komunitnými záhradkami. V severozápadnej časti stavby sa bude nachádzať vjazd do prvého podzemného podlažia, kde je navrhovaná podzemná garáž so 14 parkovacími miestami. Stavba bude dopravne pripojená na Hubeného ulicu z podzemnej garáže obojsmernou jednopruhovou rampou.

Development prinesie aj parkovacie miesta pre bicykle. Nachádzať by sa tu malo 18 stojísk v exteriéri, 4 stojiská v podzemnej garáži a uvažuje aj s umiestnením 13 závesných miest na bicykle v interiéri – v priestoroch vstupnej haly. Celková výmera územia je 1 272 metrov štvorcových, Polyfunkčný objekt Cyprichova bude zapĺňať zastavanou plochou územie o rozlohe 368,88 metrov štvorcových. 

CYP 02 728x450 1
Polyfunkčný objekt Cyprichova | Zdroj: DMArchitekti s.r.o.

Z architektonického hľadiska ide o atraktívny počin z pera kancelárie DMArchitekti s.r.o. Na vizualizáciách je zobrazená príťažlivá architektonická štúdia z roku 2021, ktorá by mala priniesť fasádu zemitých farieb, veľkých antracitových okien a prítomné budú aj neojedinelé časti architektúry.

Budúca podoba budovy tak bude v kontraste s vizuálom tamojších bytoviek, ktorých architektúra je staršieho dáta. Jeden zo susedných developmentov na Hliníckej ale pôsobí súčasnejším vzhľadom i funkčnosťou, čo kontrast budov o niečo vyváži. Zastrešenie Polyfunkčného objektu Cyprichova navrhli architekti plochou extenzívnou strechou. 

S projektom súhlasí Magistrát bez zásadnejších pripomienok, upozorňuje však na viaceré nezrovnalosti vo výpočtoch intenzity využitia územia predmetnou stavbou. Táto chyba podľa mesta ale nemá vplyv na celkové posúdenie stavby. 

V konečnom dôsledku tak môže nový development výrazne vylepšiť aktuálnu podobu aj funkčnosť lokality. Projekt prinesie novú občiansku vybavenosť, kancelérie a stavba disponuje aj solídnou úrovňou architektúry. Netreba však zabúdať, že od vizualizácií ku konečnému výzoru sa môže podoba projektu čiastočne zmeniť. Nateraz ale ide o dobrý projekt s potenciálom.

CYP 02 728x450 1
CYP 05 728x450 1
CYP 04 728x450 1
CYP 01 728x450 1
CYP 03 728x450 1
CYP 07 728x450 1
CYP 06 728x450 1

Polyfunkčný objekt Cyprichova

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Rača
Developer: Rezidencia Cyprichova s.r.o. (Invest Solutions a.s)
Architekt: DMArchitekti
Stav: V príprave