Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie chystá výstavbu moderného autonómneho pavilónu

Slovenskú verejnosť veľmi zaujíma výstavba veľkých univerzitných nemocníc v Bratislave či Martine z plánu obnovy. Štátne zdravotníctvo zabezpečuje v menších objektoch vhodné prostredie i pre psychiatrických pacientov.

Známa nemocnica Veľké Zálužie v okrese Nitra, ktorá sa nachádza v areáli kaštieľa grófov Esterházyovcov z 18. storočia, pripravuje výstavbu nového zdravotníckeho pavilónu s lôžkami pre pacientov a so zázemím pre lekárov a personál. V polovici novembra uverejnil Enviroportál zámer jeho výstavby v areáli nemocnice.

V kaštieli urobili hydroizoláciu, opravili fasády

Táto nemocnica vznikla v roku 1957. Okrem budovy kaštieľa slúžia nemocnici štyri nové liečebné pavilóny s kapacitou 205 lôžok, ktoré boli odovzdané do užívania v rokoch 1985. Pavilóny nahradili pôvodné švédske domky, ktoré boli provizóriom pri premiestňovaní pacientov z liečebne v Dolnej Krupej. V týchto už zrekonštruovaných a zmodernizovaných priestoroch sú umiestnení pacienti I. a IV. psychiatrického oddelenia.

Historická budova si vyžiadala potrebné úpravy, napríklad v rokoch 1990 – 1991 bola zrealizovaná hydroizolácia celého kaštieľa a opravená fasáda. V roku 1996 odovzdali do užívania stravovaciu prevádzky a v roku 1998 práčovňu. Bývalú kuchyňu prestavali pre potreby II. a III. psychiatrického oddelenia, kde sú v súčasnosti pacientom k dispozícii izby s nadštandardným vybavením.

V rokoch 2007 – 2010 sa uskutočnila výmena okien, oprava a rekonštrukcia fasády kaštieľa, zateplenie a rekonštrukcia liečebných a rehabilitačných pavilónov a bytovky. Realizovala sa tiež inštalácia slnečných kolektorov na ohrev teplej vody.

Červenou farbou je zvýraznený obrys parcely.
Červenou farbou je zvýraznený obrys stavby. | Zdroj: EIA

Na streche pavilónu bude fotovoltika

V novom pavilóne, v budove s tromi nadzemnými podlažiami, má byť zabezpečená zdravotná a sociálna starostlivosť o závažne chorých. Aby bola prevádzka efektívna, súčasťou zámeru je inštalácia fotovoltických článkov na streche, výmena zastaraného parkového osvetlenia a rozšírenie areálových komunikácií podľa situácie.

Krajský pamiatkový úrad v Nitre v októbri tohto roka súhlasil s návrhom na vydanie územného rozhodnutia s niekoľkými podmienkami. Medzi nimi je zabezpečenie archeologického výskumu či obnova vegetácie parku a sadové úpravy, pretože časť parku je národnou kultúrnou pamiatkou.

Architektúra objektu vychádza z pavilónového typu zástavby, ktorý sa nachádza v areáli nemocnice. Pavilón bude fungovať autonómne, bude prepojený iba sieťami a médiami na ostatnú zástavbu areálu.

Na zabezpečenie bezbariérového prístupu je vo vstupnej chodbe výťah. Lôžková časť je riešená vrátane požadovaných priestorov: jedáleň, kúpeľňa, výdajňa jedál. Pridružené sú ošetrovne, izby lekárov a personálu. Chodba lôžkovej časti má po oboch stranách schodisko.

Objekt bude bezbariérový a s výťahom

Nad vstupom do pavilónu je rozsiahla markíza votknutá do priľahlých zvislých konštrukcií. Fasáda je biela, sokel a atika je v sivej farbe. Základným konceptom na dispozičné riešenie pavilónu bol lokalitný program investora. Usporiadanie priestorov vychádza z členenia požadovaných funkčných častí.

V predpriestore pred stavbou bude komunikačná a relaxačná zóna. Farebná škála bude zvolená v nasledujúcom stupni dokumentácie spôsobom „tón v tóne“, pričom v module sú umiestnené aj otvory – okná pre každú miestnosť. Vertikálne členenie fasády prerušuje iba vstupná zasklená stena s odlišnými parametrami.

Zvýraznená rozloha objektu s priľahlým exteriérom.
Zvýraznená rozloha objektu s priľahlým exteriérom. | Zdroj: EIA

Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie – nový pavilón

Investor: Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
Architekti: AK Csanda-Piterka
Celkové náklady: 9,5 mil. €
Zastavaná plocha: 1 450 m2
Počet parkovacích miest: 5
Stav: zámer v EIA