Vizualizácia projektu zrenovovanej nemocnice AGEL v Komárne

Komárňanská nemocnica chystá veľkú modernizáciu. Prioritou je gynekologicko-pôrodnícky pavilón

Nemocnicu v Komárne, v okresnom meste na slovensko-maďarskej hranici, čaká výrazná obnova vrátane zvýšeného počtu lôžok pod krídlami poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skupiny Agel.

Odhadované náklady sú cca 20 miliónov eur. Financovanie nie je ešte detailne doriešené. „Ak by sme našli zdroj z európskych peňazí, bude rekonštrukcia prebiehať do 2 až 3 rokov. Ak nie, budeme rekonštruovať postupne z vlastných zdrojov,“ načrtla budúci vývoj hovorkyňa nemocnice Jarmila Ševčíková s tým, že v roku 2022 bol zrealizovaný nový urgentný príjem v hodnote 11 miliónov eur aj vďaka eurofondom.

História nemocnice siaha vyše 110 rokov dozadu, jej budovy však nie sú národnou kultúrnou pamiatkou. Spádová oblasť tejto všeobecnej nemocnice je 110-tisíc obyvateľov a pre onkológiu dokonca 600-tisíc obyvateľov.

Rozdelenie podľa pavilónov v nemocnici v Komárne
Rozdelenie podľa pavilónov v nemocnici v Komárne | Zdroj: AGEL

Nové lôžka majú byť na chirurgii

AGEL plánuje v najbližšom čase komplexnú rekonštrukciu dvoch pavilónov. V pavilóne F prinesie 60 nových lôžok do chirurgicko-traumatologicko-ortopedického oddelenia. Na prízemí pavilónu sa vrátane prístavby plánuje vybudovanie moderného oddelenia klinickej biochémie, hematológie a transfúzie krvi. Suterén budovy bude slúžiť ako sociálne zázemie pre personál.

Súčasný stav pavilónu F v nemocnici v Komárne
Súčasný stav pavilónu F v nemocnici v Komárne | Zdroj: AGEL

Starostlivosť o matku a deti v novostavbe

Pavilón G je plánovaný ako novostavba, napojená na súčasný pavilón urgentného príjmu. Jeho súčasťou bude pediatrické oddelenie so 17 lôžkami, gynekologické oddelenie s 20 lôžkami, pôrodnícke oddelenie s 20 lôžkami a novorodenecké oddelenie tiež s 20 lôžkami.

Nemocnica AGEL v Komárne informovala ASB, že výstavba nového gynekologicko-pôrodníckeho pavilónu patrí medzi priority, preto podala žiadosť z v rámci tzv. malej výzvy do 5 miliónov eur z plánu obnovy. Stavebné povolenie na pavilón G je v záverečnej fáze vybavovania. Rekonštrukcia blokov E a F podlieha len ohláške, takže projekty sú pripravené na realizáciu.

Súčasný stav pavilónu G v nemocnici v Komárne
Súčasný stav pavilónu G v nemocnici v Komárne | Zdroj: AGEL

V regióne chýba paliatívna starostlivosť

Plány sa dotknú aj pavilónu vo východnej časti nemocničného areálu, kde sú vhodné podmienky na starostlivosť o dlhodobo chorých pacientov. Riaditeľ zdravotníckeho zariadenia Miroslav Jaška uviedol, že v pláne je vytvorenie 20 paliatívnych lôžok a 29 lôžok pre oddelenie dlhodobo chorých a fyziatricko-rehabilitačné oddelenie.

„Nielen v okrese Komárno, ale v celom spáde južného Slovenska chýba paliatívne oddelenie, ktoré musí byť prevádzkované aj ako súčasť Komplexného onkologického centra,“ vysvetlila hovorkyňa nemocnice Ševčíková.

Tri nemocničné projekty vo Zvolene, v Skalici a Leviciach

Skupina Agel je úspešná v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR vo veľkých investičných projektoch na podporu výstavby a rekonštrukciu.

Uspela s výstavbou pavilónu chirurgických disciplín s piatimi podlažiami v nemocnici vo Zvolene za 34,335 milióna eur. Prinesie desiatky zrekonštruovaných a 60 nových lôžok, nové operačné sály a modernú recepciu. Novinkou budú tzv. rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.

Vizualizácia projektu pre nemocnicu AGEL vo Zvolene
Vizualizácia projektu pre nemocnicu AGEL vo Zvolene | Zdroj: AGEL

Druhým zámerom je výstavba lôžkového pavilónu internistických disciplín vo fakultnej nemocnici v Skalici za 27,27 milióna eur. Štvorposchodový pavilón bude mať kapacitu 96 lôžok s logistickým usporiadaním v zmysle diagnostiky, hospitalizácie a liečby pacienta. Súčasťou projektu je prepojenie nového pavilónu s hlavným pavilónom, čím vznikne monobloková nemocnica.

Projekt pre nemocnicu v Skalici
Projekt pre nemocnicu v Skalici | Zdroj: AGEL

Tretím a najväčším zámerom je komplexná rekonštrukcia 6-podlažnej budovy lôžkového pavilónu a následná centralizácia oddelení do tzv. monobloku v nemocnici v Leviciach za 56, 580 milióna eur. AGEL vybuduje aj priestory tzv. Hot Floor – centrálneho pracoviska operačných sál a intenzívnej medicíny. Prepoja sa doterajšie nové pracoviská – urgentný príjem, operačné sály so všetkými nosnými oddeleniami nemocnice. Rekonštrukciou prejde až 170 lôžok.

Projekt pre nemocnicu v Leviciach
Projekt pre nemocnicu v Leviciach | Zdroj: AGEL