ASB Články na tému

Nitra

Komunitné bývanie v nitrianskej mestskej časti Kynek prináša výhody mesta a dostatok verejného priestoru, zároveň má vidiecky nádych. A to aj vďaka tomu, že v jeho okolí sa nachádza výhradne zástavba rodinných domov.

Sláva Štefancová -

Projekt Párovské lúky so stovkami nových bytov získal záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR, ktoré vydalo súhlas s realizáciou variantu číslo dva. Podľa neho má na rozlohe viac ako deväť hektárov vyrásť päť bytových domov, v ktorých bude viac ako 800 bytových jednotiek.

TASR -

Architektonická štúdia rieši najmä návrh športovej a hokejovej haly v severnej časti areálu Spojenej škole na Slančíkovej ulici v nadväznosti na ulicu Nábrežie mládeže a v blízkosti promenády rieky Nitra.

Brezový háj patrí v Nitre medzi veľmi dobré adresy. Bytový súbor sa nachádza pod Zoborom, v priamom výhľade na Nitriansky hrad, v tesnom susedstve vyhľadávaného parku Brezový hájik a neďaleko funkcionalistického sídliska Chrenová 1. A. Pri jeho architektúre je zase zrejmé, že už prvé dva realizované bloky nastavujú relevantnú latku pre ďalšie bytové domy v Pribinovom meste.

Znovuvyužitie bývalých kasární iniciované krajským mestom Nitra bolo výborným krokom k oživeniu jedného z najzaujímavejších areálov v meste – Martinského vrchu. Jeho začlenenie tak dáva potenciál na ďalšiu revitalizáciu a doplnenie funkcií korešpondujúcich s objektom škôlky aj s atmosférou miesta a areálom národnej kultúrnej pamiatky.