Vizualizácia Centrum športu NSK

Nitra chystá krajské Centrum športu

Architektonická štúdia rieši najmä návrh športovej a hokejovej haly v severnej časti areálu Spojenej škole na Slančíkovej ulici v nadväznosti na ulicu Nábrežie mládeže a v blízkosti promenády rieky Nitra.
Úpravy fasád a materialita vzišli z úzkej spolupráce s pamiatkarmi.

Staré kasárne v Nitre premenili na škôlku

Znovuvyužitie bývalých kasární iniciované krajským mestom Nitra bolo výborným krokom k oživeniu jedného z najzaujímavejších areálov v meste – Martinského vrchu. Jeho začlenenie tak dáva potenciál na ďalšiu revitalizáciu a doplnenie funkcií korešpondujúcich s objektom …