Nový nemocničný pavilón v Spišskej Novej Vsi

Penta chce už v jeseni obstarávať zhotoviteľa pavilónu a obnovy nemocnice v Spišskej Novej Vsi

Svet zdravia pripravuje dostavbu existujúcej nemocnice v okresnom meste Spišská Nová Ves a rekonštrukciu jej monobloku za 44,7 mil. eur bez DPH. Z plánu obnovy vyčlenilo ministerstvo zdravotníctva na tento projekt 39,5 mil. eur, ostatné náklady dofinancuje Svet zdravia z vlastných zdrojov. Budova bude po ukončení stavby prevedená do vlastníctva Košického samosprávneho kraja.

Objekt súčasnej nemocnice postavili v rokoch 1976 – 1986. V roku 1971 sa rozhodnutím rezortu zdravotníctva začala výstavba novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Podľa pôvodného plánu bola výstavba rozdelená do dvoch etáp.

V prvej etape sa stavala poliklinická a hospodárska časť, v druhej fáze sa mala stavať lôžková časť. Táto fáza sa však nerealizovala a ústavná starostlivosť sa postupne presunula do poliklinickej časti, kde sa v priebehu nasledujúcich rokov zriadili jednotlivé oddelenia.

Spádová nemocnica pre časť Spiša

V súčasnosti je spišskonovoveská nemocnica všeobecnou nemocnicou, ktorej hlavným cieľom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zabezpečovanie liečebno-preventívnej starostlivosti pacientom predovšetkým zo spádovej oblasti dolného a stredného Spiša  (pacienti z okresov Spišská Nová Ves a čiastočne Gelnica, Kežmarok, Levoča a Poprad) so spádovou oblasťou vyše 124-tisíc pacientov.

V rámci svojich činností nemocnica zabezpečuje ústavnú zdravotnú starostlivosť na 9 lôžkových oddeleniach a 5 špecializovaných JIS oddeleniach, pričom oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny je spolu s JIS internou, neurologickou a chirurgickou združené do oddelenia multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OAMIS). Súčasťou nemocnice je licencovaných 28 špecializovaných ambulancií. Parcely, ktoré sú dotknuté budúcou výstavbou, vlastní Košický samosprávny kraj. Sú nezastavané.

Nový nemocničný pavilón v Spišskej Novej Vsi
Nový nemocničný pavilón v Spišskej Novej Vsi | Zdroj: Svet zdravia

Nemocnica patrí do siete polikliník a nemocníc skupiny Penta Hospitals International. Penta na svojej stránke informovala, že ministerstvo zdravotníctva podpísalo 10. júla 2023 zmluvu o dostavbe nového nemocničného pavilónu a rekonštrukcie existujúceho monobloku spišskonovoveskej nemocnice z plánu obnovy. Okresný úrad v Spišskej Novej Vsi v júli 2022 rozhodol, že sa zámer dostavby a rekonštrukcie sa nebude posudzovať podľa zákona o EIA.

Nová budova bude mať celkovú úžitkovú plochu11 542,21 m2a koncepčne vychádza z projektu Nemocnice novej generácie v Michalovciach, ktorú tiež postavila Penta. Autorom projektu je holandské štúdio Dutch Health Architects a spoluautorom slovenské štúdio design graphicarchitecture.

Stavba musí byť hotová do konca júna 2026

Dostavba bude mať 3 podlažia a dostavané nulté podlažie. V dostavbe bude gynekologicko-pôrodnícke oddelenie, novorodenecká jednotka intenzívnej starostlivosti, oddelenie anestézie a multi odborovej intenzívnej starostlivosti, operačné sály a centrálna sterilizácia.

V nemocnici vznikne 121 nových a 34 zrekonštruovaných lôžok, čo výrazne skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti v nadregionálnom rozmere. Nemocnica musí na základe stanovených podmienok prebrať stavbu od zhotoviteľa do 30. júna 2026.Súčasný počet parkovacích stojísk – 266 – sa rozšíri o 110.

Projekt zmluvne ministerstvo schválilo len na začiatku júla tohto roka, vďaka čomu sa dostal do časovej tiesne, informovala Penta. V súčasnosti prebieha konanie na vydanie stavebného povolenia a projektový tím dokončuje dokumentáciu na realizáciu stavby.

Procesy, za ktoré je zodpovedný štát, meškajú

Miriama Letovanec, projektová manažérka siete ProCare a Svet zdravia, avizovala, že počas leta plánujú zrealizovať prípravné trhové konzultácie, aby otestovali pripravenosť trhu na tento typ projektov.

„Na jeseň chceme začať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. Štát jeden a pol roka mešká vo svojich procesoch, a to značne komplikuje dodržanie stanovených termínov pre úspešnú realizáciu stavby. Iba vďaka excelentnej spolupráci a podpore zo strany KSK a mesta Spišská Nová Ves je tu šanca, že nový nemocničný blok bude uvedený do prevádzky v stanovenom termíne. Všetko bude záležať od výsledkov verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby,“ dodala Miriama Letovanec.

Dostavba Nemocnica Spišská Nová Ves

Investor: Svet zdravia
Architekti: Dutch Health Architects, graphicarchitecture
Výstavba pavilónu a rekonštrukcia monobloku: 44,7 mil. eur)
Počet lôžok: 121 nových a 34 rekonštruovaných
Počet parkovacích miest: 376
Celková úžitková plocha stavby: 11 542,21 m2
Stav: v príprave