Červenou farbou je zvýraznený obrys stavby. Zdroj: EIA