Vizualizácia nemocnice Rázsochy.

Z prípravy Rázsoch sa stalo reputačné riziko. Nemocnica Martin má byť iba hrubou stavbou

Partneri sekcie:

Ani rok neuplynul od uznesenia vlády v júli 2022 o výstavbe novej Univerzitnej nemocnice Bratislava v lokalite Rázsochy (802 lôžok) a Univerzitnej nemocnice v Martine (660 lôžok) a už sa slovenská spoločnosť dostala do reality.

A tá je pre dve veľké investície z plánu obnovy – nemocnice Rázsochy (281 mil. eur bez DPH) a nemocnice v Martine (329,89 mil. eur bez DPH) – nie veľmi príjemná.

Po piatkových rokovaniach v parlamente minister zdravotníctva Michal Palkovič spolu s vicepremiérkou Líviou Vašákovou médiám oznámili, že projekt Rázsochy bude musieť financovať štát z vlastného rozpočtu. To znamená veľký výdavok – aktuálne 281 mil. eur bez DPH. Projekt je v značnom omeškaní, s nevyriešenými zmluvnými otázkami a v nedopracovanom stave.

Vicepremiérka s ministrom zdravotníctva prezentovali politikom stav prípravy nemocníc Rázsochy a Martin. Predstavili nové podmienky, ktoré vyrokovali s Európskou komisiou, a otvorili náhradný plán B tak, aby Slovensko využilo plán obnovy v oblasti zdravotníctva.

S eurokomisiou vyrokovali napríklad nové stavebné benchmarky, čo znamená výstavbu za reálne ceny a nie za ceny z rokov 2020 – 2021. Novým záväzným cieľom Slovenska voči eurokomisii je 2 200 nemocničných lôžok, z čoho 1 200 lôžok je v štádiu hrubej stavby.

 Vicepremiérka Lívia Vašáková a minister zdravotníctva Michal Palkovič.
Vicepremiérka Lívia Vašáková a minister zdravotníctva Michal Palkovič. | Zdroj: archív redakcie

Zlom nastal po rokovaní s konzorciom

Informačný materiál o aktuálnom stave výstavby nemocníc ostro konštatuje, že je vylúčené, aby boli v prípade Rázsoch míľniky z plánu obnovy implementované včas a nemocnica bola navrhnutá kvalitne.

Minister povedal, že medicínske plánovanie mešká dva mesiace a stavebno-technické plánovanie dokonca päť mesiacov. „Pokiaľ ide o následky, musíme si počkať na budúci týždeň,“ avizoval minister o rokovaní s konzorciom. Zlom podľa neho nastal v utorok v rokovaniach s konzorciom Amberg E a CED C, ktoré malo vypracovať projektovú dokumentáciu pre toľko očakávanú nemocnicu na Slovensku.

Kvalita dokumentácie však nie je taká, aby ju posunuli vláde, ktorá vzíde zo septembrových volieb. Odstránenie nedostatkov v dokumentácii by podľa Palkoviča trvalo minimálne tri až šesť mesiacov. Navyše, pre konzorcium pracuje izraelský ateliér Mochly Eldar Architects, ktorý na jar zverejnil vizualizáciu Rázsoch.

Rezort však očakáva ďalšie omeškania v rámci ďalších stupňov projektovej dokumentácie. Záverečné stanovisko z procesu zisťovania vplyvov na životné prostredie bude najskôr v prvom kvartáli 2024. Stále nie je známy podrobný harmonogram výstavby a nové zadanie pre zhotoviteľa z februára tohto roka potrebuje novú štúdiu uskutočniteľnosti.

Rezort nechcel vstupovať do vzťahov v konzorciu

Nevyriešené vzťahy a spory v konzorciu AMBERG E a CED C sa objavili v materiáli od rezortu zdravotníctva, ktorý bol predložený vláde vo februári, keď bol ministrom Vladimír Lengvarský. Zaujímavý bol vtedy postoj Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) a ministerstva. NIKA nemala jasno v kompetenciách ani v účasti spoločností na projekte výstavby. Konzorcium zvíťazilo vo verejnom obstarávaní na komplexnú projektovú prípravu, ktoré bolo vyhlásené ešte v roku 2019.

NIKA zadala úlohu zabezpečiť právnu analýzu vzťahu a možných dôsledkov, ktoré vyplynú z nezhôd, identifikovať ich a prijať opatrenia vedúce k náprave, resp. spokojnosti oboch strán. Rezort v materiáli reagoval, že upozorňuje zhotoviteľa, aby si vzájomne vyjasnili kompetencie. Nemôže však vstupovať a nevidí do hĺbky vzťahov v spoločnostiach zhotoviteľa.

Opätovné verejné obstarávanie zhotoviteľa

„Projekt Univerzitnej nemocnice v Martine môžeme zmeniť zo statusu „Full Fit–Out“ (plne vybavená nemocnica) na hrubú stavbu. Ďalšie verejné obstarávanie, ktoré bude treba vyhlásiť, má väčšiu šancu,“ doplnil minister.

V informačnom materiáli sa uvádza, že je opätovne požadované začatie procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby v Martine, pretože do predošlého sa firmy neprihlásili. Príprava nového obstarávania Design and Build má trvať minimálne tri mesiace a odhad jeho dĺžky je 180 dní.

Zdržanie nastalo aj počas získavania územných rozhodnutí. „Čo sa stalo pri verejnom obstarávaní v Martine, nám zmenilo rokovaciu pozíciu vo vyjednávaní s Európskou komisiou,“ poznamenala vicepremiérka Vašáková.

Vizualizácia víťazného súťažného návrhu nemocnice v Martine.
Vizualizácia víťazného súťažného návrhu nemocnice v Martine. | Zdroj: Pantograph

Šanca pre šesť regionálnych nemocníc

Vicepremiérka oznámila, že navrhujú dať novú šancu projektom nemocníc v pláne B, ktoré vypracovali a zverejnili štúdiu uskutočniteľnosti investície.

Zástupcov šiestich zdravotníckych zariadení chcú pozvať na budúci týždeň vo štvrtok na pôdu rezortu zdravotníctva, aby prezentovali svoje projekty za účasti členov vlády a odborníkov a v prípade záujmu aj zástupcov politických strán. Termín na splnenie míľnika v pláne B je 2. štvrťrok  2026 a objem finančných prostriedkov je 611 mil. eur z projektov nemocníc Rázsochy a Martin.

Ak chceme úspešne využiť prostriedky z plánu obnovy, musíme vyberať na základe objektívnych skutočností. „Plán obnovy má tri parametre: čas dodania, počet lôžok a cena. Chceme dať novú šancu pripraveným,“ priblížila vicepremiérka.

V aktualizácii plánu obnovy, ktorý schválila vláda, sa zmenila klasifikácia lôžok z úrovne „rekonštrukcia“ na „modernizácia“, ktorá je definovaná ako rekonštrukcia alebo výstavba budov v existujúcich areáloch nemocníc.

Štát, ktorý rozhodol o výstavbe dvoch veľkých nemocníc, sa bude musieť postaviť novej situácii čelom. Politici sa musia zhodnúť najmä na tom, ako ďalej postupovať s projektom Rázsochy, ktoré rezort zdravotníctva navrhuje vyňať z plánu obnovy. Posledné, čo pacient potrebuje, sú vzdušné zámky a plané vízie.

Ktoré nemocnice pozvali na rokovanie:

nemocnica Banská Bystrica – sever (83 lôžok), nemocnica Banská Bystrica – juh (680 lôžok), nemocnica Trnava (548 lôžok), Národný ústav detských chorôb v Bratislave (268 lôžok), Univerzitná nemocnica sv. Martina (660 lôžok), Detská fakultná nemocnica Košice (113 lôžok), Fakultná nemocnica s poliklinikou Prešov (945 lôžok).