Monika Voleková

Vyštudovala Katedru žurnalistiky Univerzity Komenského v Bratislave. V minulosti pracovala v rôznych typoch médií. Realitnému trhu a stavebníctvu sa začala venovať bližšie v roku 2017 v TASR, neskôr v týždenníku Trend.

INESS – Inštitút ekonomických a spoločenských analýz – sleduje uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dôsledky v podmienkach slovenskej ekonomiky. S jedným z jeho analytikov, Robertom Chovanculiakom, sme sa rozprávali o situácii v slovenskom školstve.

Monika Voleková -

Bratislavský ateliér Between, ktorý vyhral súťaž (2022) na obnovu štátnych kúpeľov Sliač, dopracoval svoj návrh podľa pripomienok poroty.  Vznikla urbanistická štúdia zaoberajúca sa obnovou a rozvojom celého areálu Kúpeľov. Architektonická štúdia rieši obnovu Centrálnej časti kúpeľov, ktorý sa plynulo prelína s Kúpeľným parkom a okolitou prírodou. Ateliér obe štúdie predstavil verejnosti v septembri.

Monika Voleková -

Od konca júna 2022 je na streche budovy Reduty - Slovenskej filharmónie rušno. Rekonštrukcia tejto 100 rokov starej strechy pozdĺž Mostovej ulice a Námestia Eugena Suchoňa je o kompletnej výmene medenej krytiny pod dohľadom Pamiatkového úradu Bratislava. Tvorí ju kombinácia tašiek, plochých plechov a šesťuholníkových šablón. Práce sa majú skončiť v novembri 2023.

Monika Voleková -

Kultúra a vzdelávanie v regióne horného Zemplína dostane do dvoch rokov pozitívny impulz. A to vďaka radikálnej zmene objektu (1986) na Sídlisku 1. mája v okresnom meste Vranov nad Topľou na multifunkčné centrum kultúry, v ktorom budú sídliť verejná regionálna Hornozemplínska knižnica a Hornozemplínske osvetové stredisko.

Monika Voleková -

Pod krídla Ministerstva kultúry (MK) SR patrí v centre Bratislavy veľa budov, ktoré vytvárajú obraz hlavného mesta a potrebujú rekonštrukciu. Slovenská národná galéria ju má sebou v cene takmer 49 miliónov eur, v príprave je obnova historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) na Hviezdoslavovom námestí tiež za desiatky miliónov eur.

Monika Voleková -

Radová zástavba nových rodinných domov v obci Bernolákovo v okrese Senec sa v posledných rokoch stala bydliskom pre mnohé rodiny, ktoré dochádzajú za prácou do Bratislavy. Zvýšený počet obyvateľov vytvoril prirodzený tlak na školstvo, zdravotníctvo, dopravu, verejné priestory atď. Tento stav je príklad ako z učebnice, v ktorom výstavba predbehla občiansku vybavenosť.

Monika Voleková -