Súčasný vstup do Fakultnej nemocnice v Trnave

Prípravy novej nemocnice v Trnave sa zrýchlili. Investor podpísal zmluvu s českým projektantom

Partneri sekcie:

Nová smart nemocnica s heliportom a s parkovacím domom v Trnave, kde sa ročne počíta s približne 30-tisíc hospitalizáciami, má projektanta. Zdroj financovania investície za stovky miliónov nie je zatiaľ známy.

V máji podpísala zmluvu s českou architektonickou a projekčnou kanceláriou CASUA na prípravu projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Tá vyhrala so sumou 2,248 mil. eur bez DPH vo verejnom obstarávaní, ktoré nemocnica vyhlásila v januári 2023.

Súťaž na zhotoviteľa by mohla byť na jeseň

Hovorca nemocnice Matej Martovič informoval ASB, že zmluva obsahuje aj opciu na vypracovanie opisu a špecifikácie predmetu zákazky pre verejné obstarávanie na zhotoviteľa v sume 249 788 eur bez DPH. Vyhlásenie verejnej súťaže na zhotoviteľa stavby je predbežne naplánované na jeseň 2023.

Hovorca pripustil, že plán obnovy môže byť jedným zo zdrojov financovania novej nemocnice v Trnave. „S ministerstvom zdravotníctva sme v rokovaní. V tomto momente je však predčasné hovoriť, z akých zdrojov bude projekt financovaný,“ vyjadril sa Martovič.

Alternatíva nemocnice Rázsochy?

Nedávno, ešte 11. mája, bola nemocnica v statuse na sociálnej sieti priamočiarejšia. Uviedla, že celková suma výstavby novej nemocnice je odhadovaná na 382 miliónov s DPH, pričom konečná suma bude závisieť od predložených cenových ponúk aj od vývoja situácie na trhu. „Týmto projektom je nemocnica pripravená stať sa rozumnou a realizovateľnou alternatívou projektu Rázsochy,“ je napísané v statuse.

V statuse je tiež uvedené, že Útvar hodnoty za peniaze vydal na výstavbu kladné stanovisko. Podľa jeho hodnotiacej správy sa oplatí viac výstavba novej nemocnice ako rekonštrukcia súčasných pavilónov. Aj v rámci hodnotenia vplyvov na životné prostredie (EIA) nemocnica získala kladné stanovisko na výstavbu.

Zámer Modernizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Trnava bol zverejnený na enviroportále v polovici decembra 2022. Už 6. februára bolo zverejnené rozhodnutie Okresného úradu Trnava, že zámer sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie s podmienkami realizácie. V zámere bola hmotová štúdia, vysúťažená firma aktuálne pracuje na vizualizácii, ktorú nemocnica odprezentuje v blízkej budúcnosti.

Pavilóny nahradí monoblok

Nové zdravotnícke zariadenie má priniesť vyššiu kvalitu zdravotnej starostlivosti pre Trnavský región na západe Slovenska, ktorý sa intenzívne rozvíja rezidenčnou výstavbou aj logistikou. Postavia ho v súčasnom nemocničnom areáli, na voľnej ploche pred Gynekologicko-pôrodníckou klinikou.

Nevyhovujúci systém pavilónov nahradí monoblok s 558 plávajúcimi lôžkami, kde budú oddelenia, kliniky, ambulantná časť, urgentný príjem s heliportom na streche, mamacentrum či časť pre vzdelávanie a administratívu nemocnice.

Pražská spoločnosť CASUA už slovenský trh pozná. Výkonný manažér Oleg Haman uviedol, že sa pred 10 rokmi podieľali na dostavbe bratislavského letiska. Navrhnúť novú nemocnicu bude pre nich veľká výzva. „Súčasťou projektu bude aj tzv. BIM, čo je informačný model budovy, v ktorom sú zaznamenané všetky podstatné informácia, od použitia materiálov vo vnútri budovy cez elektrické rozvody a poistky. Pri budove ako nemocnica je taký model už v podstate nutnosťou,“ doplnil ho Aleš Poděbrad, výkonný manažér.

Zámer Modernizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Trnava
Investor: Fakultná nemocnica Trnava
Projektant: CASUA
Náklady: 382 mil. € s DPH
Počet lôžok: 558
Počet parkovacích miest: 480
Stav: v príprave