Zvýraznená rozloha objektu s priľahlým exteriérom. Zdroj: EIA