Kúpeľný dom 1 v kúpeľoch Sliač

Kúpele Sliač prejdú komplexným ozdravením. Cena prvej etapy je 60 miliónov eur

Bratislavský ateliér Between, ktorý vyhral súťaž (2022) na obnovu štátnych kúpeľov Sliač, dopracoval svoj návrh podľa pripomienok poroty.  Vznikla urbanistická štúdia zaoberajúca sa obnovou a rozvojom celého areálu Kúpeľov. Architektonická štúdia rieši obnovu Centrálnej časti kúpeľov, ktorý sa plynulo prelína s Kúpeľným parkom a okolitou prírodou. Ateliér obe štúdie predstavil verejnosti v septembri.

Po 1. a 2. etape obnovy by mohli kúpele s funkcionalistickou architektúrou z 30. rokov minulého storočia mať 700 až 750 lôžok, čo výrazne zlepší hospodárenie a zabezpečí ich ďalší rozvoj. V posledných rokoch sa vedenie kúpeľov snaží postupne zlepšiť stav prevádzky schopných budov, ktorý je dlhodobo neuspokojivý. Podstatnou mierou má k zvýšeniu počtu lôžok prispieť premena brownfieldu na ubytovacie kapacity v 3. etape projektu

Za dopracovaným návrhom ateliéru Between je podľa predsedu súťažnej poroty architekta Irakliho Eristaviho veľa kvalitnej práce erudovaných architektov. Predložené urbanistické a architektonické riešenie súvisí s odbornými diskusiami s vedením kúpeľov o racionálnej prevádzke celého komplexu.

Predpriestor pred Liečebným domom Slovensko
Predpriestor pred Liečebným domom Slovensko | Zdroj: BETWEEN

Treba politické rozhodnutie ministra

V štátnej spoločnosti MH Manažment, ktorá patrí pod rezort hospodárstva, je 30 miliónov eur, ktoré pochádzajú z predaja podielu štátu v slovenských autobusových dopravných spoločnostiach. „Tieto peniaze by mohli byť použité na rekonštrukciu. Minister hospodárstva však musí urobiť finálne politické rozhodnutie o realizácii projektu,“ uviedla predsedníčka predstavenstva štátnej firmy MH Manažment Marianna Ondrová, ktorá je väčšinovým vlastníkom kúpeľov.

Menšinovým podielnikom je štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá síce rekonštrukciu podporuje, ale jej hospodárenie pokračuje aj v roku 2023 v červených číslach. Väčšinový vlastník zachová ponuku kúpeľnej starostlivosti pre poistencov a vytvorí priestor aj pre nadštandard a mierny zisk.

Poliklinika Tehelná je stále na predaj

Zámer obnovy kúpeľov predstavilo vedenie kúpeľov a ministerstva hospodárstva pred dvoma rokmi. Odvtedy bola úspešne zrealizovaná ideová architektonicko-urbanistická súťaž návrhov. Pozitívne vyjadrenie k rekonštrukcii tlmočil aj Útvar hodnoty za peniaze patriaci pod Ministerstvo financií SR.

Liečebný dom Bratislava v kúpeľoch Sliač
Liečebný dom Bratislava v kúpeľoch Sliač | Zdroj: BETWEEN

Náklady na prvú etapu z troch sú 60 miliónov eur, MH Manažment má k dispozícii 30 miliónov eur. Zvyšok je možné doplniť úverom z banky, prípadne predajom ďalších spoločností. Pôvodne boli určené pre Sliač peniaze z predaja polikliniky Tehelná v bratislavskom Novom Meste. O budovu má záujem od minulého roka bratislavský magistrát, zatiaľ však definitívne neodstúpil od predaja.

LD Poľana v kúpeľoch Sliač
LD Poľana v kúpeľoch Sliač | Zdroj: BETWEEN

Kúpeľom treba vrátiť ľudskú mierku

Riaditeľ kúpeľov Martin Beňuch je spokojný s tým, že je uzatvorené urbanistické riešenie  územia a precízne premyslená 1. etapa rekonštrukcie. Má oživiť liečebné domy Slovensko, Bratislava, Detva s prístavbou Natália a liečebný dom Poľana a Amália.

Dôslednou obnovou majú prejsť aj  Kúpeľné dom 1 a 2 s prístavbou Kúpeľného domu 3, ktorý by mala nahradiť nefunkčnú stravovaciu prevádzku Tatra. Ide o 25 – metrový viacúčelový plavecký bazén s menším wellness a relaxačným výplavovým bazénom. Keď ich kúpeľná spoločnosť obnoví, bude mať dvojnásobnú lôžkovú kapacitu.

Architekt Tomáš Hanáček z ateliéru Between a riaditeľ Martin Beňuch sa zhodujú v tom, že „kúpele Sliač môžu čerpať z omeškania“, keď dlhá nečinnosť v obnove areálu vrátane  liečebných a kúpeľných domov vytvára unikátne príležitosti.

„Našou snahou bolo vrátiť ľudskú mierku  do kúpeľov a stavať na kvalite z uplynulých storočí,“ priblížil Hanáček s tým, že prvá etapa obnovy sa má týkať centrálnej časti kúpeľov, druhá etapa liečebného domu Palace a tretia rozvoja ubytovacích kapacít na brownfielde v južnej časti areálu.

Interiér v Liečebnom dome Poľana v kúpeľoch Sliač
Interiér v Liečebnom dome Poľana v kúpeľoch Sliač | Zdroj: BETWEEN

Pohyb v kúpeľoch má byť najmä peší, čo je aj súčasťou liečby, a preto je návrh odstaviť osobnú automobilovú a autobusovú dopravu na dolných parkoviskách a viac zapojiť verejnú dopravu. V centrálnej časti, v okolí kúpeľných domov, sa má zrušiť komunikácia, ktorú nahradia bazénové átriá a oddychové priestory s vegetáciou a bazénmi.

Architektonické a krajinárske riešenie konzultoval ateliér s Krajským pamiatkovými úradom v Banskej Bystrici a krajinármi, pretože kúpeľný areál je národná kultúrna pamiatka. Architektka Katarína Fejo pripomenula, že súčasťou areálu má byť objekt národného rehabilitačného centra.

Návrh počíta aj s existujúcimi a novými umeleckými dielami, ktoré mu dodajú novú umeleckú kvalitu. Liečivú vodu, ktorá je v kúpeľoch kľúčová, chcú architekti zakomponovať do krajinárskeho riešenia. Pracujú aj so zachytávaním a s odvádzaním dažďovej vody a jej ďalším využitím.

Kúpeľný dom 3 v kúpeľoch Sliač - interiér
Kúpeľný dom 3 v kúpeľoch Sliač – interiér | Zdroj: BETWEEN

Nadviažu na dedičstvo funkcionalistickej architektúry

Pozornosť venovali nelichotivému stavu objektov. „V liečebnom dome Slovensko je zborená strecha a desiatky rokov doň zateká voda. Mali sme statický posudok, ktorý hovorí o možnosti jeho zbúrania. Boli sme zásadne proti a našli sme kolegov statikov tak, aby sme mohli zachovať jeho esenciu,“ opísal súčasný stav jednej z pamiatok Hanáček s tým že, pracujú aj s materiálmi, ktoré boli použité. Katarína Fejo zdôraznila, že si vážia architektonicko-kvalitatívne hodnoty jednotlivých architektonických prvkov, na ktoré nadväzujú, a snažia sa ich priznať v samotných domoch. Liečebná časť má fungovať na báze rekonštrukcií a obnovy existujúcich domov Slovensko, Poľana, Bratislava, Detva a Natália.

Prepojenie Kúpeľných domov 1 a 2
Prepojenie Kúpeľných domov 1 a 2 | Zdroj: BETWEEN

Významným prvkom obnovy je  pohyb kúpeľného hosťa „suchou nohou“ v priestore celej Centrálnej časti  medzi ubytovacou- liečebnou a kúpeľnou- balneologickou časťou, čo majú zabezpečiť jednotlivé prepojenia. Katarína Fejo uviedla, že bolo treba vytvoriť také logické prepojenia, aby sa zabránilo čakaniu a prezliekaniu ako v prípade bežnej ambulantnej liečby. Súčasťou komunikačných prepojení a prezentácie kúpeľov bude pramenná komora, kde vyviera liečivá sliačska voda, ktorá je v súčasnosti skôr technickým priestorom.

Kúpeľný dom 1 CO2 bazen
Kúpeľný dom 1 CO2 bazen | Zdroj: BETWEEN

Plán je začať s prácami v roku 2024

„Chceme vyriešiť územný plán zóny, aby sme v ňom zakotvili výsledky súťaže, čo bude trojdohoda medzi spracovateľmi štúdie, mestom Sliač a kúpeľmi. Malo by to ísť rýchlo a cieľ je zachrániť kúpele. Chceli by sme začať s rekonštrukciou koncom roka 2024. Ak bude proces schvaľovania 1. etapy náročný, tak z neho vyberieme to, čo sa dá schváliť rýchlo a budeme robiť,“ priblížil riaditeľ Beňuch s tým, že pripravujú aj 2. etapu rekonštrukcie.

Ak by sa ešte otvorili kapitoly z plánu obnovy, pretože ich Slovensko nevie čerpať, tak by Kúpele Sliač ponúkli projekt, aby mali peniaze z dotačných zdrojov. Hoci v kúpeľoch sú pamiatkovo chránené budovy, nemohli sa zapojiť do výzvy z plánu obnovy pre takéto budovy, pretože sú akciovou spoločnosťou a slúžia na podnikateľský účel.

Podľa Beňucha je chyba v nastavení výzvy, tvorcovia mohli pamätať na budovy, aké majú v kúpeľoch. Príkladom je Hotel Palace, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Kúpeľná spoločnosť ho priebežne rekonštruuje v rámci svojich možností, keď v bývalom sklade obnovila vináreň, ktorá bola 60 rokov mimo prevádzky.

LD Amália v kúpeľoch Sliač
LD Amália v kúpeľoch Sliač | Zdroj: BETWEEN