Moderné liečebne a nemocnice vs. suchá výstavba: dokonalá symbióza

Nadčasový dizajn a funkčné interiéry charakterizujú všetky liečebne a nemocnice, vyprojektované v posledných rokoch architektonickým štúdiom Adam Rujbr Architects. V jeho projektoch sa opakovane objavujú na priečkach, stenách či podhľadoch novo realizovaných stavieb sadrovláknité a cementovláknité dosky fermacell®.

V portfóliu Adam Rujbr Architects sú okrem mnohých rodinných a bytových domov, kultúrnych objektov a ďalších stavieb aj veľké projekty nemocníc. V posledných rokoch navrhoval tento tím architektov a projektantov z Brna a Prahy napríklad objekty pre nemocnice v Tišnove či Prahe, v roku 2020 bol otvorený nový ambulantný pavilón Hemato-onkologickej kliniky Fakultnej nemocnice Olomouc.

Vlani bol dokončený moderný pavilón interny Nemocnice AGEL v Šternberku, nová je aj Detská liečebňa so speleoterapiou v Ostrove u Macochy (2023). Vo výstavbe je Poliklinika Urxova v Neratoviciach, v projekčnej fáze je Nemocnica v Bratislave alebo ďalšia budova pre olomouckú fakultnú nemocnicu.

Dosky fermacell® na stenách pavilónu interny v Šternberku. Architekti si ich vybrali pre vysokú pevnosť a mechanickú odolnosť, navyše aj pri jednovrstvovom opláštení plnil fermacell® vysoké požiadavky na požiarnu odolnosť a akustiku priečok.
Dosky fermacell® na stenách pavilónu interny v Šternberku. Architekti si ich vybrali pre vysokú pevnosť a mechanickú odolnosť, navyše aj pri jednovrstvovom opláštení plnil fermacell® vysoké požiadavky na požiarnu odolnosť a akustiku priečok. | Zdroj: James Hardie Europe

Rukopis štúdia, charakteristický návrhmi budov šetrných k prírode, s minimálnymi prevádzkovými nákladmi a harmonicky zakomponovanými do širšieho celku s dôrazom na verejný priestor, je zreteľný aj u nových nemocníc a liečební.

Pavilón interny v Šternberku je navrhnutý ako jednoduchá kubická stavba, ktorá vďaka svojmu tvaru a materiálovému riešeniu pôsobí moderne, jednoducho a súčasne originálne, budova Detskej liečebne so speleoterapiou v Ostrove u Macochy je inšpirovaná archetypom domčeka z detskej kresby, multiplikovaným do štyroch funkčne odlišných častí ktoré vťahujú prírodu a denné svetlo dovnútra budovy.

Materiály fermacell sa uplatnili aj v Detskej liečebni v Ostrove u Macochy
Materiály fermacell sa uplatnili aj v Detskej liečebni v Ostrove u Macochy | Zdroj: James Hardie Europe

V týchto a ďalších projektoch nových nemocníc sa výborne uplatňujú prednosti sadrovláknitých a cementovláknitých dosiek fermacell®

„Obklady doskovými materiálmi sme u predtým projektovaných nemocníc riešili klasickými alebo špecializovanými sadrokartónovými doskami, ale vo vyššie uvedených projektoch sme dali prednosť fermacellu®. Dôvodom je vysoká pevnosť a mechanická odolnosť týchto dosiek, navyše aj pri jednovrstvovom opláštení plní fermacell® naše vysoké požiadavky na požiarnu odolnosť a akustiku priečok. Výhodou je aj zisk priestoru pre vnútorné rozvody a rýchlejšia realizácia priečok,“ hovorí ing. arch. Aleš Chlad z Adam Rujbr architects s.r.o.

Exteriér Detskej liečebne v Ostrove u Macochy. Snaha o „liečivú architektúru“ sa tu prejavuje celkovým vzhľadom exteriéru a interiéru, voľbou materiálov a návrhom technologického zariadenia budovy tak, aby liečebňa poskytovala čo najlepšie vnútorné prostredie pre deti s dýchacími problémami.
Exteriér Detskej liečebne v Ostrove u Macochy. Snaha o „liečivú architektúru“ sa tu prejavuje celkovým vzhľadom exteriéru a interiéru, voľbou materiálov a návrhom technologického zariadenia budovy tak, aby liečebňa poskytovala čo najlepšie vnútorné prostredie pre deti s dýchacími problémami. | Zdroj: James Hardie Europe

Priečky z dosiek fermacell sú realizované v rôznych skladbách podľa požadovanej požiarnej odolnosti, akustických požiadaviek a hrúbky steny. Napríklad priečky medzi vyšetrovňami navzájom a medzi vyšetrovňami a chodbami majú v pavilóne interny šternberskej nemocnice zvláštne požiadavky na akustické vlastnosti.

Vážená laboratórna nepriezvučnosť navrhnutých priečok je tu R´w = min. 53 dB, typické medzibytové montované steny fermacell® 1S31 šírky 75 mm (tvorí ich 50 mm vrstva minerálnej izolácie a dve dosky fermacell® 12,5 mm) pritom „vedia ponúknuť“ až Rw = 59 dB a požiarnu odolnosť EI 90 DP1.

Typické medzibytové montované steny fermacell® 1S31 šírky 75 mm (tvorí ich 50 mm vrstva minerálnej izolácie a dve dosky fermacell® 12,5 mm) „vedia ponúknuť“ až Rw = 59 dB a požiarnu odolnosť EI 90 DP1
Typické medzibytové montované steny fermacell® 1S31 šírky 75 mm (tvorí ich 50 mm vrstva minerálnej izolácie a dve dosky fermacell® 12,5 mm) „vedia ponúknuť“ až Rw = 59 dB a požiarnu odolnosť EI 90 DP1 | Zdroj: James Hardie Europe

Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav Benák, technický riaditeľ spoločnosti James Hardie Europe k výhodám použitia dosiek fermacell® v projektoch ateliéru Adam Rujbr architects ešte dodáva: „fermacell® prináša architektom a projektantom možnosť jednoduchého plánovania. V projekte môžu pracovať iba s jedným typom dosky. fermacell® je na rozdiel od sadrokartónu a jeho farebných dosiek s rôznymi vlastnosťami jedna doska na všetko. Tým je daná aj jednoduchá logistika a spracovanie na stavbe.“

 Ďalšie informácie nájdete na www.fermacell.sk a www.ararchitects.cz.

Zdroj: PR článok James Hardie Europe GmbH, organizační složka