Dom odievania počas dekonštrukcie a detail odhaleného nápisu „Tatra banka" bankového paláca Tatra banky
Galéria(13)

Dom odievania postupne zaniká a odhaľuje históriu Bratislavy: Ako prebieha rekonštrukcia ikonickej stavby?

Jedna z ikonických stavieb Bratislavy pomaly mizne pred očami obyvateľov metropoly. Dôvodom je rekonštrukcia Obchodného domu Dunaj a Domu odievania, ktorá začala už v januári tohto roka. Až teraz sa ale ukazuje skutočný rozsah stavebných prác, ktoré so sebou prinášajú aj odstránenie pôvodnej oceľovej konštrukcie a fasády Domu odievania. K aktuálnej dekonštrukcii fasády sa pre ASB vyjadril aj developer, ktorý prezradil mnoho ďalších detailov.

Výnimočné budovy na dôležitom mieste

Sú symbolom Bratislavy a stali sa svedkom dôležitých udalostí v živote slovenskej spoločnosti. Reč je o Obchodnom dome Dunaj a Dome odievania na Námestí SNP. Stavby sa tu týčili napríklad nad protestujúcim davom pri Nežnej revolúcii v osemdesiatom deviatom, ale aj pri protestoch Za slušné Slovensko v roku 2018.

Výnimočné bratislavské budovy pozná azda každá generácia obyvateľov hlavného mesta. Najskôr vzniklo vrcholné dielo funkcionalizmu – OD Dunaj z pera známeho architekta Christiana Ludwiga, ktorý navrhol aj neďaleký Manderlák“. Obchodný dom postavili neuveriteľne rýchlo, len za 5 mesiacov – od apríla do augusta roku 1936. 

Obchodný dom Dunaj (zelená budova vľavo), Dom odievania (v strede), časť bankového paláca Tatra Banky (vpravo)
Obchodný dom Dunaj (zelená budova vľavo), Dom odievania (v strede), časť bankového paláca Tatra Banky (vpravo) | Zdroj: Google Street View

V čase vzniku niesla budova názov Brouk a Babka, po obchodných podnikateľoch, pre ktorých bratislavský architekt objekt postavil. Stavba prešla rekonštrukciou ešte v deväťdesiatych rokoch minulého storočia podľa návrhu Jána Bahnu a budovu vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku. 

Zástavbu Námestia SNP neskôr doplnil ďalší výnimočný architektonický počin. Vedľa OD Dunaj postavili v roku 1985 pokračovanie, takzvanú dvojku, ktorá rozšírila celý komplex obchodného domu na desaťtisíc metrov štvorcových. Objekt postavili podľa architektonického návrhu Petra Minaroviča a Jána Bahnu z roku 1978 a niesol názov Dom odievania.

Ambiciózna rekonštrukcia z pera renomovaného ateliéru

V 21. storočí však nasledovala prudká výstavba obchodných centier a budovy na Námestí SNP stratili svoj pôvodný význam. Na mieste kedysi populárnych obchodných prevádzok vznikli kancelárske priestory a ďalší osud OD Dunaj i Domu odievania bol dlho otázny. 

Zásadný zlom prišiel v roku 2015, keď sa majiteľom oboch stavieb stala firma CTP Invest SK, ktorá si stanovila za cieľ budovy zrekonštruovať. Pôvodný charakter OD Dunaj má zostať zachovaný, vzniknú tu kancelárie, ale aj obchodné priestory. Vedľajší Dom odievania bude nadstavaný o dve podlažia a vznikne tu 10 apartmánov na bývanie, ktoré ale chce investor prenajímať. Vybudované budú aj tri ateliéri, ďalšie nebytové a administratívne priestory.

Pohlaď na zrekonštruovaný Obchodný dom Dunaj a Dom odievania z Námestia SNP v Bratislave.
Pohlaď na zrekonštruovaný Obchodný dom Dunaj a Dom odievania z Námestia SNP v Bratislave. | Zdroj: CTP

V druhej polovici minulého desaťročia sa spoločnosť dočkala zelenej od Magistrátu hlavného mesta SR, ale aj najdôležitejšieho stavebného povolenia. Zámerom spoločnosti bolo prinavrátiť budovám pôvodný charakter, avšak v súčasnejšom architektonickom prevedení. O ten sa postarali architekti z kancelárie Bogle Architects, ktorí zvíťazili v súťaži štyroch architektonických kancelárií a na projekte rekonštrukcie pracovali od roku 2021. V tomto období bolo stavebné povolenie správoplatnené.

Britsko-český architektonický ateliér má svoje projekty aj na Slovensku, no najmä v Českej republike a ich realizácie sú na vysokej úrovni. V tomto prípade tak investor vsadil na renomované štúdio, ktoré môže citlivým zásahom priniesť významným bratislavským budovám nový, exkluzívnejší a omnoho súčasnejší výraz.

Prestavba, ktorú si všimli všetci

Stavebné práce sa začali v januári tohto roku, pričom až v súčasnosti môže verejnosť vidieť ich skutočný rozsah. Prebieha totiž dekonštrukcia jednotlivých podlaží a pôvodná fasáda sa pomaly stráca pred očami obyvateľov mesta. „K dnešnému dňu bolo odstránené 7. a 8. nadzemné podlažie Domu odievania. Momentálne prebieha postupná dekonštrukcia pôvodnej oceľovej nosnej konštrukcie v dvoch bočných traktoch Domu odievania (trakty susediace s budovou Brouk a Babka a s budovou Ministerstva kultúry SR) – zo štyroch jestvujúcich – na úroveň prvého nadzemného podlažia,” ozrejmil pre redakciu ASB Boris Randa, projektový manažér firmy CTP Invest SK. 

Dekonštrukcia Domu odievania na Námestí SNP
Dekonštrukcia Domu odievania na Námestí SNP | Zdroj: Miro Pochyba

Podľa neho sa rovnako odstraňujú všetky nenosné konštrukcie až po úroveň prvého nadzemného podlažia. „Čiastočná dekonštrukcia pôvodnej oceľovej nosnej konštrukcie v Dome odievania sa ukázala ako nutnosť už vo fáze projektovej prípravy, a takto bola naplánovaná,” približuje Boris Randa. Nerozoberá sa pritom celá oceľová konštrukcia, ale len dva z pôvodných štyroch nosných traktov. Následne budú dekonštruované trakty nahradené novou oceľovou konštrukciou. 

Súčasne prebieha aj demontáž fasády zo strany Námestia SNP, ale aj z Nedbalovej ulice. „S odstránením pôvodnej fasády Domu odievania sa taktiež počítalo od začiatku prípravy projektovej dokumentácie, nemalo zmysel ju zachovať. Pôvodná konštrukcia fasády nespĺňala súčasné požiadavky teplotechnických noriem a štandardov a nezabezpečovala potrebný komfort pri využívaní vnútorných priestorov. Nová fasáda bude tvarovo rovnaká – v rovnakom „tvarosloví“ – a plne zabezpečí potrebný komfort v interiéri,” vysvetľuje projektový manažér.

Dekonštrukcia Domu odievania na Námestí SNP
Dekonštrukcia Domu odievania na Námestí SNP | Zdroj: Miro Pochyba

Stavebné práce prebiehajú aj v národnej kultúrnej pamiatke, Obchodnom dome Dunaj. Aktuálne sa začalo s odstraňovaním nenosných, pamiatkovo nechránených konštrukcií v rámci interiérov. „Začiatkom roka 2024 sa začne s odstraňovaním neautentickej fasády zo strany Námestia SNP a odstraňovaním strešného plášťa,” hovorí Boris Randa. 

Ako redakcii ďalej potvrdil, rekonštrukčné práce tu prebehnú v značne menšom rozsahu: „S akcentom na zachovanie chránených prvkov budovy a v zmysle štatútu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky.” Obchodný dom Dunaj a Dom odievania budú rekonštrukciou prepojené na prízemí. OD Dunaj sa prepojí v priestore pasáže, ktorá vznikne v objekte Domu odievania a spojí Námestie SNP s Nedbalovou ulicou.

Do konca roka 2023 majú byť ukončené dekonštrukčné práce časti oceľovej konštrukcie Domu odievania, pričom v marci roku 2024 začne príprava montáže novej fasády a súčasne aj fasády na OD Dunaj. „V polovici roka 2024 bude z Námestia SNP odstránený žeriav a zmenší sa tiež záber plochy staveniska. Obidve budovy budú dokončené v rovnakom čase – v druhom až treťom kvartáli roku 2025,” uzavrel projektový manažér spoločnosti Boris Randa.

Dekonštrukcia odhaľuje históriu Bratislavy

Ako je zrejmé z fotografií, odstránenie fasády i konštrukcií odhalilo bočné steny budovy OD Dunaj, ale aj sídla Ministerstva kultúry. Práve druhá menovaná stavba bola postavená v roku 1925 ako bankový palác Tatra banky, ktorý navrhol Milan M. Harminc a jeho projekčná kancelária. Popri ostatných významných budovách Zemskej banky, Eskontnej banky či Union banky tak bola v historickom centre Bratislavy postavená ďalšia výnimočná stavba s honosným interiérom. 

Detail odhaleného nápisu „Tatra banka" bankového paláca Tatra banky
Detail odhaleného nápisu „Tatra banka“ bankového paláca Tatra banky | Zdroj: Miro Pochyba

Práve búranie Domu odievania odhalilo históriu takmer storočnej budovy, a taktiež aj Bratislavy – na bočnej stene bankového paláca bol odkrytý nápis Tatra banka. Ide o výnimočnú udalosť, pričom nápis bude viditeľný ešte dlhé mesiace – pokiaľ nezačne developer s výstavbou novej fasády. A to sa nestane skôr ako v polovici roka 2024.

V Bratislave sa nestáva často, aby boli odhalené bočné steny domov v radových zástavbách staré takmer sto rokov. V tomto prípade to prinieslo aj jeden neočakávaný, ale za to príjemný jav. 

Rekonštrukcia výrazne zlepší aj vizuál Námestia SNP, ktoré netrpezlivo čaká na generálnu obnovu a je v biednom stave spoločne s neďalekým Kamenným námestím. Lokalite v centre mesta tak konečne svitá na lepšie časy a stáva sa stredobodom pozornosti po rokoch ignorácie. Ako môžeme vidieť dnes, rekonštrukcia pritom môže odhaliť aj zaujímavé detaily, o ktorých verejnosť dosiaľ nemusela tušiť. 

Dekonštrukcia Domu odievania na Námestí SNP
Dekonštrukcia Domu odievania na Námestí SNP
Dekonštrukcia Domu odievania na Námestí SNP
Detail odhaleného nápisu „Tatra banka" bankového paláca Tatra banky
Dekonštrukcia Domu odievania na Námestí SNP
Bankový palác Tatra banky, ktorý odhalil nápis na fasáde po zbúraní fasády Domu odievania
Dekonštrukcia Domu odievania z Nedbalovej ulice
Dekonštrukcia Domu odievania z Nedbalovej ulice

Rekonštrukcia Obchodného domu Dunaj a Domu odievania

Lokalita: Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Investor: CTP Invest SK
Architekt: Bogle Architects
Generálny dodávateľ: CTP Invest SK
Generálny projektant: Helika Obemeyer
Realizácia: 01/2023 – 02/2025